Zweef-antisemitisme: New age schenkt oude wijn in nieuwe zakken
Binnenland

Zweef-antisemitisme: New age schenkt oude wijn in nieuwe zakken

Redactie 29 mei 2016, 00:00
Zweef-antisemitisme: New age schenkt oude wijn in nieuwe zakken

Buddha met swastika

Boeddha met swastika, een symbool dat Hitler spiegelde, en dat gebruikt werd door de nazi’s

Filosoof/antropoloog Marcel Messing, die publiekelijk zegt dat ‘een zionistische machtselite volgens de belofte van J-h hele delen van Irak, Syrië, Egypte, Libië en Jordanië wil opslokken’, mocht begin mei een lezing geven op de Technische Universiteit Delft. Het tegen het antisemitisme aan schurkende gedachtegoed van Messing c.s. floreert bij tal van obscure new-age-uitgeverijtjes en op alternatieve websites. En regelmatig nog gewoon ouderwets in openlijk anti-Joodse vorm. Respectabel? Een kijkje in de new-ageonderbuik van Nederland.

 

Door David de Leeuw

Marcel Messing, bekend om zijn ‘synthese tussen oosterse en westerse wijsheid’, is medewerker van de new-age-bladen Prana en InZicht en schreef  25 boeken die gretig aftrek vinden bij zijn verlichting zoekend publiek. Begin mei gaf hij een lezing aan de Technische Universiteit in Delft getiteld ‘Op weg naar de cyborg? Transhumanisme en ethiek’. Hoe ethisch Messing zelf omgaat met Joden blijkt uit dit bagatelliserend commentaar over de Holocaust op zijn website marcelmessing.nl: “Bijna ieder volk heeft wel vorm van genocide meegemaakt [sic].”

Regelmatig zijn uitspraken te beluisteren die in nazi-kringen niet zouden misstaan

Op wijwordenwakker.org, een aan Messing gelieerde site, staat: “De Joodse illuminatie-bankier Jacob Schiff trok aan de touwtjes bij de ‘Russische’ Revolutie, inclusief de wilde moord op Tsaar Nicolaas II en zijn familie. Dezelfde macht zit achter de Nieuwe Wereld Orde.” En: “De hele wereld kijkt toe, terwijl Israël zich gedraagt als een schurkenstaat. Palestijnen worden vermoord, omdat ze niet-joods zijn. Het zijn de Palestijnen die iedere dag met geweld van de Israëlieten worden geconfronteerd.” Let wel, er wordt gezegd ‘de Israëlieten’, dus ‘de Joden’ in plaats van Israëli’s. Messing was niet bereikbaar voor commentaar, want heeft ‘bewust geen e-mailadres’ en laat op zijn website weten zich “uitsluitend te beperken tot het beantwoorden van vragen en het ingaan op (kritische) opmerkingen tijdens lezingen en andere bijeenkomsten. Moge de geest van al hetgeen geschreven wordt uw hart raken, ook al is het via de digitale weg. De werkelijke weg voltrekt zich innerlijk.”

Wakker
Messing is één van een heel legertje ‘alternatieve’ dan wel ‘grenswetenschappers’ die ongestraft hun complottheorieën over Joden spuien op websites, in boeken en door middel van lezingen. Daarbij zijn regelmatig uitspraken te beluisteren die in nazikringen niet zouden misstaan en daar dan ook vaak – soms zelfs met bronvermelding– vandaan komen.

Ik werkte ruim een jaar als eindredacteur bij een new-age-uitgeverij en hoorde de volgende beweringen van collega’s en auteurs: “Waar Joden kwamen wonen, verdwenen baby’s.” “Joden hebben veel geld en zijn slim in zaken.” “Besnijdenis is een satanisch ritueel.” “De Holocaust is niet waar.” “Hitler was een lieve man, kijk maar naar zijn ogen. Hij had ook goeie dingen.” Mijn tegenwerpingen werden beantwoord met: “Je bent nog niet wakker. Het zijn de overwinnaars die de geschiedenis schrijven.”

New-agewebsites als wijwordenwakker.orgwanttoknow.nl, niburu.co, ninefornews.nl, boinnk.nl en martinvrijland.nl staan bol van de complottheorieën waarbij, u raadt het al, Joden niet zelden een prominente rol spelen. De porteé van deze ‘nieuwsberichten’ is gewoonlijk dat de (elite)Joden met hun netwerken van geheime Illuminati-, Bilderberg-, vrijmetselaars- en andere genootschappen achter werkelijk elke oorlog en malheur in de wereld zitten. Al dan niet in samenwerking met de emotieloze buitenaardse ‘reptielwezens’ uit de koker van new-agevoorman David Icke. Een greep: de Franse en Russische Revoluties, WO I en II, 9/11, de Islamitische Staat en al zijn aanslagen, de op handen zijnde Derde Wereldoorlog, de moorden op Abraham Lincoln, de Tsaar Alexander II, Kennedy en Prince, hebzuchtige bankiers, de afschaffing van contant geld, alle economische crises, de bedreiging van onze privacy, kanker, AIDS en vaccinaties waarbij mind-controlrobotjes worden ingespoten. Wereldoverheersing via destabilisatie, de zogeheten New World Order, zou hun doel zijn; Amerika en Israël hun werktuigen om niet-Joden te decimeren en het restant te onderwerpen. Het zionisme is hun wapen.

Germaanse geneeskunde
Eén manier om niet-Joden te decimeren beschrijft ene Ryke Geerd Hamer van de onder new-agers razend populaire boeken en website over ‘Germaanse Geneeskunde’, een natuurlijke geneeswijze. Hamer legt uit dat de Joden deze Germaanse geneeskunde exclusief voor zichzelf hebben geclaimd, waardoor Joden genezen van kanker en niet-Joden niet. Hij ziet het als zijn taak om deze geneeswijze weer voor alle mensen beschikbaar te maken. “Alle Joden ter wereld praktiseren de Germaanse Geneeskunde en overleven daarmee met 99% en alle Gojims worden beestachtig met chemo en morfine omgebracht.” Dit schrijft Hamer in een ‘nieuwjaarsgroet’ aan de lezers van zijn website. Hij vervolgt: “De Talmoed is de richtlijn van de Jood voor zijn hele leven en een wegwijzer voor zijn handelen. Volgens de Talmoed komt de Messias pas als alle niet-Joden vernietigd zijn.” Mijn e-mail aan Hamer of hij hiermee niet oproept tot Jodenhaat werd niet beantwoord.

Holocaustontkenning
Holocaustontkenning is niet zelden deel van het antisemitisch new-agerepertoire. Op zijn website pateo.nl doet de door nazistische websites als stormfront.org geïnspireerde, populaire new-agecoryfee Johan Oldenkamp een duit in het zakje: “Voor de officiële lezing van 6 miljoen vermoorde Joodse gelovigen bestaat totaal geen bewijs. In 2011 heeft een zekere Gewain op het forum van Stormfront.org tien bewijzen gegeven die een definitief einde maken aan de mythe van de Holocaust. In werkelijkheid verwijst Nazi naar Asjkenazi of Ashkenazi in het Engels. Adolf Hitler was zelf een Asjkenazi-Jood. Het verhaal dat hij Joden zou haten is volkomen lariekoek. Hij is heel zijn leven omringd geweest door Joodse gelovigen. Waar Adolf H. in werkelijkheid een enorme hekel aan had, dat was aan de Duitsers (als vertegenwoordigers van de ‘gewone’ mens). Ik ontken volstrekt niet dat er vele miljoenen mensen in concentratiekampen zijn vermoord in en rondom de Tweede Wereldoorlog. Dit waren echter nagenoeg allemaal etnische Russen, en de commandanten van deze Goelagkampen waren nagenoeg allemaal Ashkenazi-joden (of beter: Ashke-Nazi?s) [sic].”

‘ Joodse mensen hebben natuurlijk niet allemaal slechte karaktereigenschappen’

Als ik Oldenkamp bel bevestigt hij hier nog altijd achter te staan. Maar eerst benadrukt hij ‘pro-semiet’ te zijn. “Joodse mensen hebben natuurlijk niet allemaal slechte karaktereigenschappen. Het zijn wel hele slimme handelsmensen, hechten aan tradities en religie, dat is allemaal best. Maar de Joodse geloofsgroep, de mensen die in Israël wonen en de mensen die er daarvoor woonden zijn slachtoffer van een kleine machtselite, de zionisten genaamd.”

Goede Joden, slechte Joden
“Laten we nooit vergeten,” zoetsapt Stephen Lendman op wijwordenwakker.org om vooral maar niet antisemitisch over te komen, “dat er over de hele wereld ook fatsoenlijke joodse mensen wonen, die net zo geschokt zijn over de krankzinnige psychopaten uit Tel Aviv als wie dan ook.” Met andere woorden, je kunt best een goede Jood zijn – zolang je maar anti-Israël bent, vooral geen zionist en vóór Hamas, dat volgens dit artikel ‘geweld afwijst’. “Klassiek antisemitisme,” aldus directeur Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet. “Een paar goede Joden mogen geknuffeld en blijven leven, de rest moet dood of weg. Oude wijn in nieuwe zakken.”

Om aan strafvervolging wegens antisemitisme te ontkomen spreken nogal wat new-agers over Khazaren – een barbaars en bloeddorstig volk tussen de Zwarte en de Kaspische Zee dat het Joodse geloof in het jaar 740 had aangenomen, waardoor 97 procent van de asjekenazische Joden eigenlijk Khazaren zouden zijn met slechte genen. ‘Illuminati’ is een ander veelgebruikt synoniem voor Joden, hoewel auteur Robin de Ruiter deze wereldoverheersingsclub in bijvoorbeeld zijn boek De Protocollen van Sion – Ontsluierd expliciet laat bestaan uit naarlingen van velerlei komaf. Helaas is men in new-ageland vaak niet zo zorgvuldig. De termen Khazaren, Illuminati, Israëlieten, Israëli’s, Joden, bankiers en zionisten worden door de diverse complotdenkers nogal eens door elkaar heen gebruikt. “Op een internetforum hadden bezoekers het over Khazaren, zionisten en andere benamingen,” vertelt antisemitismeonderzoeker Guy Muller van het CIDI. “Eentje zei: ‘Huh? Maar het gaat toch om Joden?’ Dat is precies wat het is!”

Sluiproutes
Khazaren zijn het doelwit van ene Jules van Rooyen, waarvan ik bij de new-age-uitgeverij een interview ter beoordeling kreeg dat na mijn afwijzing nu doodleuk op de alternatieve nieuwswebsite wanttoknow.nl staat onder de titel Sluiproutes van de macht (zo heet Van Rooyens boek). Een greep: “Een van de huidige karakteristieken van de Joden komt daar vandaan, namelijk de wereld leeg te zuigen en Joods eigendom te maken. Zij denken daar recht op te hebben, want J-h heeft hen dat beloofd. Zij worden grootgebracht met het idee dat zij recht hebben op alles. We praten niet over de orthodoxe Joden die de Thora (oude testament) bestuderen. Die staan er los van. Het gaat om de Kazhars, die afstammen van de Asjkenazische Joden, de Talmoud-richting [sic]. Dat laatste is de overgrote meerderheid van wat wij het Jodendom noemen.” De lezer zal zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat Van Rooyen iets tegen Joden heeft. Van Rooyen gaf hier desgevraagd geen commentaar op.

Geschiedenis
Al in de Middeleeuwen werden anti-Joodse wetten gerechtvaardigd met antisemitische mythen, schrijft onderzoeksjournalist Eric Krebbers die op de site doorbraak.eu een mooi overzicht geeft van de wortels van het huidige zweef-antisemitisme. De Joden zouden bijvoorbeeld over satanische toverkrachten beschikken en Christus vermoord hebben. Vanaf de 18e eeuw hielpen reactionaire kerkelijke kringen nieuwe vormen van antisemitisme de wereld in. Mythische verhalen deden de ronde over de vermeende financiële macht van ‘de Joden’ of over een ‘Joodse samenzwering’ om de politieke macht over te nemen. Eeuwenlang leefden Joden in grote delen van Europa in voortdurende angst voor pogroms door mensen die deze verhalen geloofden. Eind 19e eeuw werden de samenzweringsideeën overgenomen door nationalistische kringen. De Joden werden tot gezamenlijke vijand gemaakt om de nationale eenheid dichterbij te kunnen brengen.
Halverwege de 19e eeuw kwam daarnaast het racistische antisemitisme opzetten. Joden zouden van een ander, inferieur ‘ras’ zijn. Wetenschappers werden ingeschakeld om dat ‘objectief’ vast te stellen. Vanuit al deze antisemitische ideologieën tezamen werd de Holocaust gerechtvaardigd, de fabrieksmatige vernietiging van ruim 6 miljoen Joden. De nazi’s beschikten overigens niet over één samenhangende antisemitische ideologie. Ze maakten al naar gelang hun propagandabehoeften ook dankbaar gebruik van de vele uiteenlopende antisemitische occulte ideeën die begin deze eeuw in Duitsland de ronde deden. Die waren meestal afkomstig van allerlei stromingen, zoals de antroposofie en de theosofie. Na de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust verdwenen de christelijke en racistische varianten van het antisemitisme wat naar de achtergrond. De economische en samenzweringsideeën zijn gebleven. Antisemitisme en nazipropaganda werd in veel landen strafbaar gesteld. ‘Moderne’ antisemieten ontkennen daarom steevast zelf antisemitisch te zijn. Dat is wellicht het grootste verschil met hun vooroorlogse voorgangers, die er nog ronduit voor uit mochten komen. New age biedt een mooie dekmantel om in boeken en video’s relativerend over de misdaden van de nazi’s te praten of de Holocaust in twijfel te trekken. Een veel gehoorde aanname is dat ‘Joden de Holocaust aan zichzelf te danken hebben vanwege hun “slechte karma”.’

Tegengeluiden
In Nederland is het bagatelliseren, ontkennen of goedpraten van de Holocaust verboden. De Hoge Raad heeft in 1995 (in de zaak tegen Siegfried Verbeke) bepaald dat Holocaustontkenning valt onder het discriminatieverbod en dus strafbaar is volgens artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.” Ook antisemitische uitlatingen vallen onder artikel 137.

Gelukkig zijn lang niet alle new-age-adepten enthousiast over de antisemitische denkbeelden van een aantal van hen. Zo weigerde auteur Riet Okken najaar 2015 om voor Johan Oldenkamps Pateo-radio te verschijnen toen zij na een bezoekje aan zijn website lucht kreeg van zijn antisemitisme. Het Meldpunt Discriminatie Internet beantwoordde haar melding als volgt: “Het MDI is reeds bekend met deze website. Dit jaar hebben we aangifte gedaan tegen antisemitische uitingen op deze website. Het Openbare Ministerie acht de uitingen ook strafbaar, echter heeft men om verschillende redenen besloten dhr. Oldenkamp niet te vervolgen. Wij houden deze website in de gaten en als er nieuwe uitingen bij komen die niet door de beugel kunnen, zullen we opnieuw aangifte doen.”

“Over Johan Oldenkamp hadden we gisteren nog overleg met het Openbaar Ministerie,” vertelt directeur Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet. “Hij is natuurlijk gillend koekoek en het is allemaal strafbaar, maar het OM wil z’n handen niet nog eens branden zoals dat gebeurde bij de voormalige Balkenende-stalker en -bedreiger Jeroen de Kreek [die schrijft dat ‘de joodse leiding diepgaand samenwerkte met de Duitsers om de onderklasse joden in de concentratiekampen af te leveren’ en dat zionisten ‘Nazi’s zijn met een joodse achtergrond’ – red.]. Na vier jaar rechtszaken verklaarde de rechter hem vorig jaar ontoerekeningsvatbaar. Geen straf dus. Helaas krijgen we z’n rotzooi niet offlline want de Strafwet, van vóór internet, voorziet daar nog niet in. Wij lobbyen nu met het CIDI bij de landelijke en Europese politiek om dat wel voor elkaar te krijgen. Daar kunnen we dan ook wat mee richting andere malloten, die wat mij betreft allemaal de gevangenis of het gesticht in mogen.”

Weggestuurd, want Jood
“Als twintiger voelde ik me aangetrokken tot de roots van de new age, de zogenaamd onschuldige flowerpowertijd,” vertelt de Joodse kunstenaar Joop Lieverse uit Amersfoort. “Het was de tijd van de overgang van Pisces naar Aquarius en de gouden jaren van het Baarns heksje Mellie Uyldert – dat in de Kosmos op de Amsterdamse Prins Hendrikkade aan aspirant-goeroes haar racisme en antisemitisme verkondigde onder de dekmantel van arische sprookjes, Germaanse planten- en kruidenleer et cetera.
Toen kreeg ik haar blaadje Kaarsvlam in handen, waarin onverhuld antisemitisme staat en de witte westerling als beeld van God, de Übermensch. Na zo’n sessie – ‘astrologie en de dovenetel’ – ben ik op haar afgestapt. Bijna gedienstig vroeg ik of het met mij nog goed zou komen, daar mijn beide grootmoeders Joods waren en ik derhalve ook. Met haar priemende oogjes sprak zij een beslist ‘neen’ uit. Ik wist genoeg, verward heb ik de seventies achter me gelaten.”

Complottheorieën
“Wij registreren antisemitische incidenten niet op ‘new age’ maar op type en omgeving,” vertelt onderzoeker antisemitisme Guy Muller van het CIDI. “In onze Monitor Antisemitisme staan wel incidentmeldingen over het verkiezingsfilmpje van de IQ-partij van lijsttrekker Gunther Niessen, die zegt dat ‘multimiljardairs van de Ashkenazi-groep’ migranten naar Europa hebben gehaald om grip op Europese volken te krijgen en dat de Holocaust een leugen is.

‘Er is een correlatie tussen depressiviteit en complotdenken. Er vol tegenin gaan werkt niet’

Antisemitische complottheorieën worden jaarlijks gemiddeld vijf tot tien keer gemeld. Daarbij rekent het CIDI antizionistische uitingen zonder antisemitische ondertoon niet mee. Veel complottheorieën schurken ertegenaan – er zit altijd wel een Jood in die iets fout heeft gedaan of stiekem een Khazaar is. Verder is er een correlatie tussen depressiviteit en complotdenken. Er vol tegenin gaan werkt niet. Een goede aanpak las ik onlangs in een docentenblad: een docente liet leerlingen verbanden leggen tussen twee willekeurige krantenartikelen, bijvoorbeeld over de beurskoers van Heineken en de crash van EgyptAir. Haar leerlingen vonden dat geweldig en spannend. ‘Zie je, zo ontstaan complottheorieën,’ kon zij ze toen bijbrengen.”

Alle internetcitaten in dit artikel zijn letterlijk overgenomen, inclusief kapitalen, kleine letters en spelfouten. Waar de naam van God stond hebben we die vervangen door J-h.

Bronnen en literatuur o.a.:

wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1616

wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1886

marcelmessing.nl/content.asp?m=m8&s=m58&ss=P271&l=NL

wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/sluiproutes-van-de-macht/

berendquest.nl/2013/03/18/germaansegeneeskunde-een-hele-enge-ziekte/

germaansegeneeskunde.info/berichten/lezenswaardigheden/442-nieuwjaarsgroetvan-dr-hamer-2012

hetzuur.nl

boinnk.nl/?s=zionisten

boinnk.nl/87568/kwalijke-betrokkenheid-bij-911-van-zionistenjoden-staat-nu-wel-vast/

martinvrijland.nl/2014/11/03/de-moord-op-theo-van-gogh-een-joods-complot-van-list-en-bedrog/

pateo.nl/nieuwsbrief071.htm

doorbraak.eu/gebladerte/10534f32.htm

De Protocollen van de Wijzen van Sion – Ontsluierd, Robin de Ruiter, Mayra Publications, ISBN 9789080162372

Beknopte inleiding in de Germaanse Geneeskunde, dr. med. mag. theol. Ryke Geerd Hamer, Amici di Dirk, ISBN 9788496127500

Sluiproutes van de macht; revoluties en geheime netwerken van 1776 tot heden, Jules van Rooyen, ISBN 9781445779720

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking