Belangrijk voor alle abonnees
Binnenland

Belangrijk voor alle abonnees

Redactie 02 september 2011, 00:00

Met ingang van NIW nummer 1 5772, het Rosj Hasjananummer, introduceert onze uitgeverij, de BDU, de Yubikey. Dit heeft consequenties voor u als abonnee. Daarom verzoeken wij u deze informatie grondig te lezen. 

Vanaf 23 september gaat er voor u als abonnee van het Nieuw Israelietisch Weekblad die het NIW regelmatig digitaal leest, het een en ander veranderen. Dan introduceert uitgeverij BDU namelijk de Yubikey. De Yubikey is een klein apparaatje dat lijkt op een USB-stickje en dat verschillende codes afgeeft. Hij wordt dus gebruikt als ‘password generator’. Als u het NIW op uw computer wil bekijken, dan steekt u de Yubikey in een van de USB-ingangen. Logt u in op het NIW en drukt u vervolgens op uw Yubikey, dan geeft het automatisch een code door, waarmee het digitale NIW zich opent. Voordeel van de Yubikey is dat u voortaan overal ter wereld uw NIW kunt lezen omdat er geen afhankelijkheid meer bestaat van het IPadres van uw computer.

Waarom de Yubikey?
De reden waarom we de Yubikey invoeren is tweeledig. Allereerst kregen wij regelmatig klachten binnen van lezers die op meer dan twee computers en dus twee IP-adressen het NIW wilden lezen. Dat is namelijk tot op heden niet mogelijk omdat per abonnement slechts twee IP-adressen aan de digitale versie zijn gelinkt. Vanaf nu kunt u dus overal, waar ook ter wereld, op alle mogelijke computers het NIW openen. Daarnaast is er een belangrijke andere reden: beveiliging. Al jaren wordt het digitale NIW structureel misbruikt door personen die geen abonnee zijn van het NIW. Dat misbruik is niet alleen structureel, het is ook zeer wijdverbreid. Uit het aantal digitale bezoeken blijkt ook dat vele niet-abonnees gebruikmaken van een bepaalde link, waarbij ze alleen het nummer van het NIW voor de actuele week hoeven te veranderen en dan gratis en voor niets het NIW lezen. Mensen melden dat ook vaak gewoon aan redactieleden of het bestuur. Het misbruik loopt in de duizenden hits per week. Ook is het nu nog mogelijk om pdf’s, de digitaal opgemaakte pagina’s van het NIW, per e-mail door te sturen aan derden. Derden die ook gratis en voor niets meelezen. Ook dat zal vanaf Rosj Hasjana niet meer mogelijk zijn. Het NIW kan zich de inkomstender ving simpelweg niet veroorloven: we móésten iets doen. In nauwe samenwerking met de BDU zijn alle mogelijkheden onderzocht om dit misbruik tegen te gaan. De Yubikey blijkt niet alleen de beste, maar ook de minst kostbare oplossing.  

Gratis voor digitale abonnees
De komende weken zullen wij u meer uitleggen over de manier waarop de Yubikey werkt. Alle huidige en toekomstige digitale abonnees van het NIW zullen de Yubikey gratis in bruikleen krijgen. Heeft u een printabonnement maar wil u daarnaast ook uw NIW digitaal kunnen lezen, dan kunt u ook een Yubikey aanvragen. Per printabonnement kunt u één Yubikey aanvragen. U betaalt dan eenmalig € 10 administratiekosten en € 19,50 borg. Die borg krijgt u teruggestort wanneer u, bijvoorbeeld bij afl oop van uw abonnement, de Yubikey terugstuurt naar de BDU. Verder is de Yubikey uitermate eenvoudig in het gebruik. Het NIW zal u daarover de volgende weken uitgebreid informeren.  

 Uitprinten blijft kunnen
Overigens zult u in de toekomst het digitale NIW bijvoorbeeld in verband met sjabbat nog wel kunnen uitprinten. Doorsturen naar derden kan dan, zoals gezegd, echter niet meer. Zowel het bestuur en de redactie als de BDU zijn zich ervan bewust dat niet alle abonnees deze introductie zullen weten te waarderen. Echter, het misbruik is te groot om nog langer te kunnen negeren. De noodzaak is evident. En leest u iedere vrijdag gewoon de printversie van het NIW? Dan verandert er voor u helemaal niets. Meer weten over de introductie van de Yubikey? Houd de komende weken het NIW in de gaten, wij zullen u dan een en ander nader uitleggen. Met vragen over de Yubikey of over uw bestelling belt u: 0342-494 844.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking