BREKEND: Hamas-verrassingsaanval op Zuid-Israël
Nieuws

BREKEND: Hamas-verrassingsaanval op Zuid-Israël

Redactie 07 oktober 2023, 08:12
BREKEND: Hamas-verrassingsaanval op Zuid-Israël

Update 20.00: Het Israëlische dodental is gestegen tot meer dan 150, maar er worden nog steeds hogere getallen verwacht. Duizenden Israëli’s gaven bloed voor de ruim 1100 gewonden, er meldden zich zoveel donoren dat de actie gestaakt is.

De IDF heeft de militaire basis van Re’im, die vanmorgen door Hamas-terroristen onder de voet werd gelopen, heroverd. Israël heeft de elektriciteitstoevoer naar Gaza afgesneden. Het gebied is volledig afhankelijk van Israël voor zijn stroom. Minister van Energie Israel Katz zij hierover: “Het wordt niet meer zoals het was,” implicerend dat het afsnijden van Gaza’s elektriciteit weleens van lange duur zou kunnen zijn.

Update 16.30: Het dodental van de Palestijnse terreuraanval op Zuid-Israël is opgelopen tot boven de 100. Verwacht wordt dat dit aantal nog zal stijgen, mogelijk zelfs sterk. Het aantal gewonden staat op meer dan 1000. Op veel plaatsen wordt nog hevig gevochten tussen de IDF en jihadisten. Aan de kant van Hamas zouden inmiddels zo’n 200 doden zijn gevallen.

Inmiddels zou een aanval van Hezbollah aan de Israëlische noordgrens zijn afgeslagen. Op sociale media circuleren beelden terroristen die op motoren de grens naderen. Nadat de IDF het vuur op hen opende, zouden de jihadisten hun aanval hebben afgebroken.

Premier Benjamin Netanyahu heeft inmiddels telefonisch contact gehad met Joe Biden. De Amerikaanse president heeft Israël zijn onvoorwaardelijke steun toegezegd. Vergelijkbare steunbetuigingen komen vanuit de hoofdsteden van vrijwel alle democratieën binnen, onder andere van de Franse president Macron, de Britse premier Sunak en de demissionaire Nederlandse minister-president Rutte.

Update 14.50: Het dodental onder Israëli’s is gestegen tot tenminste 40, maar verwacht wordt dat dit nog zal blijven toenemen. 779 Israëli’s, vooral burgers, raakten tot nu toe gewond. Volgens onbevestigde berichten hebben de Palestijnse terroristen 52 Israëlische militairen en burgers gegijzeld en naar Gaza gebracht. Zes uur na de invasie wordt nog in verschillende Israëlische steden en dorpen aan de grens met Gaza gevochten, evenals in een IDF-basis die vanmorgen door de terroristen onder de voet is gelopen. Het aantal vanuit Gaza afgeschoten raketten is bijgesteld naar 2200, eerder werd bericht dat het om ca. 5000 zou gaan.

Palestijnse media spreken van 160 doden en meer dan 1000 gewonden aan Palestijnse zijde. Hierbij zou het gaan om op Israëlisch grondgebied gedode terroristen van de terreurbewegingen Hamas en de Paleijstijnse Islamitische Jihad en om Gazanen die zijn gedood bij vergeldingsaanvallen van de IDF. Israël bombardeert op dit moment stellingen van de terroristen in Gaza met artillerie, vliegtuigen en drones.

Premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat ‘Israël in oorlog is’. “Ons eerste doel is het gebied te zuiveren van alle vijandelijke eenheden die geïnfiltreerd zijn, en veiligheid en vrede te herstellen in de aangevallen nederzettingen. Het tweede doel, tegelijkertijd, is de vijand een enorme prijs te laten betalen, ook in de Gazastrook. Het derde doel is andere gebieden te versterken opdat niemand de fout maakt mee te doen in deze oorlog. Wij zijn in oorlog en in oorlog moet je kalm blijven. Ik roep alle Israëlische burgers op tot eenheid om ons hoogste doel te bereiken: een overwinning in deze oorlog.”

UPDATE 12.15: De autoriteiten in Jeruzalem spreken van tenminste 22 doden, maar dat aantal kan nog sterk oplopen. Ook zijn er honderden gewonde burgers te betreuren, onder wie tenminste 70 ernstig. 545 Israëli’s zijn in ziekenhuizen opgenomen sinds het begin van de terreuraanval. De Palestijnse terroristen zouden Israëlische soldaten en mogelijk ook burgers naar Gaza ontvoerd hebben. Onder de doden is een hulpwerker van het Magen David Adom, de Israëlische versie van het Rode Kruis. De terroristen zouden twee ambulances gestolen hebben.

In een reactie zei de Israëlisch-Arabische generaal-majoor van de IDF Ghassan Alian: “Hamas heeft de poorten van de hel geopend voor de Gazastrook. Hamas heeft deze beslissing genomen en Hamas zal de verantwoordelijkheid dragen en de prijs betalen.” Aangenomen mag worden dat de IDF bij zijn vergeldingsoperatie zich minder terughoudend zal opstellen dan in het verleden, toen het steeds ongekend vergaande maatregelen nam om het aantal Palestijnse (burger)slachtoffers tot een minimum te beperken.

Terreurbeweging Hamas voert op dit moment een verrassingsaanval uit op Israël. Op sociale media zijn beelden te zien van met witte hoofdbanden uitgedoste terroristen die de Zuid-Israëlische stad Sderot geïnfiltreerd hebben. Deze zouden burgers gegijzeld hebben volgens nog onbevestigde verhalen. Hamas deelde beelden van gevangen genomen Israëli’s die naar Gaza ontvoerd zouden worden (zie foto hierboven, bron: X). Het zou om zo’n 40-50 infiltranten gaan. Ook zijn er beelden Palestijnse terroristen die vieren dat zij een gewonde IDF-soldaat gevangen hebben genomen en van een brandende Israëlische tank aan het grenshek tussen Gaza en de Joodse staat.

Een brandende Israëlische Merkava-tank bij het grenshek met Gaza – Foto: X

Tegelijkertijd vuurden de terroristen honderden raketten af op Israël vanuit Gaza. Er zijn beelden van een inslag in Tel Aviv en van boven Jeruzalem door het Iron Dome-systeem onderschepte raketten. In Ashkelon zou een 60-jarige Israëlische vrouw door een raketinslag zijn gedood. De IDF heeft verklaard ‘bereid te zijn voor oorlog’ en heeft reservisten opgeroepen. Minister van Defensie Yoav Gallant houdt Hamas verantwoordelijk voor de aanval en heeft gewaarschuwd voor ernstige vergelding van Israëlische zijde. Toch lijken de regering in Jeruzalem, de IDF en de veiligheidsdiensten volledig verrast door deze ongekende terreuroperatie.

LATER MEER …

Plaats opmerking