Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Nieuws

BREKEND: Hamas-verrassingsaanval op Zuid-Israël

Redactie 07 oktober 2023, 08:12
BREKEND: Hamas-verrassingsaanval op Zuid-Israël

Update 20.00: Het Israëlische dodental is gestegen tot meer dan 150, maar er worden nog steeds hogere getallen verwacht. Duizenden Israëli’s gaven bloed voor de ruim 1100 gewonden, er meldden zich zoveel donoren dat de actie gestaakt is.

De IDF heeft de militaire basis van Re’im, die vanmorgen door Hamas-terroristen onder de voet werd gelopen, heroverd. Israël heeft de elektriciteitstoevoer naar Gaza afgesneden. Het gebied is volledig afhankelijk van Israël voor zijn stroom. Minister van Energie Israel Katz zij hierover: “Het wordt niet meer zoals het was,” implicerend dat het afsnijden van Gaza’s elektriciteit weleens van lange duur zou kunnen zijn.

Update 16.30: Het dodental van de Palestijnse terreuraanval op Zuid-Israël is opgelopen tot boven de 100. Verwacht wordt dat dit aantal nog zal stijgen, mogelijk zelfs sterk. Het aantal gewonden staat op meer dan 1000. Op veel plaatsen wordt nog hevig gevochten tussen de IDF en jihadisten. Aan de kant van Hamas zouden inmiddels zo’n 200 doden zijn gevallen.

Inmiddels zou een aanval van Hezbollah aan de Israëlische noordgrens zijn afgeslagen. Op sociale media circuleren beelden terroristen die op motoren de grens naderen. Nadat de IDF het vuur op hen opende, zouden de jihadisten hun aanval hebben afgebroken.

Premier Benjamin Netanyahu heeft inmiddels telefonisch contact gehad met Joe Biden. De Amerikaanse president heeft Israël zijn onvoorwaardelijke steun toegezegd. Vergelijkbare steunbetuigingen komen vanuit de hoofdsteden van vrijwel alle democratieën binnen, onder andere van de Franse president Macron, de Britse premier Sunak en de demissionaire Nederlandse minister-president Rutte.

Update 14.50: Het dodental onder Israëli’s is gestegen tot tenminste 40, maar verwacht wordt dat dit nog zal blijven toenemen. 779 Israëli’s, vooral burgers, raakten tot nu toe gewond. Volgens onbevestigde berichten hebben de Palestijnse terroristen 52 Israëlische militairen en burgers gegijzeld en naar Gaza gebracht. Zes uur na de invasie wordt nog in verschillende Israëlische steden en dorpen aan de grens met Gaza gevochten, evenals in een IDF-basis die vanmorgen door de terroristen onder de voet is gelopen. Het aantal vanuit Gaza afgeschoten raketten is bijgesteld naar 2200, eerder werd bericht dat het om ca. 5000 zou gaan.

Palestijnse media spreken van 160 doden en meer dan 1000 gewonden aan Palestijnse zijde. Hierbij zou het gaan om op Israëlisch grondgebied gedode terroristen van de terreurbewegingen Hamas en de Paleijstijnse Islamitische Jihad en om Gazanen die zijn gedood bij vergeldingsaanvallen van de IDF. Israël bombardeert op dit moment stellingen van de terroristen in Gaza met artillerie, vliegtuigen en drones.

Premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat ‘Israël in oorlog is’. “Ons eerste doel is het gebied te zuiveren van alle vijandelijke eenheden die geïnfiltreerd zijn, en veiligheid en vrede te herstellen in de aangevallen nederzettingen. Het tweede doel, tegelijkertijd, is de vijand een enorme prijs te laten betalen, ook in de Gazastrook. Het derde doel is andere gebieden te versterken opdat niemand de fout maakt mee te doen in deze oorlog. Wij zijn in oorlog en in oorlog moet je kalm blijven. Ik roep alle Israëlische burgers op tot eenheid om ons hoogste doel te bereiken: een overwinning in deze oorlog.”

UPDATE 12.15: De autoriteiten in Jeruzalem spreken van tenminste 22 doden, maar dat aantal kan nog sterk oplopen. Ook zijn er honderden gewonde burgers te betreuren, onder wie tenminste 70 ernstig. 545 Israëli’s zijn in ziekenhuizen opgenomen sinds het begin van de terreuraanval. De Palestijnse terroristen zouden Israëlische soldaten en mogelijk ook burgers naar Gaza ontvoerd hebben. Onder de doden is een hulpwerker van het Magen David Adom, de Israëlische versie van het Rode Kruis. De terroristen zouden twee ambulances gestolen hebben.

In een reactie zei de Israëlisch-Arabische generaal-majoor van de IDF Ghassan Alian: “Hamas heeft de poorten van de hel geopend voor de Gazastrook. Hamas heeft deze beslissing genomen en Hamas zal de verantwoordelijkheid dragen en de prijs betalen.” Aangenomen mag worden dat de IDF bij zijn vergeldingsoperatie zich minder terughoudend zal opstellen dan in het verleden, toen het steeds ongekend vergaande maatregelen nam om het aantal Palestijnse (burger)slachtoffers tot een minimum te beperken.

Terreurbeweging Hamas voert op dit moment een verrassingsaanval uit op Israël. Op sociale media zijn beelden te zien van met witte hoofdbanden uitgedoste terroristen die de Zuid-Israëlische stad Sderot geïnfiltreerd hebben. Deze zouden burgers gegijzeld hebben volgens nog onbevestigde verhalen. Hamas deelde beelden van gevangen genomen Israëli’s die naar Gaza ontvoerd zouden worden (zie foto hierboven, bron: X). Het zou om zo’n 40-50 infiltranten gaan. Ook zijn er beelden Palestijnse terroristen die vieren dat zij een gewonde IDF-soldaat gevangen hebben genomen en van een brandende Israëlische tank aan het grenshek tussen Gaza en de Joodse staat.

Een brandende Israëlische Merkava-tank bij het grenshek met Gaza – Foto: X

Tegelijkertijd vuurden de terroristen honderden raketten af op Israël vanuit Gaza. Er zijn beelden van een inslag in Tel Aviv en van boven Jeruzalem door het Iron Dome-systeem onderschepte raketten. In Ashkelon zou een 60-jarige Israëlische vrouw door een raketinslag zijn gedood. De IDF heeft verklaard ‘bereid te zijn voor oorlog’ en heeft reservisten opgeroepen. Minister van Defensie Yoav Gallant houdt Hamas verantwoordelijk voor de aanval en heeft gewaarschuwd voor ernstige vergelding van Israëlische zijde. Toch lijken de regering in Jeruzalem, de IDF en de veiligheidsdiensten volledig verrast door deze ongekende terreuroperatie.

LATER MEER …

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (3)
tiki 07 oktober 2023, 09:42
Zij die tolerant zijn tegen de medogenlozen worden uiteindelijk door hen gedood. Israel zal toch écht een nieuw scenario w.b. Hamas & Abbas moeten schrijven....hoe "sceptisch" het Westen hier ook over denkt, daar hun 2-Staten delusie hiermee voorgoed de vuilnisbak ingaat....net zoals de Oslo mislukking & Gaza terugtrekking en het begraven Vredesproces. Zolang VN & Westen de palestijnse Arabieren in Gaza, Judea & Samaria blijven steunen (moreel & financieel) met de leugens over hun ontstaan & bestaan, hun niet te vinden historische rechten als palestijnse dynastie, etc., gaat dit probleem niet opgelost worden. Alléén wanneer de geldkraan resoluut dichtgaat (géén UNWRA of arbeiders naar Israel, géén dagelijkse hulpcolonnes naar Gaza, géén tegemoetkomingen '..... dán komt het volk in opstand. Nee, dat gaat niet zonder slag of stoot want de palestijnse puppetmasters laten zich niet zomaar opzij drukken maar gaan er, samen met het 'Progressief Westers Liberalisme', met een gestrekt been tegenin......keihard & medogenloos.
Bas Fortuin 07 oktober 2023, 14:07
Arabieren en Palestijn starten hun terreuraanslagen tegen de Joodse natie bijvoorkeur steeds op Joodse feest en gedenkdagen. Denk aan 1973 toen Egypte, Syrië en Jordanië Israël voor de derde keer van de wereldkaart wilden vegen op Yom Kipoer. Opnieuw werden de Arabieren door een wonder verslagen. Vandaag vieren Joden de zevende rustdag, Sjabbat en vieren ook Simchat Torah = Vreugde van de Wet. Na veel bloed, zweet en tranen van alle antisemitische racistische volken zal gans Israël met hun Masjiach en Torah hoog geheven dansend triomferen en regeren.
Shlomo Itai 08 oktober 2023, 09:54
Netanyahu de opportunist steunde de ontruiming van Gush Katif en het geven van de controle over de grens tussen Gaza en Sinai aan de Palestijnen. Toen de duivel van de Palestijnse moslimbroeders Hamas onbeperkt kon gaan groeien en de controle kreeg over de Gaza-strook, durfde Netanyahu de held op sokken het niet meer aan om deze duivel aan te pakken en liet zich in plaats daarvan afpersen: Dollars voor stilte. Dat gaf telkens een tijdje rust, totdat het geld weer op was - dan kwamen er onmiddellijk weer wat raketten totdat er weer een koffer dollars kwam. De duivel had echter duidelijke voornemens, die hij niet onder stoelen of banken stak. Netanyahu de narcist die dacht altijd iedereen behalve zijn vrouw onder controle te hebben, dacht dat hij de lessen van de historie, die zeggen dat voor elke fortificatie een oplossing gevonden wordt, naast zich neer kon leggen. Bovendien liet Netanyahu zich als tweede premier van Israël misleiden door de conceptie dat de duivel Hamas het niet zou wagen om Israël aan te vallen, maar hij ook heeft zich vergist, alleen stond de vijand nu op sommige plaatsen op ongeveer 1400 meter van Israëlische dorpen en stadjes en niet vele kilometers zoals in 1973. De prijs die de bevolking betaalt: Meer dan 300 doden, meer dan 1800 gewonden, ongeveer 100 gegijzelden en een nieuw trauma voor duizenden mensen van jong tot oud en dat allemaal 50 jaar na 6 oktober 1973. Nu is de eerste prioriteit om een einde te maken aan de aanwezigheid van Hamas in het zuiden, om de gegijzelden terug te krijgen en af te rekenen met Hamas, maar daarna moet Israël echt de rekening opmaken met de man die Israel in haar huidige staat heeft gebracht.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *