Gevaarlijke cocktail
Commentaar

Gevaarlijke cocktail

Esther Voet 23 mei 2024, 07:00
Gevaarlijke cocktail

Terwijl de aanklager van het Internationaal Strafhof, waar Den Haag zo trots op is, zijn voornemen bekendmaakte Benjamin Netanyahu en Yoav Gallant te vervolgen, werd bij de Verenigde Naties in New York twee minuten stilte gehouden voor de Slachter van Teheran, Ebrahim Raisi. Ook de hotemetoten van de EU konden het niet nalaten het Iraanse volk te condoleren met de dood van deze tiran, leider van een bewind dat alleen vorig jaar al verantwoordelijk was voor achthonderd executies. Iran is na China het land met verreweg de meeste ter dood gebrachte tegenstanders van het regime. Dat is al jaren en jaren zo.

De kafkaëske ontwikkelingen in de afgelopen week laten zien hoe verrot de internationale politiek is. We zijn terechtgekomen in een omgekeerde wereld en alle pijlen zijn gericht op Israël, de gemeenschappelijke vijand. Want de voorgenomen aanklacht van het Strafhof is koren op de molen van het gepeupel. In de Verenigde Staten, Europa en Nederland. 

Wie nog niet begreep hoe de nazihysterie ooit heeft kunnen ontstaan, hoeft nu alleen maar om zich heen te kijken

Gepeupel, ja. Want dat is het. Hoezeer universitair docenten ons ook willen doen geloven dat die protesterende studenten onder hun goedkeurende blikken reuzegoed geïnformeerd zijn, weten de daadwerkelijk geïnformeerden wel beter. Wie nog niet begreep hoe de nazihysterie ooit heeft kunnen ontstaan, hoeft nu alleen maar om zich heen te kijken. Het is een levensgevaarlijke cocktail van laffe politici, vaak met islamitisch geld omgekochte leden van de intelligentsia (die zich overigens veel kundiger voordoen dan ze zijn), van haat doordrenkte moslims, een monsterverbond tussen die islamisten en politiek links, hier en daar een verdwaalde rechts-extremist, een groot deel van de journalistieke pers dat valse data gebruikt, correcte data negeert en het vuurtje aanwakkert, goedwillende en onwetende ‘rolmodellen’ die hun ego en imago willen oppoetsen en een kudde die daar als makke schapen achteraan loopt. 

Kortom, het is wat ze in het Engels een perfect storm noemen. Uitleg over wat zionisme werkelijk is, wordt genegeerd. Dat het in werkelijkheid een antikoloniale stroming is. Je hoeft echt geen aanhanger van Netanyahu of van zijn – in mijn ogen abjecte – kabinet te zijn om te zien dat de wereld op z’n kop staat. De vraag mag gerust gesteld worden wat er gebeurt als de bovengenoemde kongsi zijn zin krijgt. Wordt de wereld er dan een beetje beter op? Zullen vrije, democratische, westerse samenlevingen er dan net zo blijven uitzien als nu? Die wereld is nu al kreupel. Is die u lief, laat dan nu uw stem horen, want die is harder nodig dan in de afgelopen 80 jaar.

Opmerkingen (5)
tiki 23 mei 2024, 10:53
De flinterdunne maskers van Westerse beschaving zijn afgevallen en het lekelijke grimas ponem van de haat is geopenbaart. Zonder schaamte of schroom maken onze beschaafde westerse 'vrienden' Frankrijk en ja, OOK DUITSLAND (rest zal volgen) bekend, Netanyahu te zullen arresteren wanneer de rechters de wens van de aanklager volgen....daar de wet de wet is en uitgevoerd moet worden. Ja dat zeiden de Nazi's ook, de uitvoerders van de Inquisitie, het Dreyfus tribunaal e.a. rechtschapen rechters & politici met hen. Europa volgt hiermee de 'rechtspraak' van Iran, Rusland, Turkije, N-Korea & vriends. Nee het is geen gevaarlijke coctail, maar een gifbeker!
Bas Fortuin 23 mei 2024, 11:45
Inderdaad Esther, een gevaarlijke cocktail!!! Hoezo? Bij de VN In New York werd twee minuten stilte gehouden voor de Slachter van Teheran, Ebrahim Raisi? De EU het schoothondje van de VN volgde natuurlijk braaf in hun spoor. Toon mij uw vrienden en ik zal zeggen wie u bent. Ben zeer benieuwd hoeveel burgers straks op 6 juni a.s. nog hun stem willen gaan uitbrengen voor het allang dolgedraaide, visieloze, laffe EU-Parlement. Burgers zijn nu heus goed wakker geschrokken door de vele duivelse opererende regimes zoals Hamas en Qatar, Hezbollah en Iran, Syrië, Rusland, China, N-Korea. Nooit vergeten: Donald Trump VS noemde Kim-Un in N-Korea a Good Guy. De Joodse profeet [Jesaja 13 en 14] beschreef 2500 jaar geleden al hun roemloze einde in felle bewoordingen. Het goede nieuws De Waarheid Overwint las ik in de profeet Daniël hfst. 12.
Cees van Dijk 23 mei 2024, 13:06
Dank u voor deze krachtige woorden. Want het is inderdaad te gek wat er op dit ogenblik gebeurt. Op straat maar ook -en vooral- in de internationale politiek ten aanzien van Israel en de Joodse identiteit.
Shlomo Itai 23 mei 2024, 13:28
Ik denk niet dat de hele wereld lijdt aan de destructieve zelfhaat van het Westen. Geen enkele grote cultuur heeft het eeuwige leven: Ze groeien, bereiken een climax en dan gaat het onverbiddelijk bergafwaarts. Zie hoe barbaren hier hun wil opleggen. Zie wie er wederom president van de VS lijkt te gaan worden. Juist kleine culturen leven langer, mits ze ervoor zorgen niet te afhankelijk te zijn van een cultuur in staat van ontbinding.
Gerda Schrijver 24 mei 2024, 18:42
Goed artikel van Esther! Er komt een oordeel beste Esther over al die laffe mee -heulende landen! Wie Israel vervloekt zal vervloekt worden, wie Israel zegent zal gezegend worden, dit zegt G,d zelf in Zijn Woord. (Genesis, Bereshiet). Ik zeg het niet, G,d Zelf zegt het. Het zal nog een heel moeilijke tijd worden voor Joden en christenmensen. Heel lang geleden hebben de profeten, dit al mogen zien. Zowel voor Joden is dit bekend, die de Tenach kennen en zo ook voor bijbelgetrouwe christenen die het profetisch woord kennen. Maar deze zware tijden die er nu al zijn, gaan vooraf aan de komst van de Mashiach. Maar....het is het einde nog niet! Uiteindelijk komt het goed, want de sluier die over de volken ligt zal Israëls G,d zelf wegnemen. Iedereen zal het dan kunnen zien en er mee te maken hebben.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *