Joodse organisaties roepen Den Haag op: stop met de vergelijking tussen de Holocaust en Covid-19
Nieuws

Joodse organisaties roepen Den Haag op: stop met de vergelijking tussen de Holocaust en Covid-19

Redactie 19 september 2021, 10:00
Joodse organisaties roepen Den Haag op: stop met de vergelijking tussen de Holocaust en Covid-19

Vooraanstaande Joodse organisaties roepen de fracties in de Tweede Kamer op zich krachtig uit te spreken tegen vergelijkingen tussen de situatie rond Covid-19 en de Holocaust. Niet alleen op straat en social media wordt deze vergelijking gemaakt, maar ook door volksvertegenwoordigers; een vergelijking die op alle mogelijke manieren mank gaat. In de brief stellen de organisaties: “Wij vinden dit niet alleen buitengewoon kwetsend, ook worden de lessen die uit die zwartste periode van de twintigste eeuw moeten worden getrokken, hierdoor inflatoir.”

“Wij benadrukken alleen al het feit dat mensen die in alle vrijheid een keuze maken zich niet te laten vaccineren, worden vergeleken met bevolkingsgroepen die destijds helemaal geen keuze hadden. Zij werden vermoord. Enkel en alleen om wie ze waren.” Bovendien wordt zo het risico vergroot dat echte genocides nu en in de toekomst niet meer zullen worden herkend.

De organisaties: “Wij mengen ons niet in de discussie over het al dan niet vaccineren, maar roepen u allen op zich te keren tegen elke misplaatste vergelijking tussen de situatie van toen en die van nu. Uit respect voor de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ter wille van een veilige en vreedzame samenleving voor ons en onze kinderen.”

Ondergetekenden verzoeken met klem de Tweede Kamerfracties hun verantwoordelijkheid te nemen.

De oproep komt vanuit het Nederlands Auschwitz Comité, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel, het Centraal Joods Overleg, het Nationaal Holocaustmuseum en het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Lees hieronder de volledige brief:

Amsterdam, 19 september 2021

Aan alle fracties van de Tweede Kamer,

Vandaag, zondag 19 september, wordt in aanwezigheid van koning Willem-Alexander in Amsterdam het Holocaust Namenmonument onthuld, waarmee de 102.000 in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden en honderden vermoorde Sinti en Roma worden herdacht.

Dit meest dramatische hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis en het onnoemelijke leed dat dit heeft veroorzaakt, worden steeds vaker vergeleken met huidige maatschappelijke vraagstukken, zoals bij de discussies over het al dan niet vaccineren tegen Covid-19. Dat zien we niet alleen op straat en sociale media – met het dragen van gele Jodensterren en parallellen die worden getrokken met de uitsluiting van toen – ook volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer maken zich daaraan schuldig.

Vijf vooraanstaande Nederlands-Joodse organisaties vinden dit niet alleen buitengewoon kwetsend, ook worden de lessen die uit die zwartste periode van de twintigste eeuw moeten worden getrokken, hierdoor inflatoir. Wij benadrukken bijvoorbeeld het feit dat mensen die in alle vrijheid een keuze maken zich niet te laten vaccineren, worden vergeleken met bevolkingsgroepen die destijds helemaal geen keuze hadden, mensen die enkel en alleen werden vermoord om wie ze waren. Dit soort vergelijkingen gaan op alle mogelijke manieren mank. Ze vergroten bovendien het risico dat echte genocides nu en in de toekomst niet meer zullen worden herkend.

Wij mengen ons niet in de discussie over het al dan niet vaccineren, maar roepen u allen op zich te keren tegen elke misplaatste vergelijking tussen de situatie van toen en die van nu. Uit respect voor de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ter wille van een veilige en vreedzame samenleving voor ons en onze kinderen.

Als volksvertegenwoordiger heeft u een voorbeeldfunctie. Wij verzoeken u met klem uw verantwoordelijkheid te nemen.

Hoogachtend,
Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité
Hanna Luden, directeur Centrum Informatie en Documentatie Israel
Ronny Naftaniel, voorzitter Centraal Joods Overleg
Emile Schrijver, algemeen directeur Nationaal Holocaustmuseum
Esther Voet, hoofdredacteur Nieuw Israëlietisch Weekblad

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking