Klei fungeert als klok
Nieuws

Klei fungeert als klok

Redactie 05 januari 2023, 12:17
Klei fungeert als klok

Wanneer precies viel Jozua met zijn mannen Jericho binnen? Aan de hand van koolstofdatering is niet te bepalen of dat in 1400 of 1500 voor de gewone jaartelling was. De Israëlische onderzoeker Yoav Vaknin denkt nu een techniek gevonden te hebben waarmee hij bijvoorbeeld de inname van Gath door de Aramese veldheer Hazaël tot op tien jaar nauwkeurig kan dateren. De methode berust op de verschuivingen in het magnetisch veld van de aarde. De archeologen vergelijken ijzerhoudende klei – bijvoorbeeld van aardewerk, maar ook van verbrande grond – om de volgorde van veldslagen in de Tenach te preciseren. 

Vaknins team gebruikt de enige exact bekende datum uit Bijbelse tijden als uitgangspunt: 9 av 568 vdgj, de dag waarop Nebukadnezar de tempel in Jeruzalem verwoestte. Twee jaar geleden reconstrueerden de archeologen het geomagnetisch profiel van die datum, dat nu als ijkpunt fungeert voor de datering van andere conflicten. Zo hebben zij al aannemelijk kunnen maken dat de nederzetting Beet Sjean niet door Syrische legers werd platgebrand, maar door de Egyptische farao Sjosjenq, een eeuw eerder. Vaknins promotor Erez Ben-Yosef van de universiteit van Tel Aviv ziet de nieuwe techniek als een ‘krachtig instrument voor de archeologie in de Levant.’

Plaats opmerking