Koosjere slacht weer in gevaar
Nieuws

Koosjere slacht weer in gevaar

Redactie 23 maart 2018, 00:00

De Partij voor de Dieren gaat met een wetsvoorstel opnieuw de strijd aan met de religieuze slacht. “Ze blijven het maar proberen.”

“De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen – mens en dier – begint,” schrijft fractievoorzitter Marianne Thieme in een persbericht van de Partij voor de Dieren. Volgens de partij zorgt het onverdoofd slachten voor extra stress en ‘onaanvaardbaar dierenleed’. Dat leed weegt volgens Thieme zwaarder dan het recht op ritueel slachten voor Joodse of islamitische slagerijen.

Thieme stuurde het wetsvoorstel op vrijdag 16 maart naar de Raad van State. In 2011 deed de fractievoorzitter ook al een poging de religieuze onverdoofde slacht te verbieden. Het voorstel kwam toen met ruime meerderheid door de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer strandde het wetsvoorstel, vooral de VVD en de PvdA hadden bezwaren tegen het verbod. Volgens de partijen kwam door de wet de vrijheid van godsdienst te veel in het gedrang. In plaats van de wet werd gekozen voor een convenant met afspraken over de religieuze slacht. Dit werd in 2012 ondertekend  door onder andere het NIK en het Contactorgaan Moslims en Overheid. In 2017 werd een addendum van het convenant getekend om het beter te kunnen uitvoeren.

Overgangsperiode
Nieuw aan het voorstel – in vergelijking met dat uit 2011 – is dat de PvdD vraagt om een geleidelijke overgang. Het wetsvoorstel bevat namelijk als ‘tegemoetkoming’ een overgangsperiode van vijf jaar. In die periode zouden de slagerijen hun manier van werken kunnen aanpassen. Volgens de partijleider neemt die periode het eerdere bezwaar van de Eerste Kamer in 2012 weg en zou de wet nu wel goedgekeurd moeten worden.

Ook zou het maatschappelijke draagvlak voor dierenwelzijn een doorslaggevende factor kunnen zijn voor het aannemen van de wet. “De intrinsieke waarde van de dieren wordt door de samenleving en wetgever steeds zwaarder mee- genomen in alle besluiten.” In 2014 werd al een wet tegen het fokken van nertsen voor bont aangenomen en in 2015 kwam er een verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus. De VVD liet kort na het indienen van het wetsvoorstel weten ‘niet per se tegen’ te zijn.

Knokken
“Thieme en haar partij hebben de afgelopen jaren meerdere moties en wetten door de kamer geprobeerd te krijgen, die zijn allemaal verworpen,” zegt Jonathan Soesman namens het NIK. “Desalniettemin probeert ze het nu weer. Daar gaan wij ons als NIK hard tegen verzetten.” Volgens Soesman staat het recentelijk opnieuw ondertekende convenant lijnrecht tegenover het nieuwe wetsvoorstel. “We hebben dat convenant opgesteld in samenwerking met politici, beleidsmakers en wetenschappers. Er is ook gekeken naar dierenwelzijn. Dat hebben we niet voor niets gedaan.”

Dat de rituele slacht een gevoelig punt is, beaamt Soesman. “Het is een discussie die veel emotie oproept, dat maakt het lastig. We moeten hier onze godsdienstvrijheid beschermen terwijl de publieke opinie zeer kritisch is.” En dat moet de Nederlands-Joodse gemeenschap volgens Soesman samen doen. “Het is van belang dat wij als gemeenschap met één stem tegen de overheid over deze kwestie spreken. Je hoeft niet koosjer te eten om dit een fundamentele Joodse kernwaarde te vinden.”

“Het wordt knokken”, zegt Soesman over het tegenhouden van het wetsvoorstel. “Maar we staan sterk met ons convenant. Het NIK en de NIHS, die daarbij ook gesteund worden door het CJO, gaan namens en met de georganiseerde Joodse gemeenschap er alles aan doen om dit tegen te houden. Nu is het de vraag in hoeverre de politici die ons eerst hebben gesteund, de rug recht houden.”

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking