Kosjere seks
Binnenland

Kosjere seks

Redactie 18 mei 2012, 00:00

Mediarabbijnen schrijven er boeken over, Oprah sprak erover met orthodoxe vrouwen. Joodse seks is ‘hot’. De zoektocht naar de millennia-oude huwelijkswetten zorgt voor verrassende uitkomsten.

Een artikel over seksualiteit binnen het jodendom lijkt een contradictio in terminis. Een artikel in een blad is publiek, terwijl geen ander Joods onderwerp zo privé wordt gehouden, en met zoveel tsnioet (bescheidenheid, discretie) wordt benaderd als dit. Tegelijkertijd zijn er ook weer weinig zaken die zo tot de verbeelding spreken. Volgens de wijze Rashi (1040-1105) zouden onze seksuele impulsen voortkomen uit de jetser hara, ‘het boze’ dat de mens de verkeerde kant op kan drijven. Maar door het gebod uit de Tora te volgen en je precies te houden aan de regels

Auteur: Achsa Vissel

rondom huwelijk en seksualiteit, transformeer je die krachten tot iets heiligs. Seks wordt niet, zoals je soms bij andere religies ziet, onderdrukt; er mag intens van worden genoten. Maar wel volgens een set strikte regels, waar niet iedereen bekend mee is. Ten eerste past seksueel contact uitsluitend binnen het huwelijk, waar iedere Jood en Jodin idealiter toe zou moeten overgaan. Wanneer je als Jood een bruiloftsstoet voorbij ziet komen, zou je zelfs alles waar je mee bezig bent moeten laten vallen en je inspannen om het de bruid en bruidegom naar de zin te maken. Seksuele betrekkingen versterken de liefdesband tussen partners en dragen zo bij aan de kwaliteit en houdbaarheid van de relatie. Volgens de Joodse wijsheid bevatten zowel het woord voor man (isj) als het woord voor vrouw (isjah), een letter uit de naam van de Eeuwige. Haal je die heilige letters uit het woord, dan blijft er bij beide woorden alleen esj over, wat vuur betekent: zonder spirituele connectie is een relatie tussen man en vrouw slechts vuur, dat oplaait en opbrandt. Rabbijn Shmuley Boteach, die in 1998 de orthodox-Joodse visie op seksualiteit aan het grote publiek bekendmaakte in zijn boek Kosjer Seks, staat het NIW vanuit New Jersey telefonisch te woord en legt uit dat intimiteit en liefde heilig zijn. „Wanneer God ‘deelneemt’ aan het seksuele leven treedt heiligheid in en gebeurt er een wonder: man en vrouw voelen zich of ze één vlees zijn. De normale scheiding die er tussen mensen is wordt overstegen,”

Lees de rest van het verhaal in het NIW van deze week

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking