Neem nu een abonnement

Lees elke week het opinietijdschrift en cultureel magazine ineen, voor iedereen met interesse in de Joodse wereld. Abonneer je nu »

Omstreden
Opinie

Omstreden

Bart Schut en Esther Voet 09 februari 2024, 13:38
Omstreden

Men zegt wel ‘als je niets goeds over iemand te zeggen hebt, hou dan je mond’. Dat adagium is gelukkig niet aan journalisten besteed. Zeker wanneer iemand net is overleden, wordt er ook van die beroepsgroep verwacht op eierschalen te lopen. Dus wat te schrijven bij de dood van Dries van Agt?

De bewieroking van de oud-premier laten wij graag over aan de collega’s van bijvoorbeeld de NPO, politici die hun meest empathisch-serieuze gezichtsuitdrukking tevoorschijn toveren en natuurlijk aan de Israëlhaters op sociale media. Als het NIW niet de waarheid over de omstreden, op 93-jarige leeftijd overleden CDA-politicus mag schrijven, wie dan wel?

Want omstreden was hij. Al tijdens zijn actieve carrière. Daarna is dat woord ‘omstreden’ een eufemisme. Nu zullen zij die de staat Israël een warm hart toedragen weinig moeite hebben met zijn rol in de beëindiging van de treinkaping in De Punt in 1977, waarbij hij als minister van Justitie verantwoordelijk was voor de dood van zes Molukse terroristen.

Velen zien in de affaire rond de ‘Drie van Breda’ eerste verschijnselen van het antisemitisme dat Van Agt na zijn carrière zo zou tekenen

Het zou hypocriet zijn Van Agt daarvoor te veroordelen, zijn aanpak is precies zoals we die al decennia kennen van de Israëlische regering. Maar een groot deel van de Joodse gemeenschap zal toen al een hartgrondige hekel aan de minister gehad hebben, vanwege zijn plannen in 1972 de gratieverzoeken aan de ‘Drie van Breda’ goed te keuren en de oorlogsmisdadigers Joseph Kotalla, Ferdinand Aus der Fünten en Franz Fischer vrij te laten.

Er was de interventie van D66-Tweede Kamerlid Anneke Goudsmit en een emotioneel debat voor nodig de Minister van Justitie te dwingen om van dit onzalige voornemen af te zien. Velen zien in deze affaire eerste verschijnselen van het antisemitisme dat Van Agt na zijn carrière zo zou tekenen. Uiteindelijk zou alleen Kotalla in de gevangenis overlijden. Aus der Fünten en Fischer kwamen in 1989 vrij, en overleden datzelfde jaar.

Van Agts imago zou er in 1976 niet beter op worden door zijn rol in de zaak-Menten. Het feit dat de minister geen enkele verantwoordelijkheid wilde nemen voor het feit dat Menten een dag voor zijn arrestatie wist te vluchten, iets wat alleen kon gebeuren nadat hij door iemand bij Justitie was gewaarschuwd, liet voor velen een nare smaak achter.

Met de typerende felheid van de recente bekeerling stort Van Agt zich op het Israëlisch-Arabische conflict

We maken een sprong naar 2002. De inmiddels allang oud-politicus duikt opeens op als ondertekenaar van een door Gretta Duisenberg georganiseerde petitie. De als minister van Buitenlandse Zaken als behoorlijk pro-Israëlisch beschouwde Van Agt, zegt dat hij het sinds een bezoek aan de Westelijke Jordaanoever helemaal anders is gaan zien.

Met de typerende felheid van de recente bekeerling stort Van Agt zich op het Israëlisch-Arabische conflict. Hij zit in het comité van aanbeveling van Stop de bezetting en spreekt volgens ooggetuigen zijn begrip uit voor de tijdens de Tweede Intifada (2000-2005) regelmatige uitgevoerde bloedige zelfmoordaanslagen, waarbij vooral Hamas-terroristen zoveel mogelijk Israëlische burgers proberen te vermoorden. En daarin regelmatig slagen.

In 2009 richt Van Agt The Rights Forum op, een anti-Israëllobbyclub die voor allerlei rechten pleit, maar niet voor het recht van Joden te mogen leven. Deze club is sindsdien verworden tot een van de aandrijvers van antisemitisme in ons land, vooral sinds het bloedbad van 7 oktober. Die betiteling ‘antisemitisme’ hoeft u niet van ons aan te nemen. Laat de (inter)nationaal aanvaarde definitie van de International Holocaust Remembrance Association los op The Rights Forum en u zult zien dat deze machtige, goed gefinancierde lobbyclub er naadloos binnen past.

Van Agt maakt gebruik van zijn goede contacten in de politiek en op universiteiten om een indrukwekkende schare fans rond zich te verzamelen, onder wie Laurens-Jan Brinkhorst en zelfs Thom de Graaf, de huidige vicevoorzitter van de Raad van State, die pas bij de organisatie vertrekt als hij in die functie wordt benoemd.

Van Agt ziet overal de hand van de ‘Israëllobby’, ook in zijn eigen partij

Van Agt radicaliseert sindsdien verder, de constante raketaanvallen door Hamas vanuit Gaza op Israëlische burgers bagatelliseert hij, er komen immers niet zo veel Israëli’s bij om. Wanneer de Joodse staat reageert, veroordeelt de oud-politicus dat in steeds grovere termen. Natuurlijk is hij mordicus tegenstander van de hierboven genoemde IHRA-antisemitismedefinitie. Zou hij die accepteren dan zou hij zichzelf bestempelen als antisemiet.

Wat Van Agt eigenlijk ten diepste denkt, onthult hij tijdens een symposium in 2012. Na de Tweede Wereldoorlog had niet Israël het thuisland voor Joden moeten worden, maar had er maar een deel van Duitsland voor die wens moeten worden ingericht. Waarom moesten die Joden zo nodig naar Palestina? vraagt hij zich af. Later biedt hij voor die uitspraak excuses aan, maar een duidelijker afkeer van de Joodse staat is bijna niet denkbaar.

Een van de laatste acties die we van hem vernemen, is het opzeggen van zijn CDA-lidmaatschap in 2021. Het is een teken van zijn radicalisering: Van Agt ziet overal de hand van de ‘Israëllobby’, ook in zijn eigen partij. In de laatste jaren van zijn leven laat hij zich vooral beïnvloeden door extreemlinkse en islamistische geluiden, en hij is verbitterd dat de leiding van zijn levenslange liefde, het CDA, dat niet ook doet.

Nu is de omstreden minister van Justitie, premier en anti-Israëlactivist niet meer. Maar hij kan tevreden zijn over zijn erfenis: na 7 oktober is nog duidelijker geworden dat hele generaties nieuwe Israëlhaters van rechtse, linkse en islamitische huize het stokje van hem hebben overgenomen.

Foto: Van Agt in 2010 – @Sander Bakkes via Wikimedia Commons

Opmerkingen (8)
Ruud 09 februari 2024, 14:13
Mooie opsomming van feiten die je helaas weer nergens anders zult lezen. Een walgelijke hypocriet met zijn valse vrome bekkie. Dat zo een vrome aanhanger van de zuster religie van het jodendom zich zo heeft afgekeerd van de christelijke naastenliefde waar ze in de kerk zo de mond van vol hebben. Ik kan alleen maar vermoeden dat Driesje een paar keer te vaak van zijn wielrenfietsje op zijn hoofd is gevallen...toen hadden we nog geen helmpje's maar alleen die dunne petjes. De geweldige Wim Kan heeft hem eens gepersifleerd, kompleet met zachte "G", tijdens een oudejaars conference, over zijn regelmatige valpartijen van de fiets...het lachwekkende antwoord was toen : nee zo stap ik gewoonlijk af! Mooi dat Driesje nog heeft geleefd en bewust heeft meegemaakt dat, het zo door hem gehate Israël, nu korte metten maakt van de vijanden van Eretz Israël! Am Yisrael Chai
Henk Jonker. 09 februari 2024, 14:57
Weer herenigd met zijn drie Duitse vrienden die jarenlang in Breda hebben gelogeerd!
Bas Fortuin 09 februari 2024, 16:13
Dank aan redactie NIW voor dit duidelijke overzicht van de Jezuïet en al decennia zeer omstreden voormalige Minister President Dries van Agt. Hij werd 93 jaar. Wat mij triggerde in dit verslag: In 2009 richt Van Agt The Rights Forum op, een anti-Israëllobbyclub die voor allerlei rechten pleit, maar niet voor het recht van Joden te mogen leven. Deze club is sindsdien verworden tot een van de aandrijvers van antisemitisme in ons land, vooral sinds het bloedbad van 7 oktober." En die andere lasterlijke uitspraak van die antisemiet van Dries van Agt: Waarom moesten die Joden zo nodig naar Palestina? vraagt hij zich af." Jezuïeten zijn sinds het eerste Vaticaans Concilie 1545-1563 de grootste ketterjagers [Inquisitie] van Joden en Christenen en hun Bijbels/boeken geworden. Om het handelen en de uitspraken van Dries van Agt te kunnen begrijpen moet je kennis maken met zijn scholing en de groep leraren die hem vormde. Belangrijk voor van Agt werd de Jezuïet Dr. P.A.J.M. [Piet] Steenkamp, Katholieke hoogleraar, hij werd de 'geestelijke vader' van het CDA en Politieke peetvader van de Jezuïet Dries van Agt. In 1966 werd de Jezuïet Hans van Mierlo samen met Hans Gruijters de belangrijkste initiatiefnemer voor de oprichting (D66). Van Mierlo, politiek leider, zat in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en Kabinet. Speerpunten D66? Vrije Abortus - Euthanasie - Pil van Drion - Vrije Seks- Homohuwelijk - LHBTIQ, Nederland werd al in 1967 een NARCOSTAAT met die andere Jezuïet Dries van Agt die met PvdA minister Vorrink verkoop Softdrugs gedoogde! Jezuïeten ijveren al decennia voor Eén Europa en ontwierpen de Blauwe EU-vlag met twaalf gele sterren 1986! Kijk op uw voor en achterbumper kentekenplaat voor die ongewenste vlag. Referendum EU 2005. Nederland stemde met 62% tegen deze roomse vlag. Jezuieten maakten decennialang een Puinhoop in Onderwijs & Jeugdzorg. Drie Roomsen: Sigrid Kaag D66, [Met Rozenkrans] Rob Jette D66 - Jan Paternotte D66 allemaal bewonderaars van Dries van Agt staan borg voor dit Rampzalige BELEID. Gert-Jan Segers van de CU Huichelde een lange tijd met hun mee. Is Goddank vertrokken uit Tweede Kamer 17-1-2023. In 1973 Kabinet Den Uyl: Zegenbede en de Naam van God verdween uit Troonrede! December 2014: De Statenbijbel 1637 verdween uit de Tweede Kamer. Nederland kwam daarna in Vrije Val door o.a Corona, Moslim/Oekraïne Vluchtelingenstromen. EU-Superstaat en dus ook Nederland staat op instorten. Alle democratieën zijn 2024 op sterven na al dood. Rome en Mekka nu dik bevriend staan al glimlachend in de coulissen/startblokken met hun van ouds beruchte repressieve beleid. [Inquisitie en Sharia] Hoe dat voor hen gaat aflopen las ik in Jesaja 13 en 14 en Openbaring 13,14, 20.
Betty 09 februari 2024, 23:11
En nu is hij samen met zijn vrouw gestorven. Echt bizar! Hopelijk is dat wel legaal gegaan met de juiste medici erbij. Brrr.
Roos Tamerus 10 februari 2024, 14:53
Dank Esther en Bart, voor dit duidelijke schrijven. Gisteren de verheerlijking bekeken bij Op1, en Maurice de Hond zat er als verloren bij. Jan Terlouw die zijn leven lang bevriend was met Van Agt liet duidelijk merken dat hij het op het punt betreffende Israël niet eens was met van Agt, de rest zweeg in alle talen. Verder voelde ik mij onpasselijk worden over al die zalig-prekerij over deze griezelige man, die mede oorzaak is voor het aanwakkerende antisemitisme in Nederland.
Marlou 11 februari 2024, 14:40
Dat Van Agt zo blindelings eenzijdig de "Palestijnse zaak" is gaan verheerlijken en daarnaast Israel verdoemd heeft, is misselijkmakend en "fout"! Als katholiek opgevoede acht ik hem een "overloper"naar de verkeerde kant. (of wie weet, ook gevallen voor een geslepen moslima brunette?) Uit principe heb ik die lulpraat van NPO etc. gemeden en enige verschijning van de "kop Van Agt" op de buis weggezapt. Wanneer dringt het in die botte hersens van christelijke volksvertegenwoordigers en andere christelijke woordverkondigers eens door dat de logica van de onverlichte religie en ideologie die Islam heet, en daarmee impliciet die van de Islamitische schaapjes, haaks staat op de verlichte Christelijk en Joodse denktrant over moraliteit en belijden van geloof en door haar agressieve intolerantie het voortbestaan van onze vrije westerse beschaving bedreigt? Het - samenvattend - cozy theedrinken met zgn goedwillend ogende - doch eeuwig zielig en onbegrepen theatraal gebekte - moslimvertegenwoordigers heeft vnl niets dan shit opgeleverd waar moderne westerse samenlevingen mee blijven worstelen. Ik zie graag een kantelpunt van onze leiders: ga eens publiekelijk op de barricaden ter verdediging van de Christelijk-Joodse samenleving en stop dat naieve domme theegeleuter. Islamvertegenwoordigers alom lachen zich kapot dat westerlingen erin blijven trappen . Gesproken woorden in de Arabische en andere Islamitische werelden vervliegen als rook in de lucht en hebben 0,0 waarde.
Max 11 februari 2024, 20:51
Goed stuk. Het is duidelijk dat ie geestelijk een probleem had, hij ging geloven in de mythe van "Der ewige Jude" die zijn vrienden voorheen zo wisten te promoten. Paranoia of Alzheimer? Wie zal het zeggen......
Gerda Schrijver 12 februari 2024, 11:49
Dries van Agt, de Jezuit, de Jodenhater en "molukkerhater"? Ik moet hierbij ook direct denken, hoe hij met geweld de kaping door de Molukkers wilde beëindigen, destijds. Vanwege mijn Indische familie en Molukse kennissen, hebben wij hierover uitvoerig gesproken. Nu is het zo, dat er Molukkers zijn die er vast van overtuigd zijn, dat zij Joden zijn en afstammelingen zijn, van de verloren stammen, dus Bnei Israel, kinderen van Israel. Deze Dries van Agt wilde alles wat maar naar Israel en Joden "ruikt" teniet doen. Zeer merkwaardig allemaal. Reageerde hij daarom ook zo fanatiek richting Molukkers?? Bewust of onbewust? Ik ben van overtuigd, dat deze antisemiet uiteindelijk maar een doel voor ogen had,.. en dat is Jeruzalem voor Rome te winnen. In het kielzog van de Paus , want die wil niet dat Jeruzalem, Joods bezit wordt. Jeruzalem voor de drie Godsdiensten, Christendom, Islam en Jodendom, dat is wat de Paus, het Vaticaan en de Roomse kerk wil!.Het lijkt mooi, maar het is niks anders dan smerige dieverij. Vandaar al die geniepige onrust maken in Nederland en dan vooral alle Joden dwarszitten, m.n. in Israel , samen met zijn Gretta.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *