Onderwijsinspectie: zware tekortkomingen bij Cheider
Nieuws

Onderwijsinspectie: zware tekortkomingen bij Cheider

Redactie 23 juni 2020, 17:37
Onderwijsinspectie: zware tekortkomingen bij Cheider

De Onderwijsinspectie heeft opnieuw zware tekortkomingen geconstateerd bij de orthodox-Joodse school Cheider in Amsterdam-Buitenveldert.

Volgens de instantie is de sociale veiligheid van de kinderen niet geborgd en is de kwaliteit van het onderwijs niet voldoende. De Inspectie dreigt nu met sancties.

De school wordt sinds een zedenzaak in 2012 extra in de gaten gehouden. Een leraar pleegde ontucht met een leerling. De school deed niet direct aangifte van het misbruik, waardoor de man naar Israël kon vertrekken. Hierdoor werd hij pas in 2016 aan Nederland uitgeleverd voor berechting.

In 2018 kreeg de onderwijsinstelling een waarschuwing van minister Arie Slob. Het Cheider moest meer gaan doen voor de sociale veiligheid van de leerlingen, anders zou een deel van de financiering worden ingetrokken. Van december 2019 tot februari dit jaar werd er opnieuw onderzoek gedaan door de inspectie. Uit dat rapport blijkt dat die eerdergenoemde veiligheid nog steeds niet voldoende is. Ook werkt het bestuur te traag aan de uitvoering van de aanbevelingen die de Inspectie in 2018 opstelde. Daarbij zou het bestuur tekortkomingen vertonen en zijn er ook bij het financiële beheer problemen. De school scoort volgens de Inspectie nu qua onderwijskwaliteit geheel onvoldoende.

Volgens de inspectie blijkt dat de sociale veiligheid onvoldoende geborgd is vanwege tekortkomingen in het onderwijsaanbod. De school zou te weinig lesgeven in biologie, seksualiteit en seksuele diversiteit. Ook is er geen vrouwelijke vertrouwenspersoon beschikbaar voor meisjes die les krijgen op het Cheider.

Het Cheider heeft van de Inspectie negen herstelopdrachten opgelegd gekregen. Als de school hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, zal het Ministerie van Onderwijs geen of minder geld verstrekken. Die termijn verstrijkt op 1 september van dit jaar. Ook zou er gekeken worden naar mogelijkheden om andere financiële sancties op te leggen. De gemeente Amsterdam heeft alle gesprekken over huisvesting en samenwerkingen stopgezet.

Het bestuur van het Cheider reageert in een persbericht op het rapport van de Inspectie. “Het bestuur is nog steeds voortvarend en gaat tegelijk zorgvuldig en doordacht aan de slag met de herstelopdrachten die de inspectie heeft aangereikt en die nog niet door het bestuur zijn opgepakt. Daarnaast is het bestuur van mening dat er al voortvarend en zorgvuldig aan de herstelopdrachten en aanbevelingen is gewerkt,” schrijft de school. Volgens het bestuur zijn er sinds het rapport in 2018 tientallen stappen ondernomen. “Het bestuur gaat ervan uit dat de reactie van het Cheider leidt tot een bijgesteld inzicht van de inspectie ten aanzien van het voldoen aan de herstelopdrachten dit leidt tot aanpassing van alle daarop betrekking hebbende passages in het conceptrapport.”

Ook is de school het niet eens met de constatering dat er bepaalde lesstof niet aan bod komt tijdens de lessen. “Leerlingen van het voorgezet onderwijs wordt respectvol gedrag en seksuele weerbaarheid bijgebracht door lessen maatschappijleer, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, studielessen (methode Leslab LOB) en krijgen 3 projecten aangeboden (Evolutietheorie en schepping, Culturen en religies en Uniciteit en diversiteit). Met dit aanbod van de school voorziet Cheider aantoonbaar in onderwijs over seksualiteit en seksuele diversiteit, en is geborgd dat respectvol gedrag en seksuele weerbaarheid van leerlingen worden bevorderd. Het bestuur is van mening dat de context door alle genomen maatregelen tot nu toe voldoende gewijzigd is.”

Daarbij uit de school kritiek op de werkwijze van de Inspectie. “Anno 2020 kan het bestuur zich niet aan de indruk onttrekken dat de inspectie geen oog wil hebben voor de voortgang, de ontwikkelingen, het voldoen aan de herstelopdrachten en zelfs niet voor het extra werk en de aandacht die ook de medewerkers van het Cheider moeten besteden aan de Coronaproblematiek. De inspectie lijkt weg te kijken voor de doorgevoerde veranderingen, hetgeen geïllustreerd kan worden aan de vele onjuistheden in het (concept)rapport en het slechts ten dele corrigeren daarvan, terwijl ook na het corrigeren van enkele onjuistheden aan de conclusies niets veranderd wordt,” aldus het bestuur. “Het bestuur blijft niettemin hopen op een constructievere relatie met de inspectie in de toekomst.”

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking