Overname Beth Shalom door Cordaan
Binnenland

Overname Beth Shalom door Cordaan

Redactie 14 juni 2013, 00:00

Beth Shalom wordt per 1 januari 2014 overgenomen door zorginstelling Cordaan. Het verzorgingshuis zal onder eigen naam en met eigen identiteit voortbestaan. Dat hebben beide partijen vandaag bekend gemaakt.

Beth Shalom verkeerde al langere tijd in financiële problemen; een fusie was het laatste redmiddel. In het laatste jaarverslag noteerde Beth Shalom wederom een negatief exploitatieresultaat en een negatief eigen vermogen van 2,2 miljoen. De fusie vindt plaats op verzoek van zorgkantoren Zorg en Zekerheid en zorgverzekeraar Achmea.

Om de overname tot een goed einde te brengen moet Beth Shalom aan verschillende voorwaarden voldoen. De belangrijkste is het aanvullen van de financiële tekorten. Verschillende Joodse instellingen, waaronder de Joodse Invalide en Maror, zijn bereid gevonden om Beth Shalom daarmee te helpen. Daarnaast mag het verpleeg- en verzorgingshuis vanaf 1 januari geen verlies meer lijden en moet er doorgegaan worden met de reorganisatie.

Een externe accountant dient nog verder onderzoek doen om te kijken of er geen structurele beletselen zijn voor een gezonde bedrijfsvoering bij Beth Shalom. De ondernemingsraden en de cliëntenraden moeten zich nog uitspreken over de voorgenomen stap.

Beth Shalom en Cordaan geven aan te werken vanuit een vergelijkbare visie op ondersteuning en zorg, waarbij de eigen keuzes van de cliënten, zijn of haar identiteit en de eigen mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar familie centraal staan. De schaalgrootte biedt mogelijkheden om zowel in het zorgproces als in de bedrijfsondersteuning efficiëntieslagen te maken. Beth Shalom telt 242 bewoners; Cordaan 19.000 . De Amsterdamse zorgwethouder Eric van der Burg (VVD) is blij met deze stap: “Het is goed dat Beth Shalom op deze manier, mét behoud van de eigen Joodse identiteit, kan blijven bestaan. In Amsterdam hoort een huis als Beth Shalom, ik ben dan ook blij dat Cordaan zijn verantwoordelijkheid pakt en dat de specifieke zorg voor de bewoners verzekerd is.”

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking