Sta op tegen straatterreur
Gastopinie

Sta op tegen straatterreur

Ron en Rosa van der Wieken 07 juli 2024, 08:00
Sta op tegen straatterreur

De Nederlandse Jood wil maar één ding: met rust gelaten worden. En dat is precies wat de laatste maanden niet gebeurt. Pro-Palestijnse straatterreur bedreigt Nederlandse Joden. Wat ertegen te doen?

Terreur doet wat terreur beoogt te doen: het zaait angst. Abonnees willen het NIW in een witte omslag ontvangen, Joden halen de mezoeza van de deur, willen alleen anoniem in de pers. En niet alleen Joden buigen voor de terreur, ook cultuurinstellingen en academies doen dat. Kampementen, bivakmutsen en kaffiya’s, vernielingen, intimiderend gedrag en geschreeuw worden gedoogd ‘om erger te voorkomen’. 

Eeuwenlang was het consigne voor Joden in de diaspora bijna altijd: kop laag houden, ook onder het geweld van pogroms en maatschappelijke uitsluiting. Joden vluchtten, assimileerden of gingen over tot het christendom. Dat heeft tot aan Tweede Wereldoorlog heel wat Joden zo niet hun ziel, dan toch hun leven gered. Maar in de Shoa werd de onhoudbaarheid van die weg bewezen. Abel Herzberg zei het treffend: “Zonder Israël is iedere Jood een ongedekte cheque.” Mét Israël is dat ingrijpend veranderd. Angst en nederigheid hebben plaatsgemaakt voor trots en onafhankelijkheid. Dat geldt ook nu in het land een foute regering aan de macht is gekomen. Dat beleid mag en moet te allen tijde aan de kaak worden gesteld. Maar het principe van een Joodse staat, waar het jodendom zich vrijelijk kan ontwikkelen binnen een natie die in staat is zich te verdedigen: dat moet voor alle Joden onaantastbaar zijn. Tegen een regelrechte aanval op het bestaan van Israël, zoals nu, moeten we ons met kracht verzetten. 

Educatie

Eenduidige leiding is helaas afwezig. Die wordt – voor zover wij kunnen zien – niet gegeven door de rabbijnen, noch door de coördinator antisemitismebestrijding, noch door het Centraal Joods Overleg dat zich lang heeft verscholen achter het hersenspinsel dat Israël en het Nederlandse jodendom volstrekt verschillende entiteiten zouden zijn. Inmiddels lijkt het CJO dat te hebben losgelaten – het Nederlandse jodendom kan met enig zelfrespect blijven bestaan, maar alleen dankzij Israël – maar geeft geen leiding aan actief verzet.

Willen we anoniem blijven of protesteren we hardop als we worden verguisd, tekortgedaan en aangevallen?

Decennialang hebben we ons ingezet voor de dialoog met moslims. Wat heeft dat opgeleverd? En sinds 1945 leren middelbare scholieren over de Tweede Wereldoorlog en antisemitisme. Desondanks vlamt ook vanuit autochtone hoek de oeroude Jodenhaat op, nu vaak verpakt als antizionisme. Zelfs docenten keren zich geregeld openlijk tegen Israël. Het is moeilijk vertrouwen te hebben in dialoog en onderwijs, als de gesprekspartners en leraren Israël en Joden allang hebben veroordeeld.

Zolang we nog niet hoeven te vrezen voor ons leven, gaat het om het redden van onze ziel. Willen we als Joden met trots op onze identiteit onszelf, elkaar en de wereld recht in de ogen kunnen kijken? Of willen we alleen met rust gelaten worden? Vertrouwen we erop dat het Joodse volk toch wel overleeft, ook als wij onze kop laag houden? Willen we anoniem blijven of staan we ons mannetje en protesteren we hardop als we worden verguisd, tekortgedaan en aangevallen?

Verzet werkt

De jongeren die het antizionistische tentenkamp in Amsterdam verstoorden, lieten zien dat ze niet alles pikken. En het kamp werd vrijwel onmiddellijk daarna ontruimd, al hebben ze er wat klappen voor moeten incasseren. Hun actie leert dat we ons moeten verzetten. Dat werkt. Toegeeflijkheid is het laatste wat je moet tonen als je overtuigd bent van de rechtvaardigheid van je zaak. Vrij naar Van Randwijk: “Wie voor terreur zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.” 

Zo verenigden de alumni van universiteiten zich en spraken de besturen direct aan op hun verantwoordelijkheid. In reactie daarop lieten de universiteiten weten de banden met Israëlische instellingen niet te zullen verbreken. Scholieren spreken hun leraar tegen, ouders protesteren bij de schoolleiding. Dat geeft zelfrespect. Toen het Concertgebouw een concert wilde schrappen van The Jerusalem Quartet, kwam een golf van verontwaardiging op gang. Vaste bezoekers en de hoofdsponsor tekenden protest aan, terwijl Jules van Hessen meteen een tegenconcert op het Museumplein organiseerde. Hierdoor voelde het bestuur zich gedwongen zijn mening drastisch te herzien. De politie bleek meer dan bereid de veiligheid te garanderen tijdens het concert dat doorgang vond zonder noemenswaardige tegenacties. Dus: actie werkt!

Moedige mensen zoals Jules van Hessen en Lenny Kuhr verdienen hulde voor hun voorbeeld. Net als de alumnigroepen van de universiteiten en al die mensen die hun verontwaardiging hebben laten blijken aan het Concertgebouw. Als we ons zelfrespect willen behouden, moeten we opstaan tegen terreur.

Opmerkingen (8)
Bas Fortuin 07 juli 2024, 16:17
U schrijft: Decennialang hebben we ons ingezet voor de dialoog met moslims. Wat heeft dat opgeleverd?” Niets anders dan Hete hoofden koude harten! Islam betekent immers Onderwerping. Een Dialoog kan voor de Moslem slechts dat betekenen wat in Soera 2:129 tot uitdrukking wordt gebracht: De Joden en Christenen zeggen: Neemt ons geloof aan als gij op de weg des Heils wilt zijn. Antwoordt hen: Wij zijn navolgers van het geloof van Abraham, die de afgoden wierook weigerde en slechts één God aanbad. Het Credo v/d Islam luidt: Er is geen God dan Allah, en Mohammed is zijn Profeet.” Voor ons totaal ongeloofwaardig! Nogmaals: De Koran zelf is afwijzend betreffende een Dialoog met Joden en Christenen: O u gelovigen verbindt u niet met de Joden & Christenen, laten zij zich met elkaar verbinden, wie hen als vrienden beschouwt, wordt als zij en Allah is geen gids voor de afgedwaalden. (Soera 5:56) Dus wat moet ik met de Koran waarin Jeruzalem niet genoemd word? In Tenach honderden keren!
Ruud 07 juli 2024, 23:04
Enerzijds hebben Ron en Rosa gelijk. Wij Joden zijn niet Jezus, dus we hoeven niet na een klap in ons gezicht, de andere wang toekeren om de volgende te ontvangen. Anderzijds, als je als individuele Jood op wil staan tegen de ontketende meute hamas knuffelaars, verlies je minimaal jouw gezondheid en maximaal je leven. De paar voorbeelden die goed zijn afgelopen betrof het wel BN'ers die de steun nog hebben van de zwijgende meerderheid. Ik snap heel goed de keuze van Joden om hun Joods-zijn te verbergen, doe ik zelf ook. Rust in je gezin en geen baksteen door je ruit is veel waard. Maar ja, dan verloochen je wel je afkomst. Dat gaat op enig moment ook wringen en aan jouw innerlijk vreten. Er is behoefte aan een nieuwe lichting Jantjes, maar dan in elk land waar de pro-hamas demonstraties escaleren, om daar de boel eens schoon te vegen. De politie staat machteloos door de beperkende regeltjes van de politiek. Gewoon met carte blanche opvoedend erop los mogen meppen. Heerlijk.
tiki 08 juli 2024, 07:42
Zonder Israël is iedere Jood een ongedekte cheque, zo accuraat beschreven. Daar Joden, vooral in Israel niet over zich heen laten walsen moeten dáár de humanaitaire gifpijlen op worden gericht, via media, politiek, universiteiten & intellectuele kletsmajoors. Als hersenloze kippen kakelen ze over de 'zonden' v.d. Jood onder de Naties, die hiervoor bestraft moet worden via Internationaal 'recht, uitgesproken door Deyfus rechters. Zij die menen dat anonimiteit & meehuilen m.d. wolven door het besmeuren van Israel via het papagaaien v. h.. Arabisch palestijnse & (s)linkse narratief, hen zal vrijwaren v.d. toorn der rechtvaardigen, die meedansen m. erfgenamen v. "historisch palestina", die zullen v.e. koude kermis thuiskomen. De onderwijs mythe heeft zich bewezen als onzin, want social media propaganda bereikt in 1 minuut méér jongeren dan uren geschiedenis les voor 'pro palestina' dummies. Conclusie: 24/7 pro Israel propaganda, want feiten doen er sowieso niet toe!
Shlomo Itai 08 juli 2024, 19:21
Aanval is de beste verdediging en dat is niet iets wat net is uitgevonden. Laten we ook onder ons een andere houding aannemen en niet langer pikken dat organisaties die pretenderen ons te vertegenwoordigen legitimiteit verlenen aan onze vijanden door met hun "in gesprek te gaan" en door hen uit te nodigen voor lezingen en herdenkingen.
tiki 09 juli 2024, 07:49
@Shlomo, helemaal eens. Allen die 'namens ons spreken, spreken voor hun beurt. Niemand heeft ze toestemming gegeven. Dat geklets over verbinding, hoe Jodenhaat op te lossen door in gesprek te gaan ''het is één groot onzin dossier. Joden in Europa, 'het is één groot hoofdpijndossier, dat eeuwenlang door 'beschaafde' burgers & leiders is geprobeerd te sluiten..., voor altijd! Met de 'pro palestijnse dummies & Moslim influx zou het zomaar kunnen lukken. Maar na de Zaterdag mensen is het de beurt aan de Zondag mensen....'ook dat leert de geschiedenis, 'de geschiedenis die niemand wil leren.
Gerda Schrijver 09 juli 2024, 10:46
Verzet, dat is de beste methode. Net zo, als in de tweede wereldoorlog. Niet meer luisteren naar die mooi-weerpraat van welke organisatie dan ook, omdat zij altijd maar weer die onzinnige dialogen aangaan met i.d.d. onze vijanden. Te lang, hebben ze kostbare tijd verspild.
Ruud 09 juli 2024, 21:24
@Gerda: Je hebt gelijk. We moeten ons verzetten! Maar dan niet als individuen, maar georganiseerd. Er moet een nieuwe Hagana komen die actief Joden gaat verdedigen en gaat optreden tegen de dreigingen en mishandelingen. Het probleem is dat die pro-hamas idioten altijd met een grote groep zijn en ook meteen klaar staan met hun telefoontjes om te filmen. De enige taal die deze idioten begrijpen is de taal van de corrigerende klap. Van de politie en het OM hoef je helemaal niets te verwachten.
Gerda Schrijver 11 juli 2024, 13:06
@Ruud. "Er moet een nieuwe Haganah komen",schreef je .(Eerder heette het Ha-Shomer). Dat is mooi, (ik begrijp je gevoelens, gedachten). Het praktiseren in Nederland hiervan is wettelijk gezien, wellicht niet uitvoerbaar. Maar..., is een nieuwe Alya niet veel beter, dan een nieuwe Haganah? Verzet is goed, het zit in je hoofd en in je hart, ook hier laat je, je toch niet zomaar intimideren of erger, mishandelen. Wat we niet moeten nalaten is bidden. 1. voor de Zaterdagmensen en 2. voor de Zondagmensen. Weet je nog? ps.121: Shomer Israel.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *