VN geeft beestachtig Palestijns seksueel geweld toe … vijf maanden later!
Nieuws

VN geeft beestachtig Palestijns seksueel geweld toe … vijf maanden later!

Redactie 05 maart 2024, 17:54
VN geeft beestachtig Palestijns seksueel geweld toe … vijf maanden later!
The area of ​​the Nova party where hundreds of Israelis were killed and kidnapped by Hamas terrorists who infiltrated to Israel, near the Israeli-Gaza border, in southern Israel, October 12, 2023. Photo by Chaim Goldberg/Flash90 *** Local Caption *** נובה מסיבה חניון רעים עזה רחבות ברזל

Het heeft bijna vijf maanden geduurd, maar de Verenigde Naties hebben zich eindelijk bereid getoond te constateren wat de hele wereld – even afgezien van de allerergste antisemieten – al maanden wist: Palestijnen hebben zich op grote schaal schuldig gemaakt aan (groeps)verkrachtingen, seksuele vernederingen, martelingen en verminking, en zelfs necrofilie. Misschien nog wel opvallender: de VN waarschuwt ervoor dat vrouwelijke gijzelaars daar nog steeds dagelijks aan worden onderworpen. Maar het bijeenroepen van de Veiligheidsraad is dit alles voor de secretaris-generaal niet waard.

Vanwege dat aanhoudende barbaarse, sadistische geweld door Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen roept Pramilla Patten, de uit Mauritius afkomstige Speciale Afgevaardigde voor Seksueel Geweld in Conflicten van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, op de resterende naar Gaza ontvoerde Israëlische gijzelaars ‘onmiddellijk en onvoorwaardelijk’ vrij te laten. Als zelfs de VN, die maandenlang de seksuele terreur van de Palestijnen negeerde, met zulke harde bewoordingen komt, is het moeilijk voor te stellen hoe erg de situatie moet zijn.

Pattens team, dat onderzoek heeft gedaan met de volledige samenwerking van Israël, heeft ‘duidelijk en overtuigend’ bewijs gevonden van ‘seksueel geweld, inclusief verkrachting, seksuele marteling, en wrede, onmenselijke en vernederende behandeling, gepleegd tegen de gijzelaars’. Let wel: die woorden gaan niet over de orgie van seksueel geweld tijdens het bloedbad van 7 oktober – dat die plaatsvond is boven iedere twijfel verheven – maar om de nu voortdurende behandeling van de Israëlische gijzelaars in Gaza.

Ondanks de schokkende conclusies ziet VN-secretaris-generaal Antonio Guterres geen reden de Veiligheidsraad bijeen te roepen

Patten beschrijft gedrag van de Palestijnen op 7 oktober, dat eigenlijk te beestachtig voor woorden is, zoals de verkrachting van de lichamen van vermoorde Israëlische vrouwen. Patten en haar team onderzochten 50 uur videobeelden, 5000 foto’s en spraken met 34 getuigen. Haar conclusie: dit waren geen individuele incidenten, maar er is duidelijk spraken van een patroon. “Het onderzoeksteam is van mening dat het maanden of zelfs jaren zal duren voordat de ware omvang van het seksuele geweld op en en na 7 oktober volledig bekend zullen zijn. Misschien zal dat zelfs nooit gebeuren,” besluit het rapport.

Ondanks deze schokkende conclusies van zijn eigen speciale afgevaardigde ziet VN-secretaris-generaal António Guterres geen redenen de Veiligheidsraad bijeen te roepen. Die procedure lijkt exclusief voorbehouden voor vermeende (en zelfs verzonnen) vergrijpen van Israëlische zijde. Guterres ligt al sinds oktober onder vuur vanwege zijn totale gebrek aan neutraliteit. In dat opzicht lijkt de secretaris-generaal haast een woordvoerder van Hamas, of misschien beter gezegd: de bewaker van de Palestijnse doofpot. De terreurbeweging zelf ontkent alle door Patten geconstateerde feiten met de cynische constatering dat de onderzoekster ‘geen zogenaamde slachtoffers’ zou hebben gesproken. Dat de Palestijnse terroristen die slachtoffers vermoord hebben of nog vasthouden in hun tunnels in Gaza, past blijkbaar niet in het Hamas-verhaal. Noch in dat van Guterres.

Op de foto hierboven: de kampeerplaats van het Supernova-dancefestival, een van de plekken waar Palestijnen op 7 oktober seksueel geweld plaagden van een gruwelijkheid en wreedheid die zelden eerder zijn vertoond. Nu geeft zelfs de VN toe dat dit geweld tot op de dag van vandaag aanhoudt tegen de gijzelaars in Gaza – Foto: Chaim Goldberg/Flash90

Opmerkingen (4)
Cees van Dijk 05 maart 2024, 18:08
Dit heeft dus niets met een politieke bevrijdingsstrijd te maken. Dit is psychopathisch geweld en in feite bedient de PLO zich daar al sinds de oprichting van deze organisatie in 1964 van. Gericht terrorisme tegenover individuele burgers in alledaagse situaties, waar ook, hoe ook en wie of wat ook. Dat verklaart het wantrouwen van Israel en van grote delen van het publiek in de wereld tegenover de Palestijnse ‘beweging’ (zo noem ik het maar even). Er is geen land te bezeilen met het Palestijnse ‘gebeuren’ (ook een term, niet waar?). De Palestijnen zijn de ergste en grootste vijand van zichzelf, keer op keer weer, en dat al jaren.
Ruud 06 maart 2024, 09:40
Niets geeft de huidige houding van de wereld ten opzichte van Israël en de Joden beter weer dan het bovenstaande artikel. De linkse kudde met de pro-hamas collaborateurs voorop hebben vanaf dag 1 dit feit lopen te ontkennen. Op het hardst van hun stemmen riepen ze dat het seksuele geweld en de onthoofdingen van de babies nooit heeft plaatsgevonden. Het was allemaal propaganda en leugens van Israël. Want ieder geluid dat uit een Jood komt is een leugen. Op één uitzondering na.....als er een doodsgereutel uit zijn keel komt op zijn moment van overlijden, dat is niet gelogen. Ik snap niet waarom er zo ontzettend veel mensen zijn, met zo een diepgewortelde haat tegen Israël en de Joden van de wereld, dat ze alle bewijzen zo eenvoudig naast zich neer kunnen leggen en met droge ogen en zonder gewetensbezwaren de leugens van hamas voor zoete koek slikken en verder doorsturen alsof het het woord van God is. Ook dat er geen meerderheid in de vrije wereld opstaat om deze woke klaplopers eens door elkaar te schuďden in de hoop dat er iets van gezond verstand en objectiviteit aan de oppervlakte komt. De steeds verregaande brutaliteit van de pro-hamas demonstranten, die zelfs tot in de tweedekamer doordringen, wordt met de mantel der liefde bedekt. Bosma gaat overwegen om aangifte te doen....werkelijk Martin? Moet je dat nog overwegen? Het is welletjes nu!! De zwijgende meerderheid van Nederland is dit gedrag spuugzat en we willen zien dat er keihard opgetreden wordt tegen deze vandalen. Ooit was Nederland en natie van mensen met normen en waarden. Dat was ooit toen er nog een meerderheid van nuchtere Hollanders was met een Judeo-Christelijke achtergrond. Het is begonnen met fout te gaan met het binnenhalen van honderdduizenden moslims en hun cultuur die weigerden zich aan te passen aan onze gewoontes en wij die daar nooit tegen opgetreden hebben onder leiding van de PVDA regeringen van Den Uyl en consorten in die tijd, met hun multi-culti toewijding. We hebben zelf door deze multi-culti toewijding dus altijd het signaal afgegeven dat ze zich alles kunnen permitteren zonder consequenties. Disrespect tegen politie en hulpverleners. Ongehoorzaamheid tegen ouderen. Nederlandse cultuur met voeten treden en afbreken. Hoe opvallend is het dat er vanaf de jaren 50 vanuit verschillende werelddelen er bevolkingsgroepen naar Nederland zijn gekomen, die zich prima hebben aangepast. Maar juist de immigranten uit Arabische landen zorgen telkens voor problemen. Dit is in alle landen in Europa zichtbaar, zie de actualiteit in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Groot Brittannië en niet te vergeten België. Wat verder nog opvallend is: er zijn in Europa verschillende terroristische organisaties actief met aanslagen (geweest), noem een Rote Armee Fraction (RAF) of de Bader-Meinhof Gruppe, IRA en Antifa.....allen links, daarnaast de islamisten. En toch stemmen miljoenen mensen nog altijd overtuigd links en houden daarmee het anti-israel sentiment en het antisemitisme levend. Ook die Guttierez is een links figuur, vandaar zijn starre houding tegen Israël.
Shlomo Itai 06 maart 2024, 12:30
@ Cees van Dijk: Dit is de fundamentalistische islam van de moslimbroeders, die tegenstanders niet alleen willen vermoorden, niet alleen angst voor de islam willen zaaien, maar hun vijanden ook maximaal willen vernederen. Dit is de vorm van de islam waarin de islamitische wereld geleidelijk steeds verder in wegzakt. Deze islam die tot alles instaat is, bedreigt niet alleen Israël, maar de gehele wereld.
Rena Weissman 10 maart 2024, 17:41
Vaak zie ik in nieuwsberichten Moslims huilen: "Is het leven van een Gazaan dan echt niets waard?' Waar ik vraag me juist vaak afvraag: 'Is het leven van een Jemeniet, een Syriër, een Afghaan niets waard?' Iedereen op de wereld kijkt naar Gaza, terwijl er honderden Islamitische kinderen sterven in andere landen en niemand kijkt naar hun. Is dat dan Islamitische logica? Het leven van een Moslim is wat waard, op het moment dat andere Moslims ze als menselijk schild gebruiken en je de schuld kan afschuiven op de Joden, maar als er een Moslim vermoord wordt door een Moslim en er zijn geen Joden in de buurt, was je leven niets waard? Ik heb zoveel medelijden met de mensen daar, in die Arabische landen, daar waar ze 0 ziekenhuizen hebben, 0 hulp krijgen van andere landen, 0 voedselpakketen, 0 protesten voor hun, 0 familieleden nog in leven en niemand kijkt naar hun. Zegenen die onschuldige kinderen, kinderen die niet op school leren dat het goed is om Joden te vermoorden.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *