Neem nu een abonnement

Lees elke week het opinietijdschrift en cultureel magazine ineen, voor iedereen met interesse in de Joodse wereld. Abonneer je nu »

VN-gerechtshof kiest partij tegen Israël
Nieuws

VN-gerechtshof kiest partij tegen Israël

Bart Schut 26 januari 2024, 14:19
VN-gerechtshof kiest partij tegen Israël

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft Israël een juridische draai om de oren gegeven in de door Zuid-Afrika aangespannen genocideklacht. Het goede nieuws: de Joodse staat kan aanvoeren dat het vrijwel alle opgelegde voorlopige maatregelen al uitvoert, waardoor er concreet weinig of niets hoeft te worden veranderd in de manier waarop de IDF zijn strijd voert in Gaza.

Toch zullen Israëlhaters het voorlopige vonnis als een overwinning vieren. Dat is begrijpelijk, gerechtsvoorzitter Joan Donahue klonk tijdens het voorlezen van de uitspraak meer als de advocaat van Hamas dan als een onafhankelijke rechter. Een hele reeks uitspraken van notoire anti-Israëlinstellingen – zoals de fel omstreden UNRWA – werden aangehaald. Getallen over slachtoffers kwamen rechtstreeks uit de koker van de Palestijnse terreurbeweging en het duurde veertig minuten voor Donahue iets zei over de gijzelaars.

Er zijn geen staakt-het-vuren of andere concrete maatregelen opgelegd

Verwonderlijk is het allemaal niet: het ICJ is een orgaan van de VN en we weten allemaal hoe er binnen die organisatie over de Joodse staat wordt gedacht. Toch hoeft Israël niet te wanhopen. De voorlopige maatregelen die de Hof aan Jeruzalem oplegt zijn vaag en algemeen. Bovendien kan Israël overtuigend beargumenteren dat de IDF al voldoet aan eisen zoals het zoveel mogelijk beperken van slachtoffers en het verlenen van humanitaire hulp. Er zijn geen staakt-het-vuren of andere concrete maatregelen opgelegd.

De vraag of Israël genocide pleegt in Gaza – zoals Zuid-Afrika beweert – is niet beantwoord in het voorlopige vonnis. Die uiteindelijke uitspraak zal naar verwachting zeker drie jaar op zich laten wachten. Wel vindt het hof dat de kans bestaat dat er genocide gepleegd wordt. logischerwijze is de bewijslast daarvoor veel lichter en daarom achten de VN-rechters zich bevoegd voorlopige maatregelen op te leggen. In de praktijk verandert er daardoor zoals gezegd weinig tot niets. Zeker niet zolang de VS in de Veiligheidsraad blijven voorkomen dat de VN een afdwingbare gevechtspauze oplegt. Die wapenstilstand zou er overigens vandaag nog kunnen komen als Hamas de 135 gijzelaars in Gaza vrijlaat. Daartoe riep het VN-hof weliswaar op, maar in dat geval was van een juridisch bindende voorlopige voorziening geen sprake.

Opmerkingen (4)
Geert ter Horst 27 januari 2024, 21:45
Het Genocide Verdrag is, zoals bijkans alles wat door de VN wordt aangeraakt, volkomen uitgehold. Net als het Vluchtelingenverdrag staat het bol van verheven en universele intenties, die in de praktijk aan de zolen worden gesmeerd en schaamteloos voor politieke doeleinden worden gebruikt. Iets anders was echter ook niet te verwachten. Idealisme in de politiek werkt altijd als vergif. Het verkeert noodzakelijkerwijs in zijn tegendeel, want politiek is nu eenmaal niet universeel maar de behartiging van particuliere belangen. Het koude en harde realisme van het najagen van je eigenbelang is het daarom enige dat politiek effectief is. Er is in werkelijkheid maar één middel tegen genocide: zorgen dat het jezelf niet overkomt. Dat moet Israel doen. Over anderen hoeft het zich niet te bekommeren.
tiki 28 januari 2024, 09:06
Eén dag vóór Holocaust Rememberance day waarin het Westen zich jaarlijks probeert schoon te wassen voor de Genocide tegen het Joodse volk, vind er in Den Haag een proces plaats waarin het Joodse land beschuldigd word van Genocide. Openlijk, superieur, arrogant & schaamteloos word er in 2024, één dag voor Holocaust Rememberance day, een Dreyfus proces gevoerd waarin 9 miljoen Dreyfussen worden beschuldigd. In een VN hof van Justitiële dwaling is dit het zovéélste wapen dat ingezet word tegen de Joodse staat = Jodendom. Nee, daar kunnen al die mooie woorden & krokodillentranen niets aan veranderen.....want alléén daden tellen en die klinken luid & duidelijk. """Wij de arrogante Gemeenschap van pseudo beschaving hebben niets geleerd uit ons verleden"""..
Walther Schoonenberg 29 januari 2024, 20:21
De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is niet de best denkbare uitkomst, maar toch kunnen we opgelucht adem halen. Ik ben het oneens dat het hof 'partij koos tegen Israël'. Er is al helemaal geen rechtvaardiging voor wat Netanyahu in zijn reactie deed, door ‘schande’ te roepen en het hof te schofferen. Zeer slechte PR weer voor Israël, onnodig en contraproductief. In mijn mening is de uitspraak een overwinning voor Israël. Zuid-Afrika heeft Israël voor het Internationale Gerechtshof gedaagd omdat het land in de oorlog tegen Hamas ‘genocide’ zou plegen. Daarmee wordt het genocide-verdrag tegen Israël in stelling gebracht, een verdrag dat Israël mede heeft ondertekend. Het is dus slim van Zuid-Afrika om dat verdrag tegen Israël in stelling te brengen. Het hof kan niet zeggen dat zij deze aanklacht niet in behandeling wil nemen, gegeven de vele rapporten en uitspraken van de Verenigde Naties, waarvan zij deel uitmaakt. De rechtbank heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de beschuldiging van genocide. Het proces kan jaren gaan duren. Israël verdedigde zich in mijn mening erg sterk tegen de aantijgingen. Zuid-Afrika weet dat ze dit geschil uiteindelijk niet kan winnen, want Israël doet alles al wat in haar macht ligt om burgerslachtoffers te voorkomen. Dat was dan ook niet het doel van de aanklacht. Zuid-Afrika koerste op een tussenuitspraak die erg schadelijk voor Israël zou zijn. Het hof heeft immers de bevoegdheid om in een voorlopige voorziening maatregelen op te leggen vooruitlopend op de definitieve uitspraak. De maatregel waar Zuid-Afrika om vroeg was de onmiddellijke stopzetting van de militaire acties, kortom een eenzijdige wapenstilstand: de ‘cease-fire’ dus waar alle pro-Hamas-demonstraties om vragen. Een dergelijke voorziening zou in de praktijk neerkomen op een overwinning van Hamas. De terreurorganisatie kan dan blijven bestaan en zich voorbereiden op een herhaling van de aanslag van 7 oktober. Maar Zuid-Afrika kreeg niet haar zin. Het hoogste gerechtshof van de Verenigde Naties kon vooralsnog niet vaststellen dat Israël de genocide-conventie heeft overtreden. Daarom kon het hof Israël niet verplichten de militaire operatie in de Gazastrook te beëindigen. Het hof heeft Israël wel opgelegd “alles te doen wat in haar macht ligt” om de Palestijnse burgers te beschermen en het hof daarover te rapporteren. Israël kan daaraan voldoen, want zij doet nu ook al alles om burgerslachtoffers te voorkomen. Dat betekent dat de rechters de belangrijkste eis van Zuid-Afrika niet hebben ingewilligd. Toch vierden Zuid-Afrikaanse vertegenwoordigers het vonnis als een beslissende overwinning. Een vertegenwoordiger van Hamas noemde de uitspraak een ‘belangrijke ontwikkeling om Israël te isoleren”. Hun interpretatie van de uitspraak is niets anders dan een poging om de uitspraak voor eigen doeleinden te framen maar is niet gebaseerd op feiten. Het proces heeft vooral een functie om Israël in een kwaad daglicht te stellen en internationaal te isoleren. Dat alles kan niet verbloemen dat Zuid-Afrika heeft gefaald. Israël kan immers doorgaan met de militaire strijd om Hamas te vernietigen. Daarmee heeft het hof erkend dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Dat mag wel een belangrijke overwinning van Israël worden genoemd. Wat ik al helemaal niet had verwacht is dat het hof zich rechtstreeks tot Hamas zou richten. Dat had het hof niet hoeven doen omdat Hamas formeel geen partij in het geschil tussen Zuid-Afrika en Israël. Hamas is namelijk geen staat en dus ook geen lid van de Verenigde Naties en kan daarom niet aangeklaagd worden door het hof. Om die reden is het bijzonder dat de rechters ongevraagd Hamas oproepen de gijzelaars onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Hamas heeft de uitspraak goed begrepen, want nog geen kwartier na de uitspraak vuurde de terreurorganisatie alweer raketten af op Israël.
Cees van Dijk 30 januari 2024, 16:16
@ Walther Schoonenbergh Goede reactie! Inderdaad neutraliseert dit wat Zuid-Afrika probeerde: de verdachtmaking van de Gaza-veldtocht als genocide. En vond/vindt Hamas deze ‘voorlopige’ uitspraak van het Gerechtshof niet leuk. Behalve met raketten probeerden ze het ook op de Westoever: dood en verderf zaaien onder onschuldige mensen. Gelukkig is Israel alert en verijdelde de aanslag door drie Hamas-terroristen in een ziekenhuis op de Westoever uit te schakelen.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *