VN-gerechtshof kiest partij tegen Israël
Nieuws

VN-gerechtshof kiest partij tegen Israël

Bart Schut 26 januari 2024, 14:19
VN-gerechtshof kiest partij tegen Israël

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft Israël een juridische draai om de oren gegeven in de door Zuid-Afrika aangespannen genocideklacht. Het goede nieuws: de Joodse staat kan aanvoeren dat het vrijwel alle opgelegde voorlopige maatregelen al uitvoert, waardoor er concreet weinig of niets hoeft te worden veranderd in de manier waarop de IDF zijn strijd voert in Gaza.

Toch zullen Israëlhaters het voorlopige vonnis als een overwinning vieren. Dat is begrijpelijk, gerechtsvoorzitter Joan Donahue klonk tijdens het voorlezen van de uitspraak meer als de advocaat van Hamas dan als een onafhankelijke rechter. Een hele reeks uitspraken van notoire anti-Israëlinstellingen – zoals de fel omstreden UNRWA – werden aangehaald. Getallen over slachtoffers kwamen rechtstreeks uit de koker van de Palestijnse terreurbeweging en het duurde veertig minuten voor Donahue iets zei over de gijzelaars.

Er zijn geen staakt-het-vuren of andere concrete maatregelen opgelegd

Verwonderlijk is het allemaal niet: het ICJ is een orgaan van de VN en we weten allemaal hoe er binnen die organisatie over de Joodse staat wordt gedacht. Toch hoeft Israël niet te wanhopen. De voorlopige maatregelen die de Hof aan Jeruzalem oplegt zijn vaag en algemeen. Bovendien kan Israël overtuigend beargumenteren dat de IDF al voldoet aan eisen zoals het zoveel mogelijk beperken van slachtoffers en het verlenen van humanitaire hulp. Er zijn geen staakt-het-vuren of andere concrete maatregelen opgelegd.

De vraag of Israël genocide pleegt in Gaza – zoals Zuid-Afrika beweert – is niet beantwoord in het voorlopige vonnis. Die uiteindelijke uitspraak zal naar verwachting zeker drie jaar op zich laten wachten. Wel vindt het hof dat de kans bestaat dat er genocide gepleegd wordt. logischerwijze is de bewijslast daarvoor veel lichter en daarom achten de VN-rechters zich bevoegd voorlopige maatregelen op te leggen. In de praktijk verandert er daardoor zoals gezegd weinig tot niets. Zeker niet zolang de VS in de Veiligheidsraad blijven voorkomen dat de VN een afdwingbare gevechtspauze oplegt. Die wapenstilstand zou er overigens vandaag nog kunnen komen als Hamas de 135 gijzelaars in Gaza vrijlaat. Daartoe riep het VN-hof weliswaar op, maar in dat geval was van een juridisch bindende voorlopige voorziening geen sprake.

Plaats opmerking