Vrouw, leven, vrijheid!
Buitenland

Vrouw, leven, vrijheid!

Ooit was er het Iran Comité, nu is er het comité Iran Vrij, met als voorzitter voormalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Er zijn al contacten gelegd met onder anderen Reza Pahlavi, de zoon van de afgezette sjah van Perzië, en Iraanse oppositiegroepen.

Redactie 23 maart 2023, 14:00
Vrouw, leven, vrijheid!

Trots poseren Uri Rosenthal, Ronny Naftaniel en Afshin Ellian voor een foto met de Iraanse journaliste Masih Alinejad. Deze week bezocht Alinejad Nederland, waar zij onder meer een onderhoud had met premier Mark Rutte. De drie mannen zijn vertegenwoordigers van het nieuwe Comité Iran Vrij, dat afgelopen woensdag werd gepresenteerd in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Volgens het manifest dat de initiatiefnemers publiceerden moet Nederland zich vierkant scharen achter de strijd voor democratie van het Iraanse volk. De onderdrukking van de ayatollahs moet plaatsmaken voor een rechtsstaat. Ook stelt het comité dat de Revolutionaire Garde van Iran direct op de Europese terreurlijst dient te worden gezet, er een keihard exportverbod moet komen op goederen – behalve consumentengoederen – en dat die sancties daadwerkelijk gehandhaafd moeten worden. 

Deze maand liet het tv-programma Zembla zien dat de sancties via in Nederland gevestigde bedrijven worden ontdoken. Zo is miljoenenbedrijf 01 International, een dochteronderneming van het Iraanse staatsoliebedrijf NIOC, gewoon in Leiderdorp gevestigd. Het comité vestigt de aandacht op de mensonterende situatie van door het regime gegijzelde buitenlanders, die worden gebruikt voor het afdwingen van concessies door het Westen. In het manifest is een pakket maatregelen opgenomen dat minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra ertoe moet aanzetten in internationaal verband het ayatollahregime op de knieën te krijgen. 

Prins Reza

De afgelopen maanden zijn honderden beelden gepubliceerd waaruit blijkt dat het Iraanse volk snakt naar een ander beleid. Hoewel al eerder dit soort protestperiodes in het land te zien waren, lijken de huidige acties anders en breder gedragen. Aanleiding was de dood van de Koerdische Mahsa Amini, een vrouw die net stond ingeschreven bij de universiteit om een rechtenstudie te beginnen. Ze werd gearresteerd door de Iraanse religieuze politie, omdat ze haar hoofddoek niet decent genoeg had gedragen. Zij vond de dood in een Iraanse politiecel. 

Veel demonstranten die daarna aan de protesten daartegen meededen, moesten dat met de dood bekopen. Intussen zal Iran binnenkort vrijwel zeker over een kernbom kunnen beschikken en dreigt het regime de ‘zionistische entiteit’ Israël met de grond gelijk te maken. 

Volgens kroonprins Reza Pahlavi is Iran rijp voor een omwenteling

Tijdens de presentatie in Nieuws-poort werd digitaal verbinding gelegd met de voormalige kroonprins Reza Pahlavi, de zoon van de in 1979 gevluchte sjah van Perzië. De sjah moest dat jaar plaatsmaken voor ayatollah Khomeini. Waarom de Iraanse oppositie de laatste jaren zo weinig heeft kunnen bewerkstelligen, is te wijten aan interne verdeeldheid. De laatste tijd lijkt er een kentering op te treden en komt ‘prins Reza’ naar voren als een man die de oppositiepartijen met elkaar zou kunnen verbinden. Verscheidene keren heeft Pahlavi zich eenduidig uitgesproken voor een democratisch Iran, wat het land onder het bewind van zijn vader beslist niet was. Ook heeft hij publiekelijjk laten weten banden aan te willen knopen met Israël. Volgens Pahlavi, die Nederland in 2012 bezocht, is de tijd rijp voor een door het volk gedragen omwenteling. 

Irancomite-rosenthal
Comitévoorzitter Uri Rosenthal begroet Masih Alinejad

Eensgezind

Niet alleen onder de Iraanse oppositie heerst verdeeldheid, in Europa zijn de tegenstanders het ook niet met elkaar eens. De EU-lidstaten lukt het tot nu toe niet een eensgezind beleid te voeren voor de sancties tegen het moellahregime. Het comité wil dat Nederland daarin het voortouw neemt.

In het manifest van het Comité Iran Vrij is te lezen dat de leden “zich zullen inzetten voor steun aan Iraniërs, die langs democratische weg strijden voor een vrij Iran voor alle Iraniërs ongeacht hun geslacht, geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of oriëntatie en etnische achtergrond. Met de Iraanse bevolking roepen wij: ‘Zan, zendegi, zadi’, vrouw, leven, vrijheid!”

Voorzitter van het Comité Iran Vrij is oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Gert-Jan Segers, tot voor kort fractievoorzitter van de ChristenUnie, is vicevoorzitter. Overige leden zijn Angelien Eijsink, oud-voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken; Afshin Ellian, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap; Ronny Naftaniel, oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg; Rosa Parto, journaliste; Marleen Stikker, directeur van ‘toekomstlab’ Waag in Amsterdam; Gerrit Valk, oud-Tweede Kamerlid PvdA; Maxime Verhagen, oud-minister van Buitenlandse Zaken en Barbara Visser, oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Tags Iran
Plaats opmerking