VS bouwt pier voor hulp aan Gaza, Hamas bestookt die met mortieren
Nieuws

VS bouwt pier voor hulp aan Gaza, Hamas bestookt die met mortieren

Bart Schut 26 april 2024, 18:03
VS bouwt pier voor hulp aan Gaza, Hamas bestookt die met mortieren
Satellietfoto van de pier die aan de kust van Gaza wordt aangelegd om hulpgoederen over zee te kunnen aanvoeren

Terwijl hun handlangers op Jodenjacht zijn in de Amerikaanse universiteiten of bij de Tweede Kamer in Den Haag, laten de terroristen van Hamas weer hun echte gezicht zien. Hun doel: een hongersnood te veroorzaken in Gaza en de beelden daarvoor uit te buiten door Israël de schuld te geven.

Niet dat ze dat gaat lukken. Er vloeit nu via Israël en Egypte zoveel voedsel de Gazastrook in dat niemand nog hardop kan beweren dat er een hongersnood dreigt, laat staan is uitgebroken. Zelfs de Verenigde Naties hebben moeten toegeven dat Israël ongehinderd enorme ladingen voedselhulp doorlaat, inmiddels meer dan 350 vrachtwagens per dag.

Dat weerhoudt Hamas er niet van te doen wat Hamas nu eenmaal doet: de burgerbevolking van Gaza meesleuren in de ondergang van de terreurbeweging. En ditmaal doen de terroristen dat op een even cynische als barbaarse wijze. Woensdag regenden mortiergranaten neer op de pier die Amerikaanse genisten aan het bouwen zijn en die grootschalige hulpaanvoer vanaf de zee mogelijk moet maken.

Wie gaat als de Amerikanen vertrekken de pier en daarmee de voedselvoorziening in Gaza beschermen tegen de Palestijnse terroristen? Juist ja, het Israëlische leger

U leest dat goed: Palestijnse terroristen beschieten de aanleg van een pier, bedoeld om het lijden van hun landgenoten te verzachten. Daarbij werden verschillende bouwmachines beschadigd en raakte een persoon gewond. Dit is waarvoor de terroristen uit hun tunnels kruipen: niet om de strijd aan te gaan met de IDF maar om de hulpverlening aan de burgers van Gaza te verstoren.

Het wordt nog gekker: zodra de pier af is, zullen de Amerikanen zich terugtrekken. President Joe Biden heeft immers toegezegd dat er geen troepen – ‘boots on the ground’ in het jargon – in Gaza mogen blijven. En aan wie valt dan de taak toe de pier en daarmee de voedselvoorziening van de Palestijnse burgers in Gaza te beschermen tegen de terroristen van Hamas en Islamitische Jihad? Juist ja, de IDF, het Israëlische leger dus.

Waardoor de krankzinnige situatie ontstaat dat de Israëli’s er alles aan doen zoveel mogelijk Palestijnen te helpen overleven, terwijl Hamas probeert er zoveel mogelijk dood te krijgen. Leg dat maar eens uit aan de roomblanke bourgeois wannabe-jihadisten en de permanent razende kinderen van antisemitische moslimimmigranten op de campussen in de VS of op de NS-stations. Het zou ze niets uitmaken, want hun haat jegens Joden is oneindig veel groter dan hun liefde en medelijden voor de burgers van Gaza.

Opmerkingen (4)
Ruud 26 april 2024, 19:05
Golda Meir zei al: er komt pas vrede als de palestijnen hun kinderen meer liefhebben, dan dat ze de Joden haten. Zie hier het zoveelste bewijs: nooit, nooit, nooit zal het zover komen dat de palestijnen hun haat tegen Joden en Israël laten varen en constructief aan de gezamenlijke toekomst willen bouwen. Nutteloze exercitie om een 2 Staten oplossing te blijven nastreven. Nu is het zaak om egocentrisch alleen de eigen belangen veilig te stellen.
C. Willemsen 26 april 2024, 20:28
Ongelooflijk zo blind de internationale gemeenschap is. En dat we dit alleen op NIW lezen en de andere media hier niet over berichten. Laten we niet ophouden om voor Israël te bidden
Gerda Schrijver 28 april 2024, 17:40
G,d spreekt over Israel als MIJN LAND, in Leviticus, Jesaja Jeremia, Ezechiel, en Joel. Zij hebben MIJN land verdeeld! EN...Ze zullen wonen in het land dat IK aan mijn dienaar Jacob heb gegeven. Hoezo,... tweestatenoplossing? Ruud, precies zoals u het ook zo treffend schrijft, het is dus alleen maar loze praat en nutteloze exercitie een 2 Statenoplossing wat de "wereld " na wil streven. Biden regeert niet! De G,d van Israel regeert. Gebed is daarom elke dag onze plicht en zo nodig. Voor Israel en de vrede van Jerushalaim . Psalm 122 .
tiki 03 mei 2024, 11:00
Wanneer was het ook alweer dat er, midden in de oorlog, de 75% aanhangers van de moordenaars gevoed moesten worden door hun slachtoffers. Antwoord nergens! Nee nooit werden er "pieren gebouwd & vrachtauto's met eten volgestouwd om de Duitse, Afghaanse, Iraakse, Iraanse, Syrische, Japanse, N Koreaanse & Viet Kong thuisblijvers te voeden! Alléén van Israel word dit verwacht......en ze werken ook nog mee, waardoor de oorlog alleen maar langer duurt!
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *