Agitprop
Opinie

Agitprop

Nausicaa Marbe 04 maart 2023, 08:52
Agitprop

De Duitse ‘vredesdemonstratie’ tegen wapenleveringen aan Oekraïne rakelt jeugdtrauma’s op. De nuttige idioten van nu dansen naar het pijpen van Poetin, zoals de nuttige idioten begin jaren tachtig met hun antikernwapendemonstraties het communistische Kremlin bedienden. Machteloos keek ik destijds in Roemenië toe hoe westerlingen in de vuilste Russische propaganda trapten en die verspreidden. Terwijl ze dachten heldhaftig verzet te plegen, bewezen ze de Sovjets, die allesbehalve op vrede uit waren, een perfecte dienst. 

Ze demonstreerden voor eenzijdige ontwapening onder het motto ‘beter rood dan dood’. Alsof er bij een Russische bezetting geen massamoord zou plaatsvinden. Ze verfoeiden de kernkoppen van de Amerikanen, die ze erger zeiden te vinden dan een Russische bezetting. Stuitende onwetendheid. Ze hadden er niet alleen geen idee van hoe het was onder Russische bezetting te leven, ze beseften evenmin dat ze het Oostblok in de kou lieten staan door hun ‘pacifistische’ solidariteit met hun onderdrukker: Sovjet-Rusland. Rusland bleef zich tot de tanden toe bewapenen, onderwijl de westerse vredesbewegingen financierend. 

Slachtoffer

Ook dictator Ceausescu ontwikkelde kernwapens en bedreef illegale handel in zwaar water, zoals officieel bekend werd na 1989. In zijn land organiseerde hij in opdracht van het Kremlin (dat zijn kernwapensarsenaal verrijkte) ‘vredesdemonstraties’ tegen de Amerikanen. De Roemeense staatstelevisie bleef westerse vredesdemonstraties uitzenden, voorzien van het commentaar dat het door Amerikaanse atoombommen bedreigde westerse proletariaat in verzet kwam tegen het kapitalistische kwaad. Alles was de schuld van dat infame Westen, dat de vreedzame Sovjet-Unie en haar satellietstaten bedreigde. Het Westen was de oorlogshitser, Rusland het grootste slachtoffer. 

Dit is geen hondenfluitje meer voor antisemieten, maar een loeiende sirene

Die oorlog bleef gelukkig koud. Maar de leugens van ruim veertig jaar geleden lijken sprekend op die van nu. Ook nu wordt de werkelijkheid misvormd en in hapklare brokken aan een publiek gevoerd dat het niet zo nauw neemt met de feiten. In zijn propaganda tegen Oekraïne verdraait Poetin voortdurend de werkelijkheid. Zijn toespraak ter ‘viering’ van een jaar ‘interventie tegen de nazi’s’ was een grabbelton vol kwaadaardige, schaamteloze verzinsels die als ultieme waarheid moesten gelden. Schoolvoorbeeld van het communisme. Tegelijkertijd preekte daar op het podium een moderne fascist die chaos schept en oorlogsgeweld gebruikt om samenlevingen kapot te maken en zichzelf onsterfelijk. 

Maar vandaag is aan die propaganda een element toegevoegd dat in communistische tijden ondenkbaar was en dat Poetins tirannie aantrekkelijk maakt voor antisemieten. Dat is het gedweep met het christendom. Lenin vermoordde de boeren omdat ze trouw waren aan God, Poetin exploiteert juist dat geloof als ‘culturele zelfverdediging.’ Waarom is hij de oorlog begonnen? Om zijn diepgelovige natie te behoeden voor de nazi’s die de Oekraïense geloofsbroeders gijzelen. De nazi’s, die vormen de Oekraïense regering, geleid door de Joodse Zelenski. Voor Poetin is hij het ultieme kwaad. Dat een deel van Zelenski’s familie vermoord werd in de Holocaust belet Poetin niet hem gelijk te stellen aan moordenaars van Joden. Dit is geen hondenfluitje meer voor antisemieten, maar een loeiende sirene. 

Onverschillig

De oorlog die Poetin het liefst expansief ziet, voert hij in naam van de christelijke cultuur die beschermd moeten worden tegen het morele bederf van het westen. Met dit Russisch-orthodoxe fundamentalisme is het oppassen geblazen. De glorificatie van ‘christelijke waarden’ zoals opgevat door fanatici teert altijd op het vijandbeeld van de niet-christenen in hun midden. En dat zijn traditiegetrouw de Joden. Zij perverteren de samenleving, bedonderen brave burgers, zijn moreel verdorven en infecteren de jeugd met heidense wanen. Zij maken de christelijke samenleving kapot. 

Poetin verwijst in zijn christelijk-fundamentalistisch discours (nog) niet openlijk naar Joden, maar is zich er terdege bewust van dat zijn taal antisemitisch extreemrechts en -links aantrekt. Alles wat de westerse samenlevingen kan ontwrichten, is welkom. 

De ‘vredesactivisten’ van nu die Oekraïne willen ontwapenen, demonstreren midden in een oorlog tegen de bescherming van het aangevallen land. Naïef zijn ze niet, wel onverschillig en onwillig de feiten te erkennen. Het kan ze niet schelen dat ze propaganda verspreiden die antisemitisme in heel Europa aanwakkert. En Poetin is dik tevreden dat zijn westerse supporters klakkeloos steun bieden aan het uitmoorden van volkeren die zijn expansiedrift in de weg staan.

Plaats opmerking