Bevrijding
Commentaar

Bevrijding

Esther Voet 18 april 2024, 06:00
Bevrijding

De Britten hebben er zo’n mooi woord voor: defiance, trotsering. De dag nadat er meer dan driehonderd raketten werden afgevuurd op de Joodse staat, stonden Israëli’s aan het strand alweer te dansen. Iets wat die arme Iraniërs, die zuchten onder het moorddadige, middeleeuwse moellahregime, nog altijd niet mogen. Wat gun je dat volk de vrijheid die het verdient. Ooit hoop ik nog eens rond te lopen in magisch Isfahan, maar nu nog beter van niet. 

Vraagt iemand zich nog af wat er gebeurd zou zijn als Israël niet al jarenlang als eerste prioriteit de bescherming van zijn burgers had gehad? Israëlische vrienden gingen zelfs rustig slapen terwijl ze wisten dat de pijlen niet alleen op dat piepkleine landje waren gericht, maar ook daadwerkelijk werden afgevuurd. Het is een les die we door de eeuwen heen hebben moeten leren: bescherming van het leven gaat voor alles en gelukkig had Israël dit keer een paar medestanders. Maar als je nu, in de dagen daarna, sommige groepen op sociale media volgt, lijkt er teleurstelling in de lucht te hangen dat Israël en zijn bondgenoten de aanval zo effectief hebben afgeslagen en er geen doden zijn gevallen. Het lijkt zelfs een verwijt. Was dat wel gebeurd, dan had Israël meer recht gehad om terug te slaan of zo?

Ontsnapping aan de ondergang loopt als een rode draad door dit NIW. Want dit is niet alleen onze laatste editie voor 4 en 5 mei –we sluiten hierna twee weken –, het is ook ons grote pesachnummer, het chag waarin bevrijding van het kwaad ook centraal staat. Vandaar dit jaar 64 pagina’s in plaats van de gangbare pesachomvang van 56. Met onder meer een analyse over de gevolgen van de Iraanse aanval, maar ook het bijzondere verhaal van Max Wolff (98), de laatste overlevende van de Prinses Irene Brigade die na de onderduik als bevrijder weer voet op -Nederlandse bodem zette. 

En dan tot slot: de vijanden van Israël en ons Joden lijken tegenwoordig in de meerderheid te zijn, ze brullen in ieder geval harder dan wij. Des te groter is de betekenis van de hartverwarmende blijken van solidariteit die het NIW en de medewerkers mochten ontvangen. Dat gebeurde op het Museum-plein, we zien het op sociale media en bij de dierbare berichten die wij wekelijks in onze postbus ontvangen. Veelal van niet-Joodse afzenders. We hebben er de menskracht niet voor u individueel te beantwoorden, maar weet dat het wordt gezien en veel goed doet. Het geeft de burger moed. 

Dus chag Pesach sameach, koosjere Pesach en am Jisraëel chai!

Opmerkingen (3)
Marc van den Oord 18 april 2024, 08:45
Lieve Esther, Ik denk dat er nog een grote groep Nederlanders een warme sympatie heeft voor de joden in Nederlan en voor Israel. De grote vlucht van de PVV laat dat mijns inziens zien. Hopelijk wordt de stem van die grote groep steeds luider en intenser! Warme Pesach tijd gewenst met vrienden en familie!
Gerda Schrijver 19 april 2024, 16:39
CHAG PESACH SAMEACH... ESTHER! Bedankt voor je altijd mooie artikelen die je schrijft. Warme groet,
Mirs 20 april 2024, 04:50
Lieve Esther Wat een prachtig artikel.Bedankt dat jij er bent.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *