D66 steunt motie van Denk
Binnenland

D66 steunt motie van Denk

Redactie 26 oktober 2023, 15:00
D66 steunt motie van Denk

Opvallend veel steun voor een motie van Denk in de Tweede Kamer. Op 12 oktober diende die partij een motie in die luidde: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Palestijnse bevolking al decennialang onderdrukt wordt en in een apartheidsstaat leeft; constaterende dat Israël tot op heden de Oslo-akkoorden niet heeft geïmplementeerd en steeds meer Palestijns land illegaal annexeert; overwegende dat de Palestijnen recht hebben op een realistisch tijdspad voor gelijke rechten, verzoekt de regering om de Palestijnse Staat te erkennen en in internationaal verband te komen tot een realistisch tijdpad voor gelijkwaardigheid en gelijke rechten voor de Palestijnen.’

De motie haalde het niet, ze kreeg 62 van de 150 stemmen. Naast Denk kreeg de motie wel de steun van de partijen op links en, opvallend, ook van D66. Tegenstemmers wezen op het gebruik van het woord ‘apartheidsstaat’ en zagen de motie als een beloning voor Hamas. Immers, er wordt niet gesproken over de West-oever, maar over ‘de Palestijnse Staat’ waar ook de Gazastrook onder valt. Wat Denk met ‘Palestijnse staat’ bedoelt, toonde fractievoorzitter Van Baarle op sociale media. Hij liet niets te raden over: een kaartje van heel Israël. In de Kamer verklaarde Van Baarle voorstander te zijn van één staat: Palestina. 

Plaats opmerking