Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Nieuws

Druk van alle kanten

Ondanks grote demonstraties, stakingen en waarschuwingen uit binnen- en buitenland probeert de regering-Netanyahu de omstreden plannen voor controle over de rechterlijke macht door te drukken.

Bart Schut 16 februari 2023, 08:00
Druk van alle kanten

De massale demonstratie tegen de rechtse ‘hervormingsplannen’ voor de rechterlijke macht vond nu eens niet plaats in het progressieve Tel Aviv, maar in het hol van de leeuw. Jeruzalem, bolwerk van rechts-religieus Israël, is de locatie voor een uitwedstrijd van de tegenstanders van Benjamin Netanyahu’s coalitie. Afgelopen zondag verzamelden er zich tussen de 90 (volgens de politie) en 300 duizend (de organisatoren) betogers in het hart van de Israëlische democratie. Daar liggen op een steenworp van elkaar de Knesset en het Hooggerechtshof – de twee kemphanen in de strijd om de ziel van de democratische rechtsstaat.

Voorlopig weerstaat de (extreem)rechts-religieuze coalitie de druk van de straat. Het doel: een Hooggerechtshof dat de jure zich niet meer kan uitspreken over door de Knesset aanvaarde wetten en de facto door de regering wordt benoemd. Dat is Netanyahu en zijn bondgenoten wel wat demonstraties, stakingen en zelfs een verslechterde relatie met Washington waard. Immers, Bibi zelf hoopt zo uit de gevangenis te blijven, de ultraorthodoxe leider Aryeh Deri hoopt weer minister te worden en de religieus-zionisten Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir hopen zonder kritische opperrechters een hele reeks maatregelen tot wet te verheffen, die de rechten beperken van Arabieren, seculiere Joden en de lhbt-gemeenschap.

Implosie
De doelen lijken zelfs het gevaar van een economische crisis te rechtvaardigen. De belangrijkste Israëlische bankiers waarschuwen voor een recessie wanneer buitenlandse investeerders hun vertrouwen in de Joodse staat verliezen en hun geld weghalen. Tegelijkertijd dreigen ondernemers in Israëls succesvolle technologiesector naar het buitenland te verkassen, omdat zij niet de ultrarechtse regering willen steunen met belastinginkomsten. Daarmee dreigt een implosie van kapitaal en talent. Bankiers waarschuwden minister van Financiën Smotrich deze week dat Israëlische burgers nu al hun spaargeld bij banken in het buitenland onderbrengen en dat de effectenbeurs in Tel Aviv het slechter doet dan andere internationale beurzen.

Het lijkt allemaal niet te baten. Rechts Israël ruikt bloed en komt met het ene na het andere wetsvoorstel dat de Joodse staat verder verwijdert van oude bondgenoten in de VS en Europa en nieuwe in de Arabische wereld. Een paar voorbeelden. Deze week stelde het ultraorthodoxe Shas voor boetes of zelfs gevangenisstraffen op te leggen aan bezoekers van de Klaagmuur die zich ‘ongepast’ kleden. Ook strafbaar: religieuze activiteiten die niet overeenkomen met ‘plaatselijke gebruiken’, een maatregel die is bedoeld om vrouwen en liberale Joden zoveel mogelijk in hun religieuze beleving bij de Kotel te beperken. Premier Netanyahu, wetende hoezeer dit tegen het verkeerde been van met name de Amerikaanse diaspora zou zijn, wist niet hoe snel hij moest verklaren dat de status quo bij de Klaagmuur gehandhaafd zal blijven.

Handmaid’s tale
Maar de rechts-religieuze geest lijkt uit de fles en het is de vraag of Bibi erin slaagt deze weer terug te krijgen. De homofobe onderminister Avi Maoz wil dat er alleen nog onderwijs over seksuele en genderidentiteit wordt gegeven als driekwart van de ouders en alle leerlingen van een school daarmee akkoord gaan. Sowieso zou er alleen in de bovenbouw van de middelbare scholen over gesproken mogen worden. Maoz’ opvattingen, die op brede steun binnen de ultraorthodoxe en religieus-zionistische partijen kunnen rekenen, lijken zo conservatief, dat het weinig verwonderlijk is dat sommige betogers in Jeruzalem gekleed gingen als vrouwen uit de dystopische tv-serie The handmaid’s tale.

Ook de plannen voor legalisering van een groot aantal naar Israëlisch recht – laat staan naar internationaalrechtelijke maatstaven – illegaal gebouwde nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever dreigen de Joodse staat in een paria te veranderen. De Palestijnse Autoriteit wil het voorstel onderwerp van stemming maken in de VN-Veiligheidsraad. En het is maar zeer de vraag of de Amerikanen hun veto willen gebruiken ter verdediging van plannen waar zij zelf mordicus op tegen zijn en die alle afspraken tussen Washington, Jeruzalem en Ramallah aan hun laars lappen.

President Joe Biden ging zelfs zover zich uit te spreken tegen de plannen van de regering-Netanyahu over de ‘hervorming’ van de rechterlijke macht – iets wat het Witte Huis normaal gesproken als een Israëlische binnenlandse aangelegenheid zou beschouwen. Biden benadrukte het belang van een brede consensus over zulke vergaande plannen en van een onafhankelijke rechterlijke macht. Een duidelijkere waarschuwing dat Bibi c.s. hun hand overspelen kan een Amerikaanse president haast niet geven.

Demonstranten in Jeruzalem kleden zich als de geknechte vrouwen uit The handmaid’s tale Foto: Flash90

Medeplichtig
Een andere president zoekt intussen wanhopig naar een oplossing. Isaac Herzog had al gewaarschuwd dat het Israëlische ‘kruitvat op het punt staat te ontploffen’. Afgelopen weekeinde kwam hij met het voorstel dat regering en oppositie met elkaar om de tafel gaan op zoek naar een compromis. De voorzitter van de Knessetcommissie die zich in eerste aanleg over de voorstellen buigt, de religieus-zionist Simcha Rothman, heeft gezegd best met oppositieleiders te willen overleggen, maar dat dit geen invloed zal hebben op de snelheid waarmee de plannen door de Knesset gejaagd zullen worden. Voor de oppositie is het bevriezen van de plannen een voorwaarde voor onderhandelingen, omdat zij anders vrezen als medeplichtig aan het proces van wetgeving gezien te worden.

Ook hebben zij reden te twijfelen aan de oprechtheid van Rothman, die deze week nog suggereerde dat voormalig procureur-generaal Avichai Mandelblit opgesloten moet worden, omdat deze de vrees uitsprak dat de tweedeling in de samenleving over de rechtse plannen tot geweld zal leiden. Mandelblit zei slechts wat een derde van de Israëli’s vreest, zo blijkt uit peilingen. Opvallend genoeg laten diezelfde peilingen zien dat zelfs de helft van de Likoedkiezers geen heil ziet in de voorstellen van hun partij voor de rechterlijke macht.

Rothmans opmerking over Mandelblit viel in het niet bij die van zijn baas, minister van Justitie Yariv Levin (Likoed). Die beschuldigde de voorzitter van het Hooggerechtshof Esther Hayut en de huidige procureur-generaal Gali Baharav-Miara van een ‘couppoging’ tegen premier Netanyahu. Het kan nog gekker: Likoed-Knessetlid Tally Gotliv gaf Hayut de schuld van een bloedige aanslag door een Palestijnse terrorist, die drie Israëli’s – onder wie twee kinderen – vermoordde door met zijn auto op een bushalte in te rijden. Volgens Gotliv zaait niet de regering, maar Hayut tweedracht in de Israëlische samenleving, waar Palestijnse terroristen nu gebruik van zouden maken.

Een televisiekijker luistert naar de verzoenende toespraak van president Isaac Herzog Foto:Flash90

Doodzonde
Intussen rollen de rechtse voorstellen als een stoomwals over het wetgevingsproces. Terwijl parlementariërs van de oppositie ‘boesja’ (schande) riepen, nam Rothmans commissie het voorstel aan dat de benoeming van rechters vrijwel volledig onder controle van de regering brengt. Ook wordt het plan doorgedrukt dat het Hooggerechtshof slechts bij unanimiteit van alle vijftien leden onconstitutionele wetten ongeldig kan verklaren. De kans dat dit ooit gebeurt, is zo goed als nul. Het voorstel is extra opvallend wanneer wordt bedacht dat in de Knesset zelfs de belangrijkste wetten met een meerderheid van slechts één stem veranderd kunnen worden. Het is de weeffout van de grondleggers van de Joodse staat: Israël heeft geen grondwet met beschermde parlementaire status.

Ten slotte wordt deze week al het voorstel behandeld om Shasleider Aryeh Deri toch minister te laten worden. Deri ontliep na een veroordeling wegens fraude de gevangenis door te beloven zich terug te trekken uit de politiek. Toen hij zich hier niet aan hield, verklaarde het Hooggerechtshof zijn ministerschap als onwettig. Maar omdat Netanyahu Shas hard nodig heeft om zijn coalitie bijeen te houden – en om zelf uit de gevangenis te blijven – zal de rechts-religieuze meerderheid in de Knesset een wet aannemen die speciaal voor Deri is ontworpen. Dat is een absolute doodzonde in landen die zich een democratische rechtsstaat noemen, vooral als aan de ‘Deri-wet’ inderdaad het voorstel wordt geplakt dat de opperrechters deze slechts unaniem kunnen torpederen. Wat er in Israël gebeurt als het Hooggerechtshof desondanks het ministerschap van Deri en de andere voorstellen blokkeert, weet niemand. De grootste constitutionele crisis uit de geschiedenis van de Joodse staat is dan een feit.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (3)
tiki 20 februari 2023, 08:29
Druk van alle kanten: Ondanks alle bruhaha, bangmakerij, dreigingen, doorgeknalde ophitserij van het anti Bibi bataljon, het abominabele taalgebruik van ex-generaals & ex PM Ehud Barak (burgeroorlog & dictatuur), burgemeester van TA over winst Netanyahu (ook het Nazi regime werd democratisch gekozen ), ex PM Olmert (wapens opnemen tegen dreigende dictatuur), m.a.w. een concurentie strijd in ophitsing & anarchie door oud-politici die elkaar in superlatieven overschreeuwen in hun tegenstand, zonder precies te zeggen 'waar ze tegen zijn. Dat zij in hun vroegere functie allemaal zelf hebben geprobeerd hervormingen door te voeren (zonder resultaat) word verzwegen.Ook het minderwaardige gedrag van de oppositie in de Knesset commissie (op/over tafels springen, op de grond zitten schreeuwen, niemand laten uitpraten) i.p.v. een normaal beschaafd gesprek voeren over de inhoud die ze willen veranderen/aanpassen, spreekt boekdelen. Deze binnenlandse zéér dure BDS campagne, gepropageerd door de linkse academia, gefaciliteerd & gefinancierd door media (kranten advertenties & zendtijd), reclame buro's (advies & materiaal) én binnen/buitenlandse elite 'vrienden' met een agenda (financiering) . We hebben het over gekozen afgevaardigden die zichzelf, hun publiek & het land totaal blameren/schaden. De vijanden rond Israel (en daarbuiten) observeren & lachen in hun vuistje en hopen dat dit theater der zelfdestructie nog lang mag voortduren. Het spaart hen een pak werk. Dit gedrag past in een bananenrepubliek. Een beetje beschaving mag men toch verwachten. Het is het typische gedrag van de gefrustreerde loser, zij die (toeval of niet) allemaal verkiezingen hebben verloren 'tegen of zijn ontslagen 'door Netanyahu. Zij zitten na een regeer record van 1.5 jaar alwéér in de oppositie en Bibi is alwéér aan de macht, met grote meerderheid gekozen door het volk, mét een mandaat voor hervorming van de hele puinhoop in het politie & justitie apparaat, daarover zijn links & rechts het zelfs eens. Ondanks dat blijkt het fanatieke linkse blok niet in staat om wekelijks meer dan de Usual Suspects van ong. 100.000 anti Bibi protesters op de been te krijgen (9 900 900 blijven thuis). De 300 000 door 'de organisatoren getelde protesteerders? PR kletskoek. De discussie gaat dan ook helemaal niet meer over hervormingen (die het merendeel van de protesterders sowieso niet kennen) maar over de vorm. Het nieuwe buzzwoord? Snelheid. De regering is té snel, té voortvarend en heeft alle plannen al klaar en daarom moet het héle proces 'gestopt worden (2e buzzwoord) voor overleg om de snelheid te remmen. Probleem is dat de linkse opositie géén overleg wil, maar obstructie. Obstructie van een 'rechtse Justie minister over plannen die er al jaren liggen (geinitieerd door linkse & rechtse ministers o.a. Livni, Shaket & Lapid zelf), maar steeds werden uitgesteld = afstel. Deze Likud minister hakt nu knopen door en voert plannen uit. Dáár gaat het over. Het van woede kolkende anti Bibi blok is niet te beroerd om voor het eigen gelijk het héle land in chaos te storten, mensen werkloos te maken, economie in crisis te storten en het land te besmeuren bij hun linkse “vrienden” in het buitenland....een onverwacht kadootje waar deze al jaren op hebben gewacht, aangeboden op een zilveren schaal door de Israelische linkse elite. Verschroeide aarde politiek door useful idiots. De geschiedenis leert ons dat de Joden vaak hun eigen ergste vijand waren, het heeft ze 2000 jaar vluchteling in de Diaspora gemaakt. **Dit alles is Netanyahu en zijn bondgenoten wel wat demonstraties, stakingen en zelfs een verslechterde relatie met Washington waard. Immers, Bibi zelf hoopt zo uit de gevangenis te blijven**. Het blijkt maar weer hoe sommigen achter de achterhaalde feiten blijven lopen. Nee, deze hele reform bruhaha heeft Bibi niet nodig om uit de gevangenis te blijven daar zorgt het proces zelf wel voor. Het proces tégen Bibi is namelijk geevalueerd tot het proces tégen de politie, onderzoekers, methoden & de openbare aanklagers. Getuigen voor het openbaar ministerie blijken onwillige getuigen. De politie onder Ronnie Alsheig (zelf op zware leugens betrapt) blijkt totaal ongeooloofde onderzoeks methodes te hebben gebruikt om bewijzen te verkrijgen o.a. het gebruik van (ongeoorloofde) Pegasus afluister/spionage methoden, het gedwongen binnenbrengen van 85 jaar oude oude zwaar zieke kanker patient, toevallig de moeder van zo een onwillige getuige. Er zijn zelfs al tapes boven water gekomen met de duidelijke boodschap aan getuigen om de politie het hoofd van Netanyahu te brengen! De arrogante, eeuwig rancuneuze vroegere AG Shai Nitzan, die echt nérgens voor terug deinsde om zijn zin/gelijk erdoor te drijven Het zijn DDR methodes..Aharon Barak, hét Justitiele orakel van Israel die, toen hij eigenhandig, eenzijdig en zonder advies of discussie het héle systeem veranderde naar zijn inzichten en toen vreemd genoeg géén volks hysterie veroorzaakte met boze linkse demonstranten met metaforische brandende fakkels. Diezelfde boze linkse demonstranten staan vandaag wél hysterisch te schreeuwen met brandende fakkels en ook bereid ze te gebruiken. De door hen verguisde & ondemocratische Barak is vandaag hun held met pareltjes zoals “plaats mij voor het executie peleton als jullie deze ondemocratische plannen doorzetten” (zoals ik destijds). Ex-openbaar aanklager Mandelblit blijkt ook al géén zuiver blaadje. Zijn constante anti Likud/Bibi besluiten bij de vorige verkiezen maakten van hem een soort politieke eenmanspartij zonder mandaat. De huidige Gali Baharav Miara, aangesteld door Lapid in een overgangsregering (officieel niet legaal) wil laten zien dat ook zij haar mannetje staat in haar verachting van Netanyahu en hem in alles tegenwerkt en zelfs het verzoek van President Herzog afsloeg om Netanyahu als tussenpersoon te laten fungeren, zijnde volgens haar een ''conflict van interest''. .Jawel, Netanyahu , door iedereen gezien als de énige gematigde & wijze mediator die de vuurtjes kan blussen. In een interview t.o. buitenlandse journalisten maakte Bibi dan ook gehakt van haar door te zeggen dat hij, als democratisch verkozen PM , een 'spreekverbod van haar gekregen. Jawel, dat is democratie die 'beschermd' moet worden. Het is het beste bewijs dat deze veranderingen méér dan nodig zijn. Verder is er nog het ongepaste gedrag van de 2 laatste directeuren van de Orde der Advocaten etc....het is een puinhoop aan alle kanten. Linkse definitie van democratie : 1) het in het buitenlandse achterkamertjes samengestelde (totaal mislukte) Oslo pakket, ondertekend & erdoorgedrukt! Wat het heeft opgeleverd? Niets, behalve dat het van terreur org. PLO een gelegitimeerde terreur regering heeft gemaakt, PA genaamd, echter wél met dezelfde personen, denkbeelden & doelen. Oslo was een voorproefje van wat de de “2-staten oplossing” Israel gaat opleveren. 2) Het onlangs wegschenken van Israelische wateren aan Libanon door Lapid, een overgangs PM, 1 week voor de verkiezingen, zonder advies van de president, tegenwind van AG Gali Baharav Miara of stemming in de Knesset. Bij dit totaal vertrappen van de democratie bleven de hysterie & demonstranten echter weg. Waarom? Lapid, de linkse 'poortwachter der democratie' was het gelukt een deal te sluiten met de vijand door bijna het hele gebied weg te schenken, inclusief toekomstige inkomsten (iets waar de vroegere onderhandelaar Likud Prof. Yuval Steinitz pertinent tegen was). Lapid, die na 6 maanden democratisch & met overgrote meerderheid uit zijn ambt werd geschreven door de Israelische kiezer, is de slag van dit ondankbare verraad nog niet te boven en meent nog stééds de regels te kunnen voorschrijven. “”Het hele proces moet stopgezet worden voor 2 maanden anders komen wij niet aan tafel”” dreigt hij. Onzin natuurlijk, want iemand die wil praten en ook weet dat de andere kant compromis bereid is...die praat. Hij weet echter ook dat hij steeds minder relevant word en zijn enige optie zijn politieke carriere te redden, onrust zaaien door demonstraties en vooral niet praten over compromissen. Een oude methode, door iedereen doorzien. **Rechts ruikt bloed en verwijderd zichzelf door wetsvoorstellen steeds verder van oude bondgenoten, zoals EU /US & nieuwe in de Arabische wereld**. Het blijkt maar weer hoe weinig de schrijver van politiek begrijpt. Bondgenoten & vrienden bestaan niet in politiek, alléén *politieke interessen vormen bondgenoten*, vandaar het innige bondgenootschap tussen EU & PA en het nieuwe tussen Emiraten & Israel. 'Ook de huidige discussie tussen Israel & Saudi Arabia over uitwisseling van wapens & intelligence hoort hierbij (Iran is de 'gezamelijke interesse) . Ik denk trouwens niet dat er iemand in de Emitaten wakker ligt van de 'dreigende dictatuur' in Israel of de aanpassingen in het rechtsysteem. EU een bondgenoot? Echt? Zij financieren met gulle hand alle anti Israelische NGO's die met een goed plan komen. Ze stemmen mee met alle anti Israel resoluties, samen met alle foute landen zoals o.a. Iran/Rusland/Saudi Arabie, Qatar, Venezuela & corrupte Afrikaanse landen. EU heeft zelfs een speciaal miljoenen budget om samen met de palestijnen Israel aan te klagen & advocaten te betalen in Internationale rechtbanken (o.a. ICC). EU bouwt met uw centen illegale nederzettingen in area C (via Oslo aan Israel toegekent tot gesprekken volgen) om feiten op de grond te scheppen voor die beroemde '2-staten oplossing', code woord voor de vernietiging van Israel. Ze blijven maar (met uw centen) miljarden aan de UNWRA/PA schenken waardoor dictators in ”palestina & Hamastan “ aan de macht kunnen blijven en hiermee hun eigen bevolking onder de knoet kunnen houden, wapens, raketten & tunnels tegen Israelische burgers kunnen bouwen, om de strijd tegen de Zionistische vijand voort te zetten. Ook het financieren van para militaire zomerkampen voor de jeugd horen hierbij. Ook stemt de EU fanatiek mee aan het herschrijven van de Joodse geschiedenis die Israel uit het Joodse land schrijft en “de palestijnen” erin (UN/UNESCO). Ook financieren & schrijven ze ijverig mee (controleren ook streng) aan de schoolboeken van de palestijnse jeugd om zich zo te verzekeren van een volgende generatie gehersenspoelde fanatici die bereid is hun leven voor het niet bestaande vaderland te offeren. US president Biden een bondgenoot? Echt? De man is zijn héle carriere een stille maar felle anti Israel senator/vice & president geweest. Menachem Begin heeft hem ooit flink te kakken gezet met zijn anti Israel uitspraken & dreigingen om te stoppen met financiele hulp. Begin antwoorde hem toen 'dat hij dit vooral moest doen daar hij geen Jood met knikkende knieen voor zich had. Ook in discussies moest Biden steeds het onderspit delven tegen de welbespraakt Begin met de Joodse geschiedenis in de hand // aan zijn kant. **Illegaal gebouwde nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever dreigen de Joodse staat in een paria te veranderen**. U bedoelt natuurlijk 'Joodse illegale nederzettingen' want de palestijnse (alweer gebouwd met uw belasting centen,) zijn volgens het naar eigen behoeften geciteerde/vervormde ''Internationaal Recht' gewoon legaal. Niet dus! Nogmaals om mee te schrijven: De “Westbank” is gewoon de westelijke oever van een rivier (zoals Rive Gauche/Parijs) door leugens verworden/gelegitimeerd tot “palestijns gebied” van de 4000 jaar oude Joodse provincies Judea & Samaria met Jeruzalem als hoofdstad & bakermat van het Jodendom. Door Jordanie via 2 aanvals oorlogen verkregen // verloren en 19 jaar bezet. De daar wonende Joden vermoord of eruitgesmeten. Het gebied Judenfrei gemaakt. Joden bezoek aan hun heilige plaatsen ontzegt. Joodse graven tot latrines voor soldaten omgebouwd én.... het luide de geboorte in van de de eeuwige palestijnse vluchteling! Dit is de leugen waar de wereld mee weg wil komen en 'daarom van de Jood Israel een paria maakt! De wereld heeft Joden altijd voorgeschreven waar & hoe te wonen & leven en dit stopt nu met een sterke Joodse staat met als mantra 'Israel first! Daar draait het héle conflict om! **De Palestijnse Autoriteit wil het voorstel onderwerp van stemming maken in de VN-Veiligheidsraad**. Nee de palestijnse autoriteit wil de Joodse vlag vervangen met de palestijnse, hét symbool voor de vernietiging van Israel. De schrijver blijkt echter nog stééds erg onder de indruk van “de palestijnse autoriteit” dat niets anders is dan een college van dictators & terroristen, die hun eigen volk niets anders te bieden heeft dan miserie & zichzelf een paradijs. Dat de 19 jarige/ 4 jaar mandaat “president” Abbas, (Abu Mazen voor terreur collega's) zijn familie & vrienden van onze belastingcenten een jetset leven leiden, waar u & ik alleen maar van kunnen dromen met een miljarden vermogen van (ons) gestolen geld, lijkt u niet te deren. Hen die het wel deert in “palestina & Hamastan” verdwijnen recta linea de palestijnse martel gevangenis in...of erger. Dit gegeven word doodgezwegen door onkunde, disinteresse of eigen interesse van een media die ons hierover zou moeten informeren maar het nalaat. Dat het met de huidige brandende wereld überhaupt tot de zovéélste zitting in de Veiligheids Raad komt, over de zovéélste “misdaad” van Israel, (het bouwen in eigen land, stel je voor), laat zien wat een totaal corrupte, racistische, antisemitische & overbodige organisatie het is. Maar ja, Israel heeft de klaagmuur & de PA de VN, hun persoonlijke klaag & zaag muur. De klaagmuur, terug veroverd in 1967, na de 2e poging van Jordanie (eerste was in 1948) om Israel & bevolking te vernietigen en hierdoor 19 jaar volgens UN normen de “legale bezetter” te worden van het 4000 jarige oude Bijbelse Joodse land. Dit gegeven maakt van Israel de Joodse paria in de Verenigde Naties tégen Israel. Logisch, want Joden die zichzelf verdedigen tegen hen die Joods bloed ruiken, en niet kunnen wachten het te laten vloeien, staat niet in het afgesproken humanistische scenario van de VN & EU. Maar goed, de zovéélste resolutie over alléén de Joodse 'illegale' nederzettingen zal hetzelfde resultaat kennen als de vorige...resoluut de prullenmand in! Wat betreft parlements afgevaardigde Tali Gottlieb, zij word door de schrijver neergezet als een hysterische, niet al te snuggere rechtse en 'dus fanatieke vrouw die het waagt de onaantastbare, onfeilbare heerseres van BAGATZ, Esther Hajut te beschuldigen. Welnu, mevr. Gottieb is een sterke, superintelligente vrouw & briljant advocate, een spreekster met een uitgesproken mening die ze ook precies weet te omschrijven en eloquent weet te verdedigen. Wat ze met haar beschuldigingen bedoelde was dat door de politisering van BAGATZ en haar persoonlijke meer linkse voorkeur/afweging, Esther Hajut, zijnde ook maar een vrouw met een job, in het verleden vaak palestijnse voorkeur/interessen boven die van Israel heeft geplaatst.....met alle gevolgen van dien.
alex warnaar 22 februari 2023, 00:20
Hoe kan het eigenlijk dat eu-kandidaadslidstaat Turkije volgens der Spiegel chemische wapens inzet tegen Koerden die zich in grotten verschuilen, Turkse militairen hun wapens in de lijken leegschieten en Turkse tanks er vervolgens over heenrijden en dat ik daar niets van zie bij de NOS? Maar wel een conflict tussen Palestijnen die kippen op hun balkon houden en Israëliërs die daar last van hebben in de Israëlische stad Jaffa? Oh wacht. GroenLinks, D66 en de PvdA zijn pro-palestijns en dus de NOS ook. En GroenLinks, de Pvda en D66 zijn voor toetreding van Turkije tot de EU en dus de NOS ook. Turkije is het juiste conflict, maar het is volledig afwezig, gewoon 22 jaar lang onder het tapijt geveegd.
Shlomo Itai 24 februari 2023, 15:06
Dat iemand hier het totaal verdorven gedrag mag verdedigen van premier Netanyahu die een bataljon van advocaten nodig heeft om te proberen buiten de gevangenis te blijven en tegelijkertijd allerlei mensen mag bezoedelen die, in tegenstelling tot Netanyahu en zijn coalitiepartners hun sporen hebben verdiend in de oorlogen van Israël of in de wereld van de rechtspraak, valt uiteraard onder vrijheid van meningsuiting, maar dan ook nog met meer dan 250 woorden ?
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *