Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Nieuws

Gemeente Amsterdam stelt 10.8 miljoen euro beschikbaar voor Joodse gemeenschap

Redactie 14 september 2018, 00:00
Gemeente Amsterdam stelt 10.8 miljoen euro beschikbaar voor Joodse gemeenschap

Naar aanleiding van besluiten over de erfpachtteruggave voor Joodse Amsterdammers stelt de gemeente Amsterdam 10.8 miljoen ter beschikking. De Joodse inwoners van de stad kregen na de Tweede Wereldoorlog boetes voor het niet tijdig betalen van de erfpacht tijdens de oorlog. Deze ereschuld wordt nu door de gemeente vereffend, een zaak waarvoor voormalig burgemeester Van der Laan zich persoonlijk heeft ingezet.  Organisaties kunnen vanaf nu hun subsidieaanvraag indienen bij de speciaal aangestelde commissie. Lees het volledige persbericht van de Gemeente Amsterdam hieronder.

Collectieve tegemoetkoming Joodse gemeenschap opengesteld voor aanvragen

Vanaf vandaag kunnen initiatieven worden ingediend voor de besteding van de collectieve tegemoetkoming aan de Joodse gemeenschap. De commissie Joodse erfpachttegoeden roept organisaties op om te komen met een breed scala aan initiatieven, die ten goede komen aan met name de Amsterdamse Joodse gemeenschap. Organisaties hebben tot en met 31 december 2018 de tijd om hun voorstel in te dienen.

Het gaat om een bedrag van 10,8 miljoen euro, dat op 14 juli 2016 door de gemeenteraad van Amsterdam ter beschikking is gesteld als collectieve tegemoetkoming aan de Joodse gemeenschap. Het budget is verdeeld in vijf sectoren: educatie, religie, welzijn & zorg, jongeren en erfgoed & cultuur. Een subsidieverzoek moet minimaal een bedrag van 50.000 euro omvatten.

De commissie bekijkt de binnengekomen voorstellen aan de hand van een aantal criteria, bijvoorbeeld de mate waarin een initiatief bijdraagt aan de continuïteit van de Joodse gemeenschap maar ook de slagingskans van een initiatief. Hierna brengt de commissie een advies uit aan de gemeenteraad van Amsterdam. De gemeenteraad neemt een definitief besluit over het toekennen van de Joodse erfpachtgoederen.

Meer informatie over het indienen van een initiatief is te vinden op www.amsterdam.nl/subsidies/erfpachttegoeden/. Daar is ook de tekst van de Subsidieverordening Joodse Erfpachttegoeden te vinden.

Joodse erfpachttegoeden In 2013 besloot de Amsterdamse gemeenteraad tot het terugbetalen van onder andere de zogenaamde erfpachtboetes. Dit waren boetes die zijn opgelegd aan Joodse Amsterdammers voor het niet tijdig betalen van de erfpachtcanon tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze terugbetaling is uitgevoerd en afgerond door de stichting Individuele Terugbetalingen Amsterdam. Het overgebleven geld, ongeveer 800.000 euro, is gevoegd bij de collectieve tegemoetkoming.

Bij de collectieve tegemoetkoming is een bedrag van 10 miljoen euro ter beschikking gesteld aan de Joodse gemeenschap. Het uitgangspunt hierbij was dat wat rechtgezet kon worden ook werd rechtgezet. De tegemoetkoming had tot doel om bij te dragen aan het verlichten van de herinnering aan de traumatische periode van de Tweede Wereldoorlog. De gemeenteraad wordt geadviseerd over de besteding van het geld door een commissie bestaande uit personen uit de Joodse gemeenschap. De commissie bestaat uit de heer Numann (voorzitter), mevrouw Van der Hart, mevrouw Van Kranendonk , de heer Krant, de heer Léons en de heer Markens.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (0)
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *