Haat
Nieuws

Haat

Administrator 27 augustus 2015, 00:00
Haat

J2GLMc7-De publicatie in het NIW van vorige week over het bezoek van Mizrachi heeft de gemoederen verhit. Een aantal lezers viel over het woord haatrabbijn en de vergelijking met haatimam Al Haddad. Er werd geopperd dat het woord ‘haat’ alleen geldt voor geestelijken die oproepen tot geweld. Geestelijken die oproepen tot geweld worden vervolgd en veroordeeld. Er is dus een verschil tussen het prediken van haat en oproepen tot geweld. Dat laatste doet imam Al Haddad ook niet. Als een geestelijk leider groepen in de samenleving wegzet en diskwalificeert om wie zij zijn, homoseksueel, vrouw, ongelovig of niet gelovig genoeg, en zegt te weten dat wat hen in het leven overkomt een ‘straf van God’ is, dan kun je gerust van haat spreken. Hatelijk waren ook sommige reacties richting het NIW en mij persoonlijk, omdat wij een aantal denkbeelden van Mizrachi hebben onthuld. Daar kan maar één ding op worden geantwoord: Don’t shoot the messenger.

Er is verschil van mening tussen organisator Ritchie Kremer en het NIW. Kremer zegt dat het hele gesprek off the record was. NIW-medewerker Annet Röst sprak Kremer en ontkent dit. Volgens Annet is dit pas halverwege het gesprek ter sprake gekomen en zij heeft wat daarna gezegd is, ook niet gepubliceerd. Verder was afgesproken dat er zou worden geantwoord op schriftelijke vragen, maar dat werd later ingetrokken. Ook zou het NIW bepaalde mails niet hebben geplaatst van personen die verklaarden veel aan het weekend met Mizrachi te hebben gehad. Dat klopt. Wij herhalen hierbij maar weer eens de spelregels: er worden alleen brieven gepubliceerd in reactie op artikelen die al geplaatst zijn. Wij boden alle mailschrijvers de mogelijkheid om deze week op de brievenpagina geplaatst te worden. Daar maakte slechts één persoon gebruik van. Groots is de mededeling die wij deze week ontvingen van de organisatoren van het evenement (zie de brievenpagina). Zij zijn daarin een voorbeeld voor introspectie, het licht waarin deze maand Elloel staat. Daarmee tonen zij ballen.

Haat vergiftigt onze wereld. Gelukkig is er ook tegengif tegen die haat, zie bijvoorbeeld de bemoedigende reportage uit Bosnië-Herzegovina met de kop ‘Niemand haat ons’. Konden wij dat hier in Nederland ook maar van elkaar zeggen.

Op pagina 32 vindt u een representatieve selectie van de reacties die naar aanleiding van het artikel over Mizrachi binnenkwamen. En daarmee sluiten wij déze discussie af.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking