Het andere gelijk
Opinie

Het andere gelijk

Hans Knoop 10 mei 2024, 07:00
Het andere gelijk

Laat ik beginnen op te biechten dat leedvermaak mij niet vreemd is. Kwalijker nog: van het recente partijcongres van GL/PvdA heb ik zelfs sardonisch zitten genieten. Wel deed het me goed dat enkele Joodse collega’s die hun hele leven lid van de linkse kerk waren en met vermeende morele superioriteit neerkeken op iedereen die niet tot die sekte behoorde, deze voor hen moeilijke tijd niet meer hoefden mee te maken. 

Links, en zeker sociaaldemocratisch links, claimde niet alleen het feitelijke en politieke gelijk, maar bovenal het morele gelijk. Als je niet links was, deugde je niet. Als ik vroeger weleens aan de overkant van het oude Telegraafgebouw de journalistenkroeg instapte en alle tafels bezet waren, nodigde geen enkele linkse collega me aan zijn tafel uit. Ik was immers geen lid van de rode kerk en dus een fascist.

Zou dat handjevol linkse Joodse collega’s na afloop van het GL/PvdA-congres in hun laptop zijn gedoken om een bedankbriefje aan de ledenadministratie van hun partij te sturen? Van zo’n treife club haatpredikers zou toch geen zichzelf respecterende Joodse journalist of bestuurder lid willen blijven? Benieuwd of die mail is uitgegaan en op wie die enkele (ex-)leden hun stem bij de volgende verkiezingen uit zullen brengen. 

Mathematische zekerheid

Als uitsluitend het Israëlstandpunt telt, lijkt de VVD de logische keuze voor lidmaatschap. Maar dat is nu juist de partij waar iedere rechtgeaarde sociaaldemocraat traditioneel een bloedhekel aan heeft. Welke hardcore linkse actievoerder brengt het op zijn arafatsjaal om te ruilen voor de blauwe blazer met gouden knopen? De VVD is immers de partij van het grote geld, van de havenbaronnen en uitknijpers van de werkende klasse? Daar blijf je toch als linkse Jood verre van?

Ik ben ervan overtuigd dat Timmermans geen antisemiet is, maar slechts een ruggengraatloze
opportunist

Ik ben zo vrij die paar linkse Joden ongevraagd advies te geven: stuur die mail met opzegging nog niet de deur uit. Dat kun je maar één keer doen en er komt met mathematische zekerheid zeer binnenkort een nog betere gelegenheid om afscheid van jullie treife partijvrienden te nemen. Die partij is immers zo van Jodenhaat doordesemd dat het ergste nog moet komen. Houd dus je kruit droog en stel de opzegging van het lidmaatschap nog even uit. De PvdA is bezig het Labour van de Lage Landen te worden, ook al is Frans Timmermans zeker nog niet de evenknie van Jeremy Corbyn.

Timmermans heb ik enkele keren geïnterviewd. Al na de eerste kennismaking was ik ervan overtuigd dat hij geen antisemiet is, maar slechts een ruggengraatloze opportunist. Die vind je overigens ook in andere partijen. 

Als Kamerlid voor de PvdA pleitte Frans enkele decennia geleden voor het instellen van sancties tegen Israël. Ja, voor een heuse boycot! Vervolgens ontstond er in het kabinet onverwacht een vacature voor de positie van minister van Buitenlandse Zaken. Daar had Frans wel trek in, maar Mark Rutte wilde hem alleen aan boord nemen als Frans zijn anti-Israëlobsessie in toom zou houden. Daar heeft Timmermans zich correct aan gehouden. 

Carrièrejagers

Resteert de vraag waarom hij lid en uithangbord van een foute club als GL/PvdA blijft. Diezelfde vraag zou ik ook aan enkele Likoed-mastodonten in Jeruzalem kunnen stellen. Waarom houden zij Bibi in het zadel terwijl het zelfs voor een blinde zichtbaar is dat de premier zijn land naar de afgrond leidt? Het antwoord is simpel. Zowel Timmermans als menig mandataris van Likoed dankt zijn huidige positie, welstand en aanzien uitsluitend aan de partij. Als de navelstreng met de partij zou worden doorgeknipt, blijft er een eenzaam en zielig hoopje mens over in wie niemand meer interesse zou tonen. Daarin verschillen PvdA-politici niet wezenlijk van hun collega’s in de lokale dorpspartij van Boerenkoolstronkeradeel. 

Elke partij kent zijn ambitieuze vergadertijgers die na bezoek aan talloze depressief makende vergaderzaaltjes hopen op een verkiesbare plaats. Dat ligt in de PvdA niet wezenlijk anders dan in om het even welke andere partij. Het enige verschil is dat voor de activisten en carrièrejagers binnen de PvdA de daar sterk aanwezige Jodenhaat hen er kennelijk niet van weerhoudt hun doel te bereiken. Daarom luidt mijn ongevraagde advies: zeg het partijlidmaatschap nog niet op. Of schrijf die bedankmail wel, maar weersta de verleiding daarna op de verzendknop te drukken. Er komen nog tal van betere gelegenheden.

Opmerkingen (5)
Saskia 10 mei 2024, 14:11
Ik zou maar #PVV stemmen, de enige partij in Nederland die ondubbelzinnig opkomt voor Joden en andere Nederlanders.
Shlomo Itai 11 mei 2024, 09:29
Leedvermaak om het falen van Links ? Allereerst hebben we ons grootste probleem te danken aan Rechts, dat in de jaren 1950 begon met het binnenhalen van het vervelende soort mensen dat met toenemend succes ons het leven probeert zuur te maken. Ook al is Links al lang niet meer links, het zit nog wel aan de linkerkant van hetzelfde gammele bootje waar ook wij in zitten en al zitten ze momenteel niet aan het roer, ze laten ons aller bootje wel gevaarlijk schommelen. Laten we ook geen moment vergeten dat er nog nooit zoveel vervelende mensen aan boord kwamen, als juist onder die kabinetten van de laatste decennia die formeel allemaal werden geleid door een rechtse kapitein. Of we nu een rechts of een links of een stuurloos kabinet hebben, voor ons is het resultaat precies hetzelfde. In plaats van ons te vermaken over het kleine leed van Links, zou het wijzer zijn om te gaan zien of er wel genoeg zwemvesten zijn, want de demografie tikt door en de barometer staat op "instabiel weer".
Daan Baart 12 mei 2024, 19:50
Stem SGP, al is het maar voor 1 keer.
Hendrik E.M. 14 mei 2024, 18:16
Beste Hans, dat wat Daan Baart zegt, daar kan ik mij zeker in vinden. Niet dat de SGP mijn partij is, want hoewel ik de vervangingstheologie verfoei, niet kerkelijk ben trokken de eenvoudige maar zeker wel standvastige woorden van Chris Stoffer mij ook de laatste keer over de streep. Het pal achter Israël blijven staan waren woorden naar mijn hart. Dat zou mij doen beslissen de verzendknop maar in te drukken!
Lodewijk Hof 15 mei 2024, 17:05
Bibi in het zadel houden. Tja is er binnen Likud een opvolger? Wie zou het moeten worden? Het is een persoon. Niemand beticht mij van linkse gedachten. Maar ik zou, als sociaal democraat, waarschijnlijk aansluiting zoeken bij de PVV. Is op sociaal en economisch gebied overeenkomstig. Omdat mijn partij, Libertaire Partij, niet deelneemt aan de verkiezingen voor het Europees Parlement moet ik beslissen waarop te stemmen. Ik twijfel. SGP of BvNL en dan nummer 10 op de lijst. De koning van belasting ontwijking.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *