Hoe nu verder met de PIG?
Nieuws

Hoe nu verder met de PIG?

De onrust is nog niet weg bij de Portugees Israëlietische Gemeente in Amsterdam. Er blijven immers stemmen opgaan voor het verhuizen van de Pig naar Buitenveldert. 

Administrator 07 december 2017, 00:00
Hoe nu verder met de PIG?

De onrust is nog niet weg bij de Portugees Israëlietische Gemeente in Amsterdam. Er blijven immers stemmen opgaan voor het verhuizen van de Pig naar Buitenveldert. 

Steeds minder leden maken de ‘reis’ naar het centrum van Amsterdam voor de diensten in de Portugese synagoge, ook wel de Esnoga of Snoge genoemd. En daarom gaan er geluiden op de hele PIG te verhuizen naar Amsterdam-Buitenveldert omdat de sjoelgangers dáár wonen. Louis Lobatto, de voormalig voorzitter van het college van parnasiem, verwoordde dat idee tijdens de laatste ledenvergadering in zijn toespraak waarin hij zijn toekomstvisie neerlegde: “Een nieuw sefardisch centrum in het hart van de Joodse gemeenschap, dus Amstelveen- Buitenveldert. We kunnen alleen maar overleven als we jonge gezinnen aan ons weten te binden, we hebben dan ook de daarbij behorende faciliteiten nodig. Een nieuw gebouw met veel mogelijkheden. We moeten ons afvragen hoe het mogelijk is dat Bendigamos en Amos hier wel in slagen en wij niet. Financieel is het goed uitvoerbaar door de verkoop van de appartementen rondom de PIG en de verkoop van de PIG Amstelveen. Daarmee spelen we ongeveer acht miljoen vrij. Daarmee is zo’n centrum realiseerbaar, misschien indien nog met het verkopen van wat tafelzilver van wat nu nutteloos niet zichtbaar zichtbaar ligt opgeslagen in de kluis van het Joods Historisch Museum.” Dit is een plan waar ook chacham Toledano voorstander van zou zijn.

Minjan en veiligheid
Het succes van Bendigamos, een groep sefardische gelovigen onder leiding van Nachshon Rodrigues Pereira, dat diensten houdt in het moadon van Haboniem in Buitenveldert, trekt inderdaad meer jongere sjoelgangers dan de Snoge. De omwonenden van de Snoge, families met een lange historie met de sjoel, vormen ook een essentieel onderdeel van het behalen van minjan tijdens de zaterdagdiensten. En verkoop van de omliggende panden heeft nog een nadeel, zoals PIG-lid Rudie Cortissos stelde. De panden van de Snoge zouden nooit verkocht mogen worden omdat ze ooit zijn aangekocht om veiligheidsredenen. Sommige leden maken zich ook zorgen dat dit, mocht bovenstaand plan doorgang vinden, een stap is op weg naar volledige sluiting van de Esnoga voor diensten, wat het einde zou betekenen van eeuwen Portugees-Joods leven in het hart van Amsterdam. Interim-voorzitter Michael Minco reageert desgevraagd: “Kijk, ik kan je niet op een briefje geven dat zo’n plan nooit doorgang zal vinden, maar u spreekt hier met een interim-voorzitter die vier maanden is aangesteld. Wij mogen als interim-bestuur ook helemaal geen beleidsbeslissingen nemen. Ik weet dat bovenstaande gedachten leven, maar dat betekent nog niet dat ze werkelijkheid worden. Ik acht het belangrijker dat we jonge gezinnen in de gebouwen rond de Snoge gaan huisvesten, die mee kunnen doen met het minjan. Daarom worden die panden nu ook opgeknapt.”

Nee, geen enkel contact
Vorige week publiceerde het NIW een interview met Ruben Troostwijk, een van de leidinggevende initiatiefnemers achter het ambitieuze plan van de NIHS om een groot multifunctioneel centrum te laten verrijzen op het huidige terrein van het Joods Cultureel Centrum in de Van de Boechorststraat in Buitenveldert. In dat gesprek werd toen ook de mogelijkheid voor een ruimte voor de PIG genoemd. Hebben leden van het college van parnasiem contact gehad met het bestuur van de NIHS? Minco reageert ontkennend: “Geen enkel.” Op 24 januari zal een nieuwe vergadering worden gehouden. Dan zal ook worden gekeken of betrokken gemeentelid Dov Rychter erin is geslaagd een commissie samen te stellen van vier personen die de speerpunten voor de komende twee tot drie jaar kunnen gaan vaststellen en daar een breed draagvlak voor te creëren binnen de Gemeente. Ook is het aan deze toekomstige commissie om een voorstel te doen voor een nieuw college van parnasiem.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking