Hoed
Dagboek

Hoed

Opperrabbijn Jacobs schrijft op verzoek van het Joods Cultureel Kwartier dagelijks in zijn dagboek over maatschappelijke en religieuze zaken. In deze coronatijden worden extra uitdagingen gesteld aan zijn taak. Het NIW en CIP publiceren deze stukken dagelijks.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs 21 juni 2021, 15:00
Hoed
Foto: Janita Sassen

Persbericht:

Opperrabbijn Jacobs bezoekt Sky of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum:

Opperrabbijn Jacobs heeft het WO2- en Vliegeniersmuseum in Fort Vuren (Waaldijk 29) bezocht. Tijdens zijn bezoek heeft hij de hoed van de tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Herwijnse Joodse inwoner Bernard van Straten, in een vitrine geplaatst. De heren Lex en Harvey van Straten, die dezelfde voorouders als de Herwijnse broers Bernard en Mozes van Straten hebben, waren bij dit bijzondere moment aanwezig. Violiste Lydi Groenewegen heeft ter nagedachtenis aan de Joodse families Van Straten een Joods lied gespeeld. Historische vereniging “Den Ouden Dijk” uit Herwijnen heeft de hoed van Bernard en een boek van zijn zoon Manuel aan het museum in bruikleen gegeven.

Achtergrondinformatie:

In 2013 heeft de historische vereniging Den Ouden Dijk uit Herwijnen 6 Stolpersteine gelegd bij de woningen waar de families Van Straten tijdens de oorlog hebben gewoond. Het gezin van Bernard van Straten woonde in de Molenstraat en het gezin van zijn broer Mozes woonde aan de Waaldijk; hij had daar een slagerij. Bij die Stolpersteinlegging was Opperrabbijn Jacobs destijds ook aanwezig.

Persoonlijke items Bernard en Manuel van Straten:

De Herwijnse historische vereniging heeft een hoed met koffer van Bernard van Straten en een boek van zijn zoon Manuel van Straten aan het Sky of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum in Fort Vuren beschikbaar gesteld om deze tentoon te stellen. Dat er nu ook persoonlijke spullen van de Joodse familie Van Straten uit Herwijnen in ons museum te bezichtigen zijn, is heel bijzonder.

Einde persbericht.

Ik veronderstel dat ik met bovenstaande “in de vitrine plaatsen van een hoed” niet echt score. Ik denk niet dat de media zich hierop zullen storten en verwacht ook geen promotie tot opper-opperrabbijn (als zoiets al bestaat) of de voorpagina van de Telegraaf. En toch was ik in Vuren en had daarbij een heel bijzonder gevoel. Bernard van Straten zl., vermoord, verdwenen in het duistere gat van de vergetelheid. Voor hij ‘vertrok’ had hij de hoed die hij bij zijn huwelijk had gedragen aan zijn buurman gegeven om het na ‘terugkeer’ weer op te halen. Die terugkeer heeft echter nooit plaatsgevonden. De buurman van toen heeft de hoed aan het museum gegeven en stond ik daar met die hoed in mijn hand en mocht die hoed in een vitrine plaatsen, waarmee Bernard van Straten toch weer een heel klein beetje terugkwam in zijn geboorteplaats. Bewust heb ik niet willen spreken over het opkomend antisemitisme. Uitsluitend en alleen aandacht voor die Bernard van Straten die bij zijn vertrek nog even dacht dat hij z’n hoed te zijner tijd wel weer zou ophalen. Hoe onnozel heeft hij kunnen zijn? Tegen beter weten in? Of wist hij het echt niet. En hoe het nu? Een van de bekendste journalisten van JTA-Jewish Telegraph Association, Cnaan Liphshiz, is woonachtig in Nederland en vertrekt nu naar Israel. Reden? Liever te vroeg vertrokken, dan te laat gevlucht, zoals Bernard van Straten zl. Ondertussen komt er ook van de kant van een christelijke organisatie een anti-antisemitisme actie en ligt er ook nog een algemene antiracisme publiciteit in het verschiet. Bij al deze acties ben ik ook op de een of andere wijze betrokken. Ben ik daarover verheugd? Trots? Geheel niet. Uitsluitend triest, want het gaat niet goed. Ik maak me ernstige zorgen. En juist daarom is het goed dat die hoed met al dat erachter zit, een plaatsje heeft gekregen en een beetje publicitaire aandacht in de krant, online, op radio en TV..

Dit is een persoonlijk dagboek van de opperrabbijn en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking