Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Opinie

In gesprek? Niks ervan

Nausicaa Marbe 05 november 2023, 07:00
In gesprek? Niks ervan

Dialoog is momenteel hét toverwoord om het kwaad uit de wereld te helpen. Polderen, hoe Nederlands. Leek meteen na 7 oktober het niet hijsen van de Israëlische vlag nog ons grootste probleem, inmiddels giert de Jodenhaat door de straten. De haat tegen Israël en Joden is manifest in de media, in de politiek, in het publieke debat. En in sociale contacten: van de NRC-journalist die journalist Jigal Krant laat weten dat hij zijn recepten zal verbranden, tot uitstel van de struikelstenenplaatsing. Legio andere voorbeelden, schaamteloos in je gezicht geslingerd. Zelfs onder vrienden komen beschuldigende ‘jamaars’ je aanvliegen. Welke dialoog die niet eens onder vrienden lukt, kan tegen deze teloorgang aan beschaving nog helpen?  

En dan de fysieke klopjachten op Joden wereldwijd. Van de barbaarse studenten in de VS die op campussen jacht maken op Joodse medestudenten tot de bloeddorst van pogrommeutes in Dagestan die oprukken om passagiers van een vlucht uit Tel Aviv te lynchen. Net zoals Hamas op 7 oktober deed, willen antisemieten elders met eigen hand willekeurige Joden vermoorden. Hamas-verheerlijking ontbreekt daarbij nooit.

Gebrul

Ook in Nederland niet. Elke keer als voor Palestina wordt gedemonstreerd – onze deugdzame bestuurders vertalen dat als ‘verdriet dat erkend moet worden’ – weerklinkt de propaganda van Hamas. Over de moorden op Israëli’s geen woord, over Hamas’ destructie van Palestijnse levens evenmin. Alles is de schuld van ‘de bezetter’ en in naam van de dekolonisatie vindt er antisemitische opruiing plaats, gebaseerd op desinformatie en een verlustiging in de viering van dit momentum: de dag waarop de Jodenhaat zo dominant actief is dat die alle agenda’s dicteert. 

Het zijn niet Nederlandse Joden die Palestijnse burgers bombarderen, maar het zijn wel Nederlandse moslims die de misdaden van Hamas bagatelliseren

Zijn dit waardige dialoogpartners? Degenen die de idealen van de beulen adopteren? Die de vlaggen van de Taliban en ISIS bij hun betogingen tolereren en blijven blèren dat Palestina van de rivier tot de zee gezuiverd moet worden? Waarom, vraag ik, moeten Joden in gesprek met lui die vooral leugens en afkeer te bieden hebben? De partijen, doorgaans vertegenwoordigers van ‘gemeenschappen’ van Joden en moslims, zijn allesbehalve gelijkwaardig. Joden rouwen om pogroms, de partij van de amokmakers op straat (niet exclusief voor moslims) tolereert het gebrul om destructie van Israël en negeert antisemitische uitingen. 

Joden duiken in stilte onder, uit de moslimgroep (nu eenmaal de groepen die bestuurders aan tafel wensen) komen hetzes, vandalisme, fysiek geweld tegen Joden. Er gaan geen Joden de straat op met leuzen vol haat tegen Palestijnen of met opdrachten om Palestina te zuiveren. Het privilege om dat ongehinderd te doen, vanuit antisemitisme, is gereserveerd voor de andere partij. In geen enkel opzicht is er proportionaliteit tussen de beoogde dialooggroepen. 

‘Context’

Misschien nog het allerbelangrijkste verschil: het zijn niet Nederlandse Joden die Palestijnse burgers bombarderen of daarbij staan te juichen, er is geen viering van de bloedige vergelding, maar het zijn wel Nederlandse moslims die de misdaden van Hamas overschreeuwen, bagatelliseren, van disculperende ‘context’ voorzien en de rouw verstoren door de slachtoffers als daders te vervloeken. Zij gaan de straat op om de agenda van terroristen te propageren. Onbewust, uit verdriet? Daar is geen excuus voor. Er is geen enkele basis voor dialoog bij verhoudingen die zo scheef lopen dat slachtoffers ter verantwoording worden geroepen om daarna samen met fellow travellers van Hamas oplossingen te zoeken. 

In de salons waar deze pacificatie moet plaatsvinden, worden vast alleen mensen uitgenodigd die het vooral over gevoelens hebben, om de olifant in de kamer te omzeilen. De geschiedenis van het multiculturele samenleven leert dat je daar niets aan hebt. Het gebeurt al jaren, met kruiperig respect, maar het heeft niet kunnen voorkomen dat Joden van landgenoten meer haat en bedreiging dan ooit moeten incasseren. 

Bestuurders moeten de Joden nu met rust laten. Ze moeten zorgen dat ‘de gemeenschappen’ die bedreigen en ophitsen, bestraft en ingetoomd worden. Niks dialoog, maar een stevige boodschap, waarschuwingen en juridische vervolging van diegenen die het Joodse leven in Nederland onveilig maken. Pas als dit geregeld is en er diepe excuses aan Joden zijn gemaakt, kan een dialoog beginnen.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (14)
tiki 05 november 2023, 08:54
"Those who are kind to the ruthless will eventually be ruthless to the kind"! Ziehier onze wereld anno 2023! Chapeau Nausicaa, U laat het zien....de goeden versus de kwaden, de humanisten versus de barbaren, de angsthazen versus wolven. de losers versus de winnaars want dát is het verschil tussen 1923 & 2023...... de IDF! Ja Israel heeft een knalharde slag verloren maar kan zich niet veroorloven de oorlog te verliezen en dát is de boodschap voor alle Westerse verdedigers van Hamas & palestijnse moeders die hen baarden. "" Het zijn niet Nederlandse Joden die ""palestijnse burgers"" bombarderen, maar het zijn wel Nederlandse moslims die de misdaden van Hamas bagatelliseren"" Nee niet bagatelliseren & niet alleen Nederlandse Moslims want de mééste Joden zijn trotse Zionisten & de mééste palestijnen trotse HAMAS en de 'rotse' geschiedenis van de mééste Europeanen is bekend. Niets nieuws onder de zon. Dát punt moet duidelijk gemaakt worden wanneer het humanistische opgeheven vingertje opnieuw onze/Israel's richting wijst want hun zwijgen is instemmen, door onwetendheid, domheid, angst, eigenbelang of gewoon JodenHAAT maar.....Europeanen zeggen Never Again, Joden bedoelen NEVER AGAIN!
tiki 05 november 2023, 09:05
Hier zijn we maar een kleine gemeenschap, maar in Amerika beginnen de Joden actie te voeren en zich te organiseren. Joodse filantropen stoppen financiering van scholen & universiteiten, organisaties & instellingen. Advocaten buro's organiseren zich en gooien hun Joden/Israel hatende of zoals dat tegenwoordig heet ""pro palestijnse" clienten eruit, etc.etc.etc. Joods Hollywood doet "eindelijk zijn mond open. Het is genoeg geweest want alléén samen zullen we het brullende beest van de haat verslaan. Joden in Amerika hebbe, op 7 october het deksel op hun kop gekregen en hun humaniteire, progressieve vrienden leren kennen.....net zoals overal!
Herman Hanauer 05 november 2023, 11:43
Treurig maar waar . Het is allemaal zoals je het beschrijft .
Geen dialoog (Gaza) – Sonicchrist, in Slow Motion to the End Times 05 november 2023, 12:43
[…] Naussicaa Marbe zegt waar het op staat: antisemitisme moet keihard bestraft worden. En er mag geen dialoog zijn zolang Joden in de verdomhoek zitten [Lees meer] […]
Marlou 05 november 2023, 14:00
Uitstekende analyse en conclusie. Een troost - hoe ironisch ook - mag zijn dat ook de lafhartige bestuurlijke elite, lafhartige media-outlets, lafhartige BNN-ers en naieve lafhartige NL burgers een confrontatie met staatsondermijnend gedrag van onverlichte Islamdiscipelen (ideologisch en crimineel) niet langer kunnen ontlopen. Als wij in NL een democratische prettige samenleving overeind willen houden moeten er krachtdadige keuzes en beleidsmaatregelen worden geproduceerd en offers worden gebracht. En snel! Zo niet, dan zie ik in mijn glazen bol ook een diaspora van auchtochtone niet-Joodse Nederlanders opdoemen.
Marlou 05 november 2023, 17:40
Re: quote Waarom, vraag ik, moeten Joden in gesprek met lui die vooral leugens en afkeer te bieden hebben? unquote Loepzuiver en statistisch feitelijk geponeerd. De woke-warriors willen het maar niet zien, want pleasing pleasing alles wat ons vreemd is, is hip. De woke-warriors willen het niet weten: de eeuwige dubbele agenda en leugenachtigheid van Arabische leiders. In de media janken en kreunen laatstgenoemden onvoorwaardelijk mee met "de Palestijnen" w.o. King Abdullah/Jordanie. (Zonder westerse steun is laatstgenoemde "direct done). "Intussen zijn ze de gewelddadigheden t.b.v. de "Palestijnse zaak" zelf ook zat en werken geheime diensten stiekem achter de schermen met Israel en de V.S. om Hamas c.s. , Moslimbroederschap en derde groepen te kortwieken want heel benauwd dat ze zelf Palestijnse militanten of jihadistisch gif in eigen land niet kunnen onderdrukken. Ze laten graag Israel het vuile werk opknappen. Wat de woke warriors ook maar niet willen weten dat Islamvolgers een volstrekt andere logica volgen dan wij in de hoogontwikkelde westerse wereld gewend zijn. Nl. deze: "woorden vervliegen als rook in de lucht" Je zou deze gedragsregel bijna als een verzachtende omstandigheid kunnen benoemen. Worden wij Joodse, Christelijke, seculiere westerlingen i.h.a. opgevoed om onze persoonlijke visies te ontwikkelen en ook zelfkritisch te kunnen reflecteren, in de moslimwereld word je het tegenovergestelde geleerd. En dat begint al in de thuissituatie. Hierarchie bepaalt alles. Vaders wil is wet, iedereen kop houwen. Verder bepaalt de imam wel wat jij moet denken. Etc. Gevolg is dat een dynamiek van stiekem gedrag kweekt wordt. Mijn persoonlijke multiculti werkervaring nationaal en internationaal heeft mij geleerd: "woorden vervliegen er als rook in de lucht". Inderdaad re quote Waarom, vraag ik, moeten Joden in gesprek met lui die vooral leugens en afkeer te bieden hebben? unquote
Shlomo Itai 05 november 2023, 19:03
Van de strijd over de publieke opinie glijden we af in een strijd over onze fysieke veiligheid. Met bestuurders die het in hun broek doen voor de "gemeenschappen" - en niet zonder reden - zijn wij meer en meer op onszelf aangewezen. De "gemeenschappen" zijn echter bewezen alleen "helden" over zwakken, dus ik hoop dat er ergens iemand iets organiseert om ons sterker te maken.
Geert ter Horst 05 november 2023, 21:56
Helemaal mee eens. De schurken hier te lande, vooral in de politiek, moeten na deze oorlog hard aan de kaak worden gesteld. Bij alle teleurstelling van nu is er echter een meevaller, namelijk dat de objectieve belangen van Nederland, de NATO, en het Westen in het algemeen, liggen bij het steunen van Israel tegen de Islamisten. Dit maakt het mogelijk om een langdurige en aanhoudende campagne te voeren tegen degenen die deze belangen op zo onverantwoordelijke wijze op het spel hebben gezet. Wat er moet gebeuren is een terugkeer tot een realistische politiek van belangen en machtsverhoudingen. Zo'n politiek is in het belang van het hele Westen en van Israel. Dan alleen kan aan de hysterische schreeuwers die ons land naar de afgrond willen helpen een lesje worden geleerd dat ze niet gauw zullen vergeten.
tiki 06 november 2023, 07:26
@Marlou...Koning Abdullah van Jordanie & zijn mooie Rania, graag geziene Jetset gasten, VN mensenrecht organisaties & Koningshoven. De rijke, mooie, humanistische & keihard liegende Rania in een interview aan CNN: "Hamas moordpartijen zijn onzin er is geen enkel bewijs voor". Waar wél bewijzen voor zijn (maar diep weggemoffeld) zijn de identieke moordpartijen op Joden in 1948 , gepleegd door de Jordaanse Arab Legion. R.M.Graves, Brits administrateur v. toemalig Palestina schreef: "The mutilation of the Jewish dead was a common practice among the Arab forces. Na een aanslag schreef hij: “Some heads were cut off the bodies of the fallen Jews and have been carried round Jerusalem as trophies of victory. A British member of my staff met a young Arab who showed him a handful of severed fingers. Onderzoeks & undercover journalist John Roy Carlson schreef: "The next day on sale everywhere in the Holy City were gruesome photographs of the battle, the burnt and mutilated bodies of Haganah men had been stripped of clothing and photographed in the nude. Arabs carried them in their wallets and displayed them frequently. Nu weten we dus waar de palestijnse doodseskaders hun metier geleerd hebben,.... aan het Koninklijke hof van Jordanie. En dan hebben we het nog niet gehad over BlACK SEPTEMBER & de moordpartij van de Jordaanse koning Hoessein op zijn eigen palestijnse PLO broeders met duizenden doden & gewonden & verjaagden als gevolg. De waarheid is de meest verminkte realiteit van de geschiedenis die honderden miljoenen levens heeft gekost & kost.
Lodewijk Hof 06 november 2023, 14:32
Praten na overgave van Hamas. Onvoorwaardelijk. Nederland moet een minder grote broek aantrekken. Welk buitenlands beleid avontuur is nou een succes geworden?
tiki 06 november 2023, 15:35
Dialoog? Dutch hotel refuses to refund Israelis, says Israel terrorizes Palestine! The countries most commonly complained about were Turkey & the Netherlands, with many members of the group saying that they felt the negative reception they received was mainly due to them being Israeli. In one correspondence with the Crown Inn hotel chain in Eindhoven, a representative expressed their opinion on the Israeli-Palestinian conflict, stating, "It is indeed very unfortunate that Israel has been terroristing [sic] Palestine for years, as a result of which a 'war' has now broken out." Notably, Amsterdam in the Netherlands accounts for 18 entries of refund refusal & hostile environment. Ja, zo kennen we onze brave Hollanders weer.
Bas Fortuin 07 november 2023, 16:16
De haat tegen Israël en Joden is manifest in de media, in de politiek, in het publieke debat." Ik dacht toen ik dit las aan de treffende spreuk: Ach! waren alle mensen wijs, En deden daarbij wel, dan was de aard' een Paradijs; Maar nu is het een hel." De Main Stream Media wereldwijd is partijdig en onbetrouwbaar!!! Niemand spreekt nog over de 250 Joodse gijzelaars omgeven door Barbaarse Hamasduivels, gevangen in ondergrondse donkere Tunnels. Stel je hun toestand eens even 5 minuten voor. in GAZA. Het blijkt nu al een maand: Het laffe HAMAS waarvan de leiders in een zeer luxueus Quatar bivakkeren, geeft niets om de eigen nu ontheemde, wanhopige burgers in een belegerd GAZA waar zij voor hen dienen als menselijk schild. Als HAMAS vandaag nog het Geweld en Raketbeschietingen op Israelische STEDEN/DORPEN staakt en afzweert en de 250 Joodse gijzelaars in GAZA ongeschonden vrijlaat, overdraagt aan de Knesset in Jeruzalem, dan is er VANDAAG nog Vrede en dan kan premier Benjamin NETANYAHU en zijn Regering weer een opening vinden om een duurzame Vredesregeling met HAMAS te bespreken. Er heeft nu al te veel onschuldig bloed gevloeid aan beide zijden. Shame!!! HAMAS wordt wakker...Geef Vrede en Gerechtigheid een kans, want: Where Ego Is Master - Disaster Is Faster!!!
Marlou 07 november 2023, 18:49
@tiki ik kan uw observatie op basis van reearch en intellectualiteit goed volgen en respecteren. Probleem is de kortzichtige decadente verwendedrollenmentailiteit in NL (en verder in Europa). Vooral Nederlanders ontbreekt het totaal aan enig chauvinisme voor eigen vaderland, en zullen ook nooit de nodige offers brengen om hun eigen beschaving overeind te houden, incl. uiteraard die van onze Joodse medeburgers. Herhaling van zetten re WW-II. Alles draait bij de gemiddelde Nederlandse Nederlander om "als het maar op korte termijn leuk blijft voor mijn eigen persoonlijk leventje". Zo dom. Met dank aan de decennialange hersenspoeling van o.a. onze MS-politice, "kwaliteitskranten", staatsomroep etc. is NL nu vergiftigd door de woke-doctrine. "Weg-met-ons" hysterie en alles wat ons vreemd is wordt interessant gevonden en verheerlijkt, want oh wee onze koloniaal verleden. Dom dom dom! Laf laf laf! Kortzichtige verwendedrollenmentaliteit! Nee, met Hollanders ga je nooit een existentiele strijd winnen. Die laten graag anderen het vuile werk doen. We stand with Israel
Marlou 07 november 2023, 18:54
oh ja, ik ken Jordanie goed. Rania wordt door haar eigen Palestijnse "lotgenoten" uitgekotst. Haar decadente levensstijl, w.o. haar shopping sprees in exclusieve shopping malls bvk in westerse landen, wordt niet gepruimd. Van enig nuttige Koninklijke taak is maar bar weinig bekend!
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *