JMNA gegijzeld
Binnenland

JMNA gegijzeld

Redactie 01 november 2013, 00:00
JMNA gegijzeld

Naamloos

Belhaj en van den Bergh

Opgestapte bestuursleden, een verdwenen boekhouding en een kort geding. De toekomst van het Joods Marokkaans netwerk Amsterdam hangt aan een zijden draadje. 

Het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) heeft in zijn zevenjarig bestaan veel crisissen meegemaakt. Bestuurders stapten met ruzie op en op de offi ciële Facebookpagina van het JMNA liepen discussies volledig uit de hand, compleet met anti-Israëltirades. Bezoekers werden omschreven als ‘zionisten die landjepik en het etnisch zuiveren goedpraten’. Maar nu is de bom bij het netwerk, dat als doelstelling had om een brug te slaan tussen Joden en Marokkanen, daadwerkelijk ontploft.
Niet alleen zijn in de eerste helft van 2013 vier van de zeven bestuursleden opgestapt, ze hebben ook de complete boekhouding meegenomen. Voor de drie overgebleven bestuursleden, Harry van den Bergh, Erwin Brugmans en Mostafa Hilali is het een raadsel wat er met het JMNA-subsidiegeld is gebeurd. Via een kort geding proberen de drie bestuursleden nu de fi nanciële administratie, die in handen zou zijn van de opgestapte penningmeester Sabi El Moussaoui en de opgestapte co-voorzitter Karima Belhaj, terug te krijgen. „Ik wil inzicht hebben in de fi – nanciële stukken,” zegt Harry van den Bergh, nu de overgebleven voorzitter. „Ik wil weten waar de subsidie voor is gebruikt en hoeveel er nog in kas zit. We moeten het jaarverslag voor 2012 nog opstellen en daarnaast moeten we verantwoording afl eggen aan de gemeente; we hebben immers begin 2012 40.000 euro subsidie gekregen.”

Verdwenen administratie 

Waar het JMNA in 2012 nog een vijftal evenementen organiseerde, bleef de agenda in 2013 angstvallig leeg. Halverwege januari verscheen er nog een nieuw berichtje op de website, die een kleine twee maanden daarvoor compleet vernieuwd was. Daarna bleef het stil, want achter de schermen was het helemaal mis. Interne strubbelingen verscheurden het bestuur. Of die strubbelingen te maken hebben met de uitgesproken anti-Israëlhouding van sommige bestuursleden, daar krijgt het NIW geen antwoord op. „Het JMNA is eigenlijk tien maanden ‘werkeloos’ geweest. Door tegenstellingen in het bestuur hebben vier leden hun positie opgezegd; we bleken andere bestuurlijke normen te hebben,” aldus Van den Bergh in cryptische bewoordingen. „Wij willen nu met frisse moed een doorstart maken, maar dan moeten we wel de administratie hebben.” De voorzitter vertelt dat er veel pogingen zijn ondernomen om de stukken in handen te krijgen; maar hij kreeg elke keer nul op het rekest. „We hebben vijf keer een vergadering gepland met de penningmeester, maar hij kwam geen enkele keer opdagen.”
Vlak voor de zomer liet voormalig penningmeester El Moussaoui aan het bestuur weten dat hij de boekhouding had overgedragen aan de opgestapte co-voorzitter Karima Belhaj. Sindsdien bleef het wederom stil. Wat is er met de subsidiegelden gebeurd? Hoeveel geld is er nog over? Geen van de bestuursleden geeft antwoord op deze vragen. Voormalig penningmeester Sabi El Moussaoui: „Er ontstonden twee kampen in het bestuur, en ik wilde niks meer met de ruzie te maken hebben.” Waar de ruzie over ging en waarom de boekhouding nog niet is overgedragen aan het zittende bestuur? „Dat moet je maar aan Karima Belhaj en Manja Ressler vragen.”
Karima Belhaj laat weten geen commentaar te willen geven. Ook Manja Ressler wilde niks inhoudelijks zeggen ‘in het belang van het JMNA’. Zij stapte in april uit het bestuur. Van een kort geding zegt zij niks af te weten. „Wij, de vertrekkende bestuursleden hebben wel tien keer geprobeerd een afspraak te maken met de drie overgebleven bestuursleden. Maar ze willen niet met ons vergaderen, dus we hebben niks kunnen overdragen. Daarom heeft er offi cieel nog geen decharge plaats gevonden; eigenlijk zijn we dus nog gewoon bestuurslid.” Van den Bergh die een jaar geleden nog vol lof sprak over Belhaj: „Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn leven. Er waren altijd wel tegenstellingen in het bestuur, maar hiervan sta ik perplex. Het is dan ook niet uitgesloten dat de gemeente de subsidie terugvordert,” zegt Van den Bergh die erop wijst dat Ressler en Belhaj hun functie schriftelijk hebben opgezegd, zoals de statuten dat voorschrijven. „Zij zijn geen dus lid meer van het bestuur. Decharge kan alleen plaatsvinden op basis van een beoordeling van de fi nanciele stukken. Die dienen te worden overgedragen aan de zittende bestuursleden. Dat is heel eenvoudig.”
Bestuurder Erwin Brugmans wil zo snel mogelijk een doorstart van het netwerk: „Dit is een zeer vervelende en onfrisse situatie. We hebben een heel stel nieuwe mensen klaar staan die het JMNA weer op de rails willen krijgen. Dat moet ook, we moeten doorgaan, want dit is een te belangrijk thema.” Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van het kort geding en de ‘moeizame afhandeling omtrent het vertrek van enkele bestuurders’: „De gemeente heeft haar bezorgdheid geuit over de situatie en hoopt dat het bestuur tot een oplossing komt. Wij hebben nog geen fi nanciële verantwoording van de activiteiten in 2012 ontvangen. Het is nog te vroeg om iets over de continuïteit van het JMNA te zeggen, maar we blijven de ontwikkelingen volgen. Het gemeentebestuur heeft het JMNA-bestuur daarom uitgenodigd voor een gesprek.” Het kort geding vindt plaats op 12 november, om 14.45 uur bij de voorzieningenrechter in Amsterdam.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking