Knieval voor Iran
Buitenland

Knieval voor Iran

Redactie 13 oktober 2016, 00:00

Afgelopen week werd in de Buitenlandcommissie van het Europees Parlement een motie aangenomen die zakelijk en cultureel verkeer tussen Iran en de Unie moet vergemakkelijken. 

Deze concepttekst werd aangenomen met een meerderheid van stemmen, onder meer afkomstig van de socialistische fractie en de christendemocraten. In het concept, dat nog door het Parlement moet worden goedgekeurd, wordt met geen woord gerept over, en ook geen enkele voorwaarde gesteld met betrekking tot, de mensenrechtenschendingen in Iran (waar na China de meeste executies
plaatsvinden), de Holocaustontkenning, de antisemitische uitlatingen en de oorlogstaal richting Israël door het land.
Daar waar de Liberalen regelmatig het verwijt wordt gemaakt om de koopman te verkiezen boven de rol als dominee, bleek hier het omgekeerde realiteit. Het waren de liberalen, waarvan ook D66-politica Marietje Schaake deel uitmaakt, die niet akkoord gingen met de ‘rode-loperinhoud’ richting Iran van het concept. Waarom de christendemocraten, een fractie waarvan de Duitse CDU en de Nederlandse CDA deel uitmaken, zo gemakkelijk overstag gingen, is niet bekend.
Opvallend is dat sinds het sluiten van het nucleaire akkoord met Iran veel rechtse stemmen in het parlement, die tot dan behoorlijk kritisch waren over dat akkoord, nu stil zijn. Dit terwijl handelsdelegaties uit de landen van de zwijgende Euro-parlementariërs inmiddels in Teheran over elkaar tuimelen om zaken te doen met dat regime, op jacht naar de vele miljarden die met de Irandeal zijn vrijgekomen.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking