Lezing: Joodse cultuur tussen Bijbel en Misjna, door prof. dr. P.W. van der Horst
Agenda

Lezing: Joodse cultuur tussen Bijbel en Misjna, door prof. dr. P.W. van der Horst

gabrievanstraten 31 maart 2014, 00:00

De verhouding Torah - Mishna volgens het Jodendom

De verhouding Torah – Mishna volgens het Jodendom

Op deze avond zal prof. dr. Van der Horst spreken over hoe het jodendom in de eerste vijf nabijbelse eeuwen (ca. 300 vóór tot 200 ná het begin van de jaartelling) een zeer ingrijpende gezichtsverandering heeft ondergaan. Factoren die daarbij een grote rol speelden waren de canonisering van de Hebreeuwse Bijbel, de opkomst van de synagoge, de ondergang van de tempel, en de intensieve kennismaking met en beïnvloeding door de Griekse cultuur. Aan het einde van die periode van vijf eeuwen was het jodendom geworden tot wat het sindsdien in grote lijnen gebleven is. 

Professor Pieter van der Horst

Pieter W. van der Horst (1946) is emeritus hoogleraar in het vroege jodendom en christendom van de Universiteit Utrecht. Hij heeft op deze terreinen honderden publicaties op zijn naam staan (zie: www.pietervanderhorst.com). Hij is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

 De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 28 april a.s. in Gebouw De Rank, Dubbelsteijnlaan West 70, Dordrecht (Dubbeldam, wijk 9). Ruime parkeergelegenheid op het plein voor De Rank.  Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. Inlichtingen: 078 6148510 en http://www.gni-drechtsteden.nl.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking

Meer Nieuws en Achtergrond