Lezing: Relaties tussen de liturgische en rituele tradities van Joden en christenen, door prof. dr. G.A.M. Rouwhorst
Agenda

Lezing: Relaties tussen de liturgische en rituele tradities van Joden en christenen, door prof. dr. G.A.M. Rouwhorst

gabrievanstraten 22 december 2014, 00:00

De relaties tussen Joden en christenen zijn vrijwel vanaf de opkomst van het christendom gekenmerkt geweest door spanningen. Verschillen van inzicht over religieuze kwesties, maar vooral ook anti-judaïsme en antisemitisme onder christenen, zijn daar voor een belangrijk deel debet aan. Dat alles verklaart waarom christenen en Joden in het verleden vooral de verschillen met de ‘ander’ hebben benadrukt. Het is pas sinds de tweede helft van de twintigste eeuw dat christenen meer oog hebben gekregen voor het vele dat hen met de Joodse traditie verbindt. Het komt voor een deel doordat zij zijn wakker geschud door de Sjoa en voor een deel ook door het feit dat Joden en christenen zich zijn gaan realiseren dat zijn beiden minderheden vormen in een overwegend seculiere samenleving.

De verschillen én de overeenkomsten tussen de Joodse en de christelijke tradities worden op een bijzondere manier zichtbaar in de liturgievieringen en rituelen van Joden en christenen, in de synagogen en in de kerken, maar ook thuis en in het leven van alledag.

 

Professor dr. Gerard Rouwhorst

Professor dr. Gerard Rouwhorst

Prof. dr. Gerard Rouwhorst is sinds 1990 hoogleraar christelijke liturgiegeschiedenis aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Utrecht en daarnaast voorzitter van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI) en lid van de ( rooms-katholieke) Bisschoppelijke Commissie voor de Relatie met het Jodendom.

 

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 19 januari a.s. in Gebouw De Rank, Dubbelsteijnlaan West 70, Dordrecht (Dubbeldam, wijk 9). Ruime parkeergelegenheid op het plein voor De Rank. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. Inlichtingen: 078 6148510 en http://www.gni-drechtsteden.nl.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking