Miron. Waarom? Wie?
Dagboek

Miron. Waarom? Wie?

Opperrabbijn Jacobs schrijft op verzoek van het Joods Cultureel Kwartier dagelijks in zijn dagboek over maatschappelijke en religieuze zaken. In deze coronatijden worden extra uitdagingen gesteld aan zijn taak. Het NIW en CIP publiceren deze stukken dagelijks.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs 03 mei 2021, 17:00
Miron. Waarom? Wie?
Foto: Janita Sassen

Miron! Vaders, kinderen, studenten. Waarom? Waarom? Met deze vraag heb ik me niet beziggehouden sinds donderdagnacht, want het enige antwoord dat er bestaat is dat er geen antwoord is omdat we uiteindelijk het leven, vóór en ná en ook nú, niet kunnen vatten. “G’d heeft gegeven en G’d heeft genomen”, zeggen we bij iedere lewaja-begrafenis. Wat zagen we: Mageen David Edom, Zaka, onze soldaten, artsen, verpleegkundigen, ambulances, orthodox, seculier allen keihard aan het helpen, eensgezind……Maar dan, terwijl alle hulpverleners keihard aan het werk waren om levens te redden, kinderen die hun ouders kwijt waren opvingen, zich ontfermden over de doden, welde de vraag op: niet ‘hoe’ heeft dit kunnen gebeuren, maar ‘wie’ was er verantwoordelijk en ‘wie’ is er dus schuldig!

In Arnhem vond afgelopen week een anti-corona-demonstratie plaats. Er waren veel te veel deelnemers. Hetzelfde vandaag in Amsterdam bij het landskampioenschap van Ajax. Maar toch grepen de burgemeesters niet in.  Hun afwegingen waren dat ingrijpen zou kunnen leiden tot geweld met alle mogelijke negatieve gevolgen van dien. Het verliep prima zonder incidenten. De demonstranten hebben in Arnhem hun mening vredig, duidelijk en respectvol kunnen ventileren (en speciaal ventilatie is bij corona erg belangrijk!) en in Amsterdam hun vreugde kunnen uiten. De burgemeesters kregen terecht grote waardering. Maar wat als achteraf zou blijken, G’d behoede, dat er sprake is van een corona-uitbraak? Zou de burgervader en burgermoeder dan ook gecomplimenteerd worden voor hun besluit?

Life is risk, luidt een Engelse uitdrukking. Een burgemeester, een minister-president, een hoofdcommissaris, een gewone politieman, een rabbijn, lerares, een vader en een moeder, allen zien ze van tijd tot tijd een weegschaal voor zich staan. En allen moeten ze af en toe afwegen naar welke kant ze de weegschaal laten doorslaan. Aan hen de beslissing, tijd om te filosoferen is er niet: het wordt rechts of links, overleg is vaak niet mogelijk. Natuurlijk dient er een grondig en onpartijdig onderzoek te komen om te bezien hoe een drama als dit in de toekomst kan worden voorkomen. Natuurlijk zijn er wijzen die het allemaal van tevoren hebben zien aankomen. Er doet zelfs een (verzonnen?) tekst de ronde dat het al voorspeld was, enige honderden jaren geleden, dat er 45 slachtoffers zouden vallen. Jammer dat de verzenders van deze tekst na afloop hun profetieën gingen verkondigen en niet van tevoren zodat er vooraf een overduidelijke waarschuwing had kunnen uitgaan. Ik dacht even terug aan een vroegere collega. Hij wist me altijd te vertellen dat hij het wel had voorspeld en had zien aankomen en soms had hij mij willen waarschuwen. In het ‘achteraf’ was hij briljant, maar ‘vooraf’ was niet zijn specialiteit. Als mij een vraag wordt voorgelegd, en dat gebeurt nu regelmatig m.b.t. corona vaccinatie, probeer ik zo zorgvuldig mogelijk af te wegen om tot een antwoord of advies te komen, rekening houdend met de vraag en de vraagsteller. Mijn advies kan zijn om een arts te raadplegen waarvan ik weet dat die breed, zichzelf overstijgend, kan denken en dan om de uitspraak van die arts te volgen en niet bij nog weer een andere arts te rade te gaan of nog meer filmpjes te gaan bekijken die aangeven dat vaccinatie tegen corona niet deugt.

Als een arts een levensgevaarlijke operatie uitvoert en de patiënt overleeft, dan is hij de geweldige medicus die op handen wordt gedragen. Maar als de patiënt komt te overlijden, dan is de arts de kop van jut en het summum van kwaadaardigheid en medische onkunde. In de Pirkee Awoth (2:5) leren we “Beoordeel een ander niet of je moet in zijn omstandigheden zijn gekomen”. Natuurlijk zal er in Israël een onderzoek komen naar de toedracht. Het resultaat zal hopelijk een lering zijn voor de toekomst en juist de éénheid, die hier toch echt werd getoond, bevorderen en niet tot polarisatie leiden.

Dit is een persoonlijk dagboek van de opperrabbijn en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking