Onduidelijkheid over contract Ralbag
Binnenland

Onduidelijkheid over contract Ralbag

Redactie 03 april 2012, 00:00

Tijdens de NIHS-raadsvergadering op donderdag 22 maart uitte Hadassa Hirschfeld, fractievoorzitter van Kol Chadash, haar ongenoegen over de informatievoorziening door het NIHS-bestuur over de positie van opperrabbijn Ralbag. Op 26 januari had zij tijdens de raadsvergadering het bestuur opgeroepen om ‘binnen drie weken met de opperrabbijn over zijn afscheid tot overeenstemming te komen’. Vervolgens werd de ingestelde schorsing van Ralbag door het bestuur juist opgeheven. „We hebben sindsdien niets meer gehoord. U informeert ons niet,” aldus Hirschfeld, die vervolgens vroeg wat het bestuur had ondernomen en hoe het contract van Ralbag eruitziet. NIHS-bestuurslid Joop Elzas gaf daarop een ontwijkend antwoord. Hirschfeld verzocht in de notulen te zetten dat haar fractie niet wil dat het contract van Ralbag – dat naar verluidt afloopt in 2013 – wordt verlengd. NIHS-voorzitter Ronnie Eisenmann weigerde daarover toezeggingen te doen en verklaarde: „Het bestaande contract wordt eventueel voortijdig beëindigd. Ik kan niet zeggen wanneer. Dat kan zijn over één of twee weken maar ook over een jaar. Maar we gaan niets forceren.” Eisenmann benadrukte dat de medewerking van ‘het rabbinaat’ nodig is voor de realisatie van de decentralisatie- operatie NIHS 2.0.
In dezelfde vergadering kreeg het NIHS-bestuur toestemming om door te gaan met de implementatie van NIHS 2.0. Een formeel goedkeuringsbesluit van het plan werd echter niet genomen. Op de voorgestelde rabbinale structuur klonk felle kritiek. In het plan wordt het opperrabinaat landelijk geregeld, maar zolang geen overeenstemming is met het NIK, gebeurt dat op NIHS-niveau, legde projectmanager Jaron Weijel uit. Het opperrabinaat gaat daarbij niet over de gang van zaken in de sjoels, maar er gelden wel halachische minimumnormen. Weijel gaf aan naar aanleiding van de kritiek opnieuw te kijken naar dit onderdeel van het plan. Ook over de financiele onderbouwing van NIHS 2.0 en de gevolgen daarvan voor de sjoels ontstond een kritisch debat, zonder concrete conclusies. Projectmanager Jaron Weijel maakt de komende tijd een rondgang langs de verschillende sjoels om te spreken over de geplande bestuurlijke reorganisatie.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking