Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Nieuws

Palestijnen staan overweldigend achter Hamas’ bloedbad van 7 oktober

Redactie 17 november 2023, 15:46
Palestijnen staan overweldigend achter Hamas’ bloedbad van 7 oktober

Slecht nieuws voor allen die beweren dat Hamas geen steun heeft binnen de Palestijnse bevolking. Uit een peiling blijkt dat de overgrote meerderheid van de Palestijnen achter het bloedbad van 7 oktober staat. Driekwart van de Palestijnen is die mening toegedaan: 59 procent steunt de aanval door Hamas-terroristen volledig, 16% enigszins. Slechts 13 procent van de ondervraagden vindt het bloedbad een slechte zaak.

De peiling is gehouden door het in Ramallah gevestigde instituut AWRAD (Arab World Research and Development) onder 668 Palestijnen. Op de Westelijke Jordaanoever is de steun voor de terreuraanval groter dan in Gaza: op de Westoever is de ‘volledige’ steun 68%, in Gaza is dat 47. Daarnaast zegt 68 procent van de ondervraagde Palestijnen dat hun geloof in een tweestatenoplossing is afgenomen sinds 7 oktober. Vrijwel alle Palestijnen – 98 procent – zeggen Israël operaties in Gaza nooit te zullen vergeten of te vergeven. Realisme lijkt geen bijzonder sterk ontwikkelde eigenschap onder de deelnemers van de peiling: 73% is ervan overtuigd dat ‘Palestina’ de oorlog tegen Israël zal winnen. Precies driekwart denkt dat Gaza het Israëlische grondoffensief zal weerstaan en 79 procent dat alle Palestijnse gevangenen in Israël vrij zullen komen.

De steun voor terroristische organisaties is bijzonder hoog onder de Palestijnse bevolking. Bijna negen van de tien Palestijnen (89%) heeft een positieve opvatting over de Izz ad-Din al-Qassem Brigades, de militaire tak van Hamas, en 76 procent over de terreurbeweging in zijn geheel. Ook de Palestijnse Islamitische Jihad is populair met 84 procent. Opvallend is ook de populariteit van Hamas in vergelijking met Fatah, de regerende partij op de Westoever – die ligt op slechts 23%. Rusland is het populairste land onder de Palestijnen: 40 procent van hen ziet dat land in een positief licht, gevolgd door China (34%), Turkije (33%) en Iran (32%). Ondanks de pro-Palestijnse berichtgeving in de meeste westerse media, zijn die met 10 procent niet erg populair. Weinig verrassend zijn de scores voor de Verenigde Staten en Israël: beide landen behalen een populariteitsscore van 0 procent.

Op de foto hierboven een pro-Hamasdemonstratie in Ramallah op de Westelijk Jordaanoever, 10 oktober 2023 – Foto: Flash 90

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (7)
tiki 17 november 2023, 16:28
"Palestina gaat de oorlog tegen Israel winnen". Dat roepen ze al 75 jaar en verdrinken intussen in hun eigen puinhopen mét de hulp van hun Westerse vrienden & Arabische broeders. Maar zijn we verbaasd over de uitslag? Nee natuurlijk niet want de realisten onder ons wisten dit al jaren en de linkse dromers hebben een flinke deksel op hun neus gekregen en zijn hopelelijk uit hun 'vredes coma wakker geworden. De mééste Joden zijn Zionist & de mééste palestijnen zijn Hamas. Ieder van ons in bezit van een béétje relisme & kennis van zaken heeft hier geen peiling voor nodig, maar moet gewoon naar de palestijnse/Arabische radio/TV of de sociale media kijken/luisteren. De onzin die de ongeinformeerde usefull idiots, "experts" genaamd, ons in het Westen verkoopt gaat hén over een paar jaar zuur opbreken want de meeste Joodse jongeren, die vandaag achter gebarricadeerde scholen & shuls moeten opgroeien en op werk & universiteit hun identiteit moeten verbergen en/of weggepest worden door "pro palestijnse" wokies & rechtse Jodenhaters, zijn dan allang geëmigreerd. Londonistan is al een feit, Hamas a.d. Amstel over een jaar of 10.......' want het Kalifaat West is next!
monique renssen 18 november 2023, 08:23
De vraag is of de uitslag klopt. Het onderzoek werd gedaan door een in Ramallah gevestigd instituut. Mogelijk geven ze een een "gewenst" antwoord en niet wat ze echt vinden.
Roni Stoker 18 november 2023, 11:46
Een prima idee dat ze zo goed als allemaal promoten het bloedbad acties van Hamas op 7 oktober 2023 in Israël als geweldig. Dat geeft het IDF het recht om ze zonder wroeging in de pan te hakken. Niemand hoeft van gewetenswroegingen te lijden. Een vijand is een vijand. Een vijand is gevaarlijk, en moet worden uitgeschakeld. Dat was ook de mindset van de vliegeniers die tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitse steden bombardeerden.
Marlou 18 november 2023, 19:30
Idd. Een belezen onafhankelijke geinteresseerde kan maar tot e e n conclusie komen. De sleutel voor vrede ligt ten enenmale in de handen van betrokken Islamitische actoren. Palestijnse burgers in Gaza (en daarbuiten) hebben zich jarenlang gewillig laten vergiftigen door de duistere gewelddadige haatzuchtige destructie-ideologie van Hamas en andere Palestijnse leiders. Welnu, tel uit je winst. Aanjagers en sponsoren van de militaire en politieke tak in Iran en Qatar staan intussen niet te trappelen om de "onschuldigen" humanitair te helpen maar lachen zich kapot om het oerstomme westen. Ik ben dan ook boos dat mijn belastinggeld weer - puur deugpolitiek - naar de Palestijnen gaat. Waarom geen noodhulp naar kiboetsbewoners? Israel, grijp je kans. Open een veilige corridor naar de EU en laat ze er een poepie ruiken. Hamasterroristen in burgerkledij zullen er graag een uitkering trekken.
tiki 19 november 2023, 08:10
Beste Monique Renssen, ik begrijp de drang om deze uitslag in twijfel te trekken om het Westerse narratief in stand te houden, net zoals de cijfers van het 'Ministerie van Gezondheid' uit Gaza. **Palestijnen willen in vrede naast Israel wonen in een 2-staten oplossing**. NEE, willen ze niet, hebben ze ook nooit gewild en altijd luid & duidelijk uitgedragen, in woord & daad! Oslo, Gaza terugtrekking, vredes proces & nu een 2-staten oplossing, allemaal in mekaar geflanst, (samen met het westen) met maar één bedoeling, .** Israel zo klein & onverdedigbaar mogelijk maken, tot haar oplossing**. Het is dáárom dat er in de Verenigde Nazi's non stop anti Israelische resoluties worden uitgevaardigd (méér dan alle landen zoals Rusland/China/Iran/N-Korea of Arabische landen etc. bij elkaar) om dit in een 'legitiem frame te gieten. Dáárom worden "palestijnen in palestina " alle rechten toebedeeld die NIEMAND anders krijgt, echter zonder plichten of enige verantwoordelijkheid. Dáárom word Israel veroordeeld voor daden die ze nooit heeft begaan. Dáárom word de Joodse geschiedenis daar per grote meerderheid veranderd en worden Joden via VN/UNESCO resoluties uit hun eigen geschiedenis geschreven om hen de legaliteit van hun bestaan, precies in dit gebied, te ontzeggen en de "rechten" van een door de Verenigde Nazis uitgevonden volk te legitimeren. Dáárom worden door 'de palestijnen in de bezette gebieden' vrachtwagens vol 'zand vernietigd........'omdat precies daarin het bewijs ligt van hun niet bestaande bestaan., maar alléén dát van het Joodse volk....in dát gebied!
Marlou 19 november 2023, 10:01
De uitslag verbaast me niet. Tragisch genoeg heeft er een groot deel van de Palestijnse burgers zich decennialang laten vergiftigen door hardcore Islamitische leiders die er een agenda op nahouden. Tel uit je winst: 75 jr besteed aan destructie en intellectuele, economische stilstand i.p.v. samenwerking met Israel, Jordanie, Egypte ter opbouw van een bloeiende samenleving. Wij moeten niet uit het oog verliezen dat Hamas c.s. naast de mil strijd ook uit is om via economische en morele terreur Israel kapot te krijgen. N.m.m. moet elke gelegenheid in de media gegrepen worden om dot in te steken: Hamas c.s. uit op economische vernieling van Israel en wegterroriseren van (jonge) Israeliers niet alleen door moord maar uitzicht op eeuwige oorlog met Hamas c.s..
Rob van Dijk 20 november 2023, 10:45
"hopelelijk uit hun 'vredes coma wakker geworden'" van Tiki (17-11): als dat bewust is en geen typo vind ik dat een geniale, litteraire vondst! Wat een mooi woord om dat ongetwijfeld onaangename, hopeloze 'ontwaken' te beschrijven. Ik ga het sowieso gebruiken. Pareltje. Dank, hoor!
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *