Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Achtergrond

Pleegt Israël oorlogsmisdrijven?

Het is een vraag die de laatste dagen veelvuldig in de media wordt gesteld: schendt Israël met de huidige militaire operaties het internationaal oorlogsrecht? Pleegt de staat oorlogsmisdrijven? Twee topjuristen lichten de materie toe.

Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger 30 oktober 2023, 09:00
Pleegt Israël oorlogsmisdrijven?

Als we willen vaststellen of Israël het oorlogsrecht schendt, moeten we eerst een paar stappen terug. Een dergelijke conclusie kan pas worden getrokken na een gedegen, onafhankelijk feitenonderzoek. Dat is op dit moment, althans als het gaat om de handelingen in Gaza, niet mogelijk omdat er geen effectieve toegang bestaat voor onafhankelijke onderzoekteams. Maar belangrijker nog zijn de volgende aspecten.

Internationaalrechtelijk bestaat er verschil tussen een terreurbeweging die onschuldige burgers wil doden en een militaire operatie, uitgevoerd op grond van het internationaalrechtelijk erkende recht op zelfverdediging. Bij dit laatste is het oogmerk een tegenstander of vijandige strijders uit te schakelen, dus geen burgers. Daarbij kunnen als gevolg van die operaties soms burgerslachtoffers vallen, omdat honderd procent precisie in militaire handelingen niet altijd haalbaar is. Als dat het geval is, betekent dit nog niet dat het handelen dan een oorlogsmisdrijf is. Dit bleek ook al tijdens de NAVO-bombardementen op Belgrado in Servië tijdens de Kosovo-oorlog (2000), waarbij ongeveer 570 burgers om het leven kwamen en meerdere burgerdoelen geraakt werden, waaronder een ziekenhuis, een ambassade en een tv-station. De hoofdaanklager van het Joegoslaviëtribunaal concludeerde na een diepgaand onderzoek naar deze bombardementen dat er geen strafrechtelijke opzet bestond bij de NAVO-militairen om burgers te doden en burgerdoelen te treffen. De handelingen van de NAVO werden daarom niet gezien als een oorlogsmisdrijf. Als in een legitieme militaire operatie dus burgers worden getroffen die geen doelwit zijn, betekent dat nog niet dat er sprake is van een oorlogsmisdrijf. 

Proportioneel

Als we kijken naar de recente geschiedenis, dan is een militaire aanval op grond van het zelfverdedigingsrecht toegestaan, indien de VN zelf niet in staat is een land en zijn burgers te beschermen. Na de terreuraanslag van 11 september 2011 op de Twin Towers en het Pentagon besloten de Verenigde Staten en Groot-Brittannië inAfghanistan de terreurorganisatie Al Qaida uit te schakelen. Dat besluit werd voorafgegaan door een resolutie van de VN Veiligheidsraad van 28 september 2001. Hierin werd internationaal terrorisme een bedreiging genoemd van internationale vrede en veiligheid en de noodzaak benadrukt terrorisme te bestrijden by all means.  

Als burgers worden getroffen, is er nog niet direct sprake van een oorlogsmisdrijf

Op 7 oktober van dat jaar vielen de VS en het Verenigd Koninkrijk Afghanistan binnen. In die operatie verloren ruim 46 duizend burgers het leven. De vraag die toen al rees, was of die inzet wel proportioneel was in relatie tot het doel, te weten: een terreurorganisatie uitschakelen. Proportionaliteit is in het internationaal recht echter geen mathematisch begrip. Het gaat niet om getallen, maar om de vraag of het militair voordeel dat het leger met een operatie kan behalen opweegt tegen het risico dat burgers worden geraakt. Alleen als er sprake is van een excessieve disbalans zou je kunnen spreken van disproportioneel handelen. 

In de situatie van Afghanistan is deze vraag niet aan een rechter voorgelegd, omdat de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag in 2021 besloot de Amerikaanse militairen die verantwoordelijk waren voor de operatie niet te vervolgen.

Gelegitimeerd

Dat zijn de uitgangspunten van het internationaal recht. Als we die toepassen op de vraag of Israël zich nu schuldig maakt aan oorlogsmisdrijven, moeten we concluderen dat een antwoord voorbarig is. Niet in de laatste plaats omdat het aantal slachtoffers aan Israëlische zijde niet getalsmatig vergeleken mag worden met het aantal aan Palestijnse zijde. 

Daarnaast dient zich een andere vraag aan: is Israël gelegitimeerd een grondoorlog te beginnen? Het internationaal recht stelt dat die geoorloofd is zolang de aanval van de tegenstander voortduurt en de vijand niet met andere middelen kan worden uitgeschakeld. De tegenwerping dat Hamas gelegitimeerd zou zijn Israël aan te vallen om aan de ‘bezetting’ een einde te maken, is internationaalrechtelijk een oneigenlijk argument. Voor het welbewust doden van onschuldige burgers is geen rechtvaardiging. Zelfs niet als je de stelling onderschrijft dat er sprake zou zijn van 75 jaar bezetting door Israël. Het internationaal recht verbiedt dat mensen die zich voor vrijheidsstrijders uitgeven, zich bedienen van terreur om hun doel te bereiken. Zo oordeelde bijvoorbeeld de Nederlandse rechter enkele jaren geleden in een zaak tegen de Tamil Tijgers, die opkwamen voor een onafhankelijke staat in Sri Lanka. 

Complexe opgave

Aan een grondoorlog zijn wel voorwaarden verbonden. Burgers moeten de kans krijgen het gebied te verlaten, omdat het internationaal recht vereist dat burgers gespaard worden. Bij een grondoorlog in stedelijke gebieden kan niet alleen worden volstaan met een waarschuwing. De militaire commandant moet zich ervan vergewissen dat burgers het gebied hebben verlaten. Voor zover nu bekend, heeft Israël zich aan deze regel gehouden en waarschuwt de IDF de Gazaanse burgers zich naar het zuiden te verplaatsen om hun levens te beschermen. 

De vraag is: hoe onderscheid je een burgerdoel van een militair doel?

Dat mag echter niet ontaarden in een verkapte gedwongen deportatie uit het land. Zodra de grond-
oorlog ten einde is, moeten deze burgers kunnen terugkeren naar hun woonplaatsen. Daarnaast mag een grondoorlog in dit geval alleen gericht zijn op het uitschakelen van de infrastructuur van Hamas. Dat is een complexe opgave, omdat die infrastructuur zich bevindt in bewoond gebied. De vraag rijst dan hoe het onderscheid nog valt te maken tussen een burgerdoel en een militair doel. Een burgerdoel kan een militair doel worden als het effectief wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Dit zal de IDF steeds daarom per geval moeten analyseren, alvorens een dergelijk doel uit te schakelen. 

Onder de loep

Wat is dan het juridische antwoord? Schendt Israël het internationaal oorlogsrecht en maakt het land zich schuldig aan oorlogsmisdrijven? Dat kan pas worden beoordeeld aan het einde van de operatie, als alle beschikbare informatie op onafhankelijke wijze is beoordeeld. Ook het handelen van Hamas moet daarin onder de loep zijn genomen, om na te gaan of burgers als menselijk schild zijn gebruikt en hun woningen voor militaire doeleinden zijn aangewend.

Foto: Palestijn na een Israëlisch bombardement op Kfar Younis, Gaza. Foto: Flash90

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (7)
tiki 30 oktober 2023, 11:23
3 weken oorlog en ja hoor....de ICC onderzoekers staan aan de Israelische grens met Gaza, inclusief camera, microscoop & notitieblok, om de 'misdaden' van Israel te documenteren...misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, “proportionaliteit” & Genocide. Benieuwd wanneer deze documentaire makers na een jaar eens een bezoekje gaan afleggen aan de grens tussen Rusland & Ukraine. de mensenrecht schendingen van verdreven Armeniers in Nagorno Karabakh in kaart brengen, de proportionaliteit van de Houthies gaan nachecken in hun burgeroorlog sinds 2014, etc.etc.etc. Nee, een minitieuze onderzoek van ICC & hun beorgde Gutmensch vrienden van socialistische afkomst, Moslim 'democraten' & dictatoriale despoten word alléén gedaan wanneer het Israel betreft in de zovéélste oorlog tegen een Arabisch/Palestijnse vijand, die sinds 1948 heeft gezworen haar te vernietigen. Andersom is géén reden voor paniek.Israel, een stip op de wereldkaart, waar de héle wereld een probleem mee heeft en er ALLES aan doet om deze stip te verstikken, aldus de socialisten van deze wereld & hun vrienden
tiki 30 oktober 2023, 12:07
Lang leve de socialistische gedachte zijnde, liberaal & progressief, humanitair & solidair, mét in achtneming van mensenrechten voor iedereen via inclusiviteit, diversiteit & samenwerking. Prachtig toch, een mens word er warm van maar....'als het té mooi lijkt om waar te zijn, dan is het meestal zo, want hier is de échte socialistische gedachte //de waarheid. ***Socialists admit, “By any means necessary” includes rape, beheading & burning babies alive. The Socialist Workers Party of the UK  published an article a week after the pogrom in Israel, fully justifying everything that was done, insisting that the slogan "By any means necessary" is meant quite literally***: Misschien zouden de topjuristen van het ICC daar eens een grondig onderzoek naar moeten doen, want het is progresief mis met de socialistische moraal over mensenrechten, inclusiviteit, diversiteit & proportionaliteit. Je zou bijna denken dat dit een duidelijke oproep is voor racistische GENOCIDE, gericht naar Joden & Israeli's. Sinds het Jodendom bestaat heeft de wereld niets beters te doen dan perverse methodes te zoeken haar te vernietigen.Sinds de staat Israel is herboren in 1948 ditto met ****. Als dát geen misdaad tegen de menselijkheid is, wat dan! Als dát proportioneel is, dan moet de term uit het wetboek van oorlogsrecht. Voor dit soort socialistische moraal misdadigers is er maar één antwoord: De wereld 'zegt Never Again maar Israel 'bedoelt NEVER AGAIN word er Joods bloed verspild zonder consequenties. Israel zal zich verdedigen tegen haar criminele moordenaars *By any means necessary*, mét of zonder toestemming van het politiek geindoctrineerde ICC, de corrupte VN of een 'bezorgd' Europa, allen met een overproportionele Joden fobie & Israel neurose.
tiki 30 oktober 2023, 15:08
Detained terrorists admit Hamas using hospitals to shield themselves Member of Hamas's elite Nukhba force says terror group using medical institutions, especially Gaza City's Shifa Hospital, because 'you won’t strike them'. Boodschap doorgeven aan de ICC experts & Hamas propaganda tante van Artsen zonder Grenzen, graag geziene gasten in de diverse "duidings" programma
Shlomo Itai 30 oktober 2023, 15:09
Is oorlogsrecht ook van toepassing op Hamas dat lak heeft aan ALLE regels van oorlogsrecht ? Staat er in het internationaal recht dat je water en brandstof en voedsel moet verschaffen aan de burgers van een vijand die niet ophoudt te proberen om jouw burgers te vermoorden ? Aan burgers die zelf kiezen voor TOTALE oorlog en snoepjes uitdelen na de brute slachting van meer dan 1000 burgers, inclusief babies in hun wieg ? Volgens mij vervallen dan alle internationale regels voor oorlogsvoering. Dat Israël dan toch de burgers van Gaza wekenlang waarschuwt voordat ze Gaza binnenvalt en dagenlang gelegenheid geeft om een ziekenhuis te ontruimen waaronder de "helden" van Hamas zich verschuilen, dan laat ze menselijkheid en beschaving zien en meer is in een oorlog tegen beesten volgens mij niet mogelijk.
tiki 30 oktober 2023, 15:11
*** CNN video shows Palestinian corpse sitting up A clip showing the casualties of Israeli bombardments in Gaza captured what appears to be a corpse raising its head multiple times***. Pallywood aan het werk .
Marlou 30 oktober 2023, 16:04
Voor mij is het zonneklaar. Al decennialang wordt er met 2 maten gemeten als het over rechten en plichten in Israel t.o.v. Palestijns gebied gaat. De nog ontbrekende, nog te benoemen dieptragisch oorlogsmisdrijven in de publieke arena zijn- - de passieve houding van de ouders van kinderen in Gaza! Waarom hebben zij - en nog steeds - het zo ver laten komen dat hun kinderen door Hamas (en don’t forget duizenden aktieve aanhangers, niet-aktieve aanhangers, duizenden wegkijkers) als kanonnenvoer worden ingezet? Waarom eisen zij de schuilplaatsen in de tunnels niet op? Waarom eisen zij de exhorbitante voorradenaan goederen bij Hamas niet op? Nou hebben die vrouwen daar niks te vertellen (gooi dit ook maar in de publieke discussie!, context) . Des te schuldiger is het mansvolk daar! - wat mij betreft is iedere Palestijn die zwijgt over kennis van gijzelaars, Hamasterroristen, de tunnelstructuur onder hun krent gebouwd, medeplichtig . Bovendien vind ik het misdadig naar hun eigen kinderen en oude senioren toe (laat staan aan Israelische zijde) Hoe eerder Hamas wordt uitgeschakeld, hoe minder ellende! - mensenrechten in Gaza Altijd maar die verzachtende omstandigheden in de “context”. Absurd te moeten observeren dat in de media nauwelijks bericht wordt over de enge, mensenrechtenloze samenleving in Gaza. Blijkbaar moeten wij dit maar voor lief nemen want in onverlichte Islamitische kringen is dit heel gewoon. Botsing der beschavingen in plain sight. Meten met 2 maten.
tiki 31 oktober 2023, 08:47
@Marlou....jammer genoeg vinden deze 2 botsende beschavingen zich steeds vaker in een innige omhelzing. Kijk naar de kletsprogramma's aan de discussie tafels, de 'verdeeldheid' van onze kronkelende politieke afgevaardigden, de haatboodschappen op 'sociale' media & de demografie in de haat demonstraties op de straten in binnen & buitenland. Nee, het zijn écht niet alléén nieuwe landgenoten. Ze hebben mekaar gevonden. Links & rechts, socialist & fascist, Gay & straight, zwart & wit, Christen/Moslims & dom Joods. Het stadium van meten met 2 maten' zijn we allang voorbij. We zitten nu midden in de legitimatie van het kwaad & oproepen tot Genocide van het volk van Israel (From the river to the sea of nóg explecieter) . Niet voor niets hebben Gilad Erdan & de Israelische delegatie in de VN een Jodenster opgespeld met de boodschap deze niet te verwijderen 'tot deze expliciet de Hamas bloedbaden veroodeelt (wat ze weigert te doen) & zich inzet voor de bevrijding van de Israelische gijzelaars (waar ze zich uit wurmt). Het was tevens een boodschap aan de VN om zich te herinneren 'waarom ze is opgericht. NEVER AGAIN word er Joods bloed verspild zonder consequenties. De palestijnse vluchtelingen constructie in al haar facetten, ontstaan op 15 mei 1948 door de Arabische aanvals oorlog tegen Israel met haar crescendo op 7 october 2023, word gelegitimeerd, gesteund, gefinancierd & haar wandaden getolereerd door de VN & haar leden. J'ACCUSE is de boodschap van de Israelische ambassadeur aan de corrupte VN........'voor medeplichtigheid aan onmenselijkheid, t.o. palestijnse Arabieren die ze via UNWRA al 75 jaar laten creperen in hun kampen (mét Arabische & Westerse instemming/financiering) , de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen wiens lot ze altijd hebben genegeerd tot het moderne POGROM tegen de Joodse staat, via het herschrijven van de Joodse geschiedenis & hun ontelbare resoluties tegen Israel, samen met alle meer of minder despotische afgevaardigden vol mooie woorden maar lege boodschappen.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *