Raad van Kerken weer in de fout
Binnenland

Raad van Kerken weer in de fout

Na een bezoek aan Israël legt een delegatie van de Raad van Kerken een link tussen de verschrikkingen van de Holocaust en de verhalen van Palestijnse christenen.

Redactie 02 maart 2023, 21:13
Raad van Kerken weer in de fout

Een delegatie van de Raad van Kerken (RvK) bracht met René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, vorig jaar een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden waar vooral Israëlkritische en zelfs vijandige organisaties werden bezocht. Een verslag van deze reis verscheen kortgeleden op de website van de RvK. De eenzijdige toon van het verslag valt meteen op. Op pagina 2 bijvoorbeeld wordt een link gelegd met WO II door een foto van een Anne Frankportret dat aan Palestijnse zijde op de veiligheidsmuur is gekalkt.

De delegatie legde onder meer bezoeken af aan Kairos en Sabeel, organisaties waarvan het belang volgens het verslag ‘door de kerken in Nederland wordt ondergewaardeerd’ en een aantal Palestijns-christelijke organisaties. Bij leden van de Joodse gemeenschap en organisaties die genuanceerder in het conflict staan, schoot vooral de volgende passage in het verkeerde keelgat. De leden van de Raad vroegen zich na een bezoek aan herinneringscentrum Yad Vashem af hoe zij nu tegenover het kwaad van toen zouden staan, om te vervolgen: “Het bezoek aan Yad Vashem raakt ons ook op een andere manier. Wat wij de afgelopen week van Palestijnse christenen gehoord hebben, evenals de muren, hekken en checkpoints die we gezien hebben, dragen we met ons mee. Yad Vashem toont het onvergelijkbare kwaad en leed van de Holocaust. We zijn ons dit heel goed bewust. En toch – tegen wil en dank – roepen de beelden van scheiding en ‘Verboden voor Joden’ associaties op met wat we de afgelopen dagen hebben gezien. De oproep van Palestijnse christenen echoot na in onze oren: vertel wat je hebt gezien! Na enkele uren moeten we weer verder. Het bezoek aan Yad Vashem laat ons niet los. Het heeft ons nog meer bewust gemaakt van het ‘dit nooit meer!’ Elk mens is kostbaar in de ogen van God. Wees alert. Laat je niet meenemen in de ontmenselijking van wie dan ook, maar kom, zeker als kerk, op voor de waardigheid van elk kostbaar mensenkind.”

Piet van Midden (OJC): ‘Dit is zo onfris!’

Zo wordt de Holocaust in de tekst verbonden aan de huidige situatie in het conflictgebied. Piet van Midden, voorzitter van het Overlegorgaan Joden en Christenen, las het verslag en is stomverbaasd: “Dit is zo onfris! Een duidelijk voorbeeld van hoe dingen fout kunnen gaan. Wij zullen hier binnenkort op reageren.”

Ook het CJO is verbijsterd. In een niet mis te verstane brief schrijft voorzitter Chanan Hertzberger onder meer: “U zou zich af moeten vragen of u er niet beter aan had gedaan Yad Vashem niet te bezoeken. Dan had u ook niet dergelijke verachtelijke vergelijkingen getrokken.”

Opper-rabbijn Jacobs schreef op 24 februari op deze site een dagboekbladzij over de kwestie op deze website.

Plaats opmerking