4-mei
Dagboek

4-mei

Opperrabbijn Jacobs schrijft op verzoek van het Joods Cultureel Kwartier dagelijks in zijn dagboek over maatschappelijke en religieuze zaken. In deze coronatijden worden extra uitdagingen gesteld aan zijn taak. Het NIW en CIP publiceren deze stukken dagelijks.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs 05 mei 2021, 09:00
4-mei
Foto: Janita Sassen

Het was een nare 4 mei. Het is mij ten enenmale onduidelijk waarom het wel is toegestaan het kampioenschap van Ajax luid te vieren, maar een waardige kleinschalige herdenking niet tot nauwelijks. Ik heb de herdenking op de Dam gevolgd omdat ik daar jaarlijks bij aanwezig ben en heb bewust geen andere aan de oorlog gerelateerde programma’s bekeken. Het verbaast u? Ik ben veel te veel bezig met de oorlog. Mijn ouders hebben niet voor niets mij weinig over de oorlog verteld. Zij wilden mij niet belasten met al het afschuwelijke dat zij hebben moeten meemaken. Ondertussen heb ik wel meegewerkt aan een programma van het AD in Utrecht, ben ik geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad over Miron en staat er voor morgenochtend een telefonisch interview op het programma om 10:30 uur met een of ander Radioprogramma in Melbourne-Australië en later in de ochtend een gesprek per telefoon met een verslaggever van Groot Nieuws Radio over bevrijding. Morgenavond een sjiwwe-bezoek afleggen in Amsterdam. Even voor de onwetenden: een sjiwwe bezoek is een bezoek in de eerste week na de begrafenis aan de nazaten of eerstegraads familieleden van een gestorvene. Een soort condoleancebezoek dus, maar dan net een beetje anders. Gisteren was ik de hele dag in Brussel. Wat ik daar doe? Ik ontvang kandidaten die Joods willen worden. Waar ze wonen is geen Rabbinaat dat zichzelf capabel acht om zich hiermee bezig te houden. En dus komen mensen op verzoek van hun lokale rabbijn invliegen om met mij een gesprek te hebben. Ik moet dus mensen in een vrij korte tijd kunnen inschatten en beslissen of ze wel/niet verder kunnen gaan met de procedure. Ik ben dus altijd in dezen de tegenpartij, niet de rabbijn die de kandidaat steunt. Met een van de kandidaten had ik een zeer uitvoerig gesprek, indrukwekkend zijn geschiedenis. Wat minder indrukwekkend is, is wat ik vandaag via WhatsApp ontving van deze serieuze kandidaat. Hij dankte mij voor het gesprek en bood me een bedrag aan voor het Sinai Centrum waar ik dus tijdelijk weer werkzaam ben. Dat ga ik dus onder geen beding accepteren. Als ik dat wel zou doen, moet ik meteen met dit geval stoppen. Ik ben namelijk in deze de rechter die moet beoordelen en dus is het mij van de Joodse wet strikt verboden om geld of wat dan ook aan cadeaus aan te nemen. Ook als de gever er niets kwaads mee in de zinnen heeft, heet het toch omkopen en moet ik me per direct van de zaak distantiëren.

Aan de column voor het NIW die ik donderdag moet inleveren, heb ik letterlijk uren zitten zweten. Onderwerp? “Miron en mijn zorg over polarisatie binnen de Joodse gemeenschap.”. O ja, kijkt u even naar onderstaande: Uiteraard bestaat de mogelijkheid om diensten digitaal bij te wonen op dit tijdstip. De regelgeving voorziet in uitzonderingen die het mogelijk maken om de digitale bijeenkomst op locatie te organiseren, mensen die daarvoor in de synagoge moeten zijn kunnen met een werkgeversverklaring en een eigen verklaring ’s avonds over straat. Ik begrijp goed dat dit heel anders is dan zelf aanwezig te kunnen zijn bij een dienst in de synagoge en ik realiseer mij ook dat dit voor veel mensen een gemis betekent. Maar gezien het huidige epidemiologische beeld en de uiterst zorgelijke situatie in de zorg is het van groot belang het aantal contacten tussen mensen zo laag mogelijk te houden.  Een collega rabbijn vroeg aan het ministerie of hij een bijeenkomst mocht organiseren in de synagoge met voldoende afstand en voldoende ventilatie. In principe is dat toegestaan, maar hier speelde het probleem van de avondklok. Gezien het een Joodse feestdag betreft is het dus Joods wettelijk niet toegestaan om de bijeenkomst via zoom te houden, maar het Ministerie denkt daarover dus anders. Hebben we in Holland niet: Scheiding van Kerk en Staat? En dus best Ministerie: Of het ons wel/niet toegestaan is om op een Joodse Feestdag te zoomen, wordt door ons bepaald.

Dit is een persoonlijk dagboek van de opperrabbijn en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking