Betsalel verliest
Binnenland

Betsalel verliest

Redactie 24 juni 2011, 00:00

Het gerechtshof van Amsterdam heeft het hoger beroep dat voormalig directeur van de Joodse Omroep Annet Betsalel heeft aangespannen tegen haar voormalig werkgever, verloren. Ze is daarnaast veroordeeld tot het betalen van de kosten van het hoger beroep. In 2008 besloot de Joodse Omroep de dienstbetrekking van Betsalel te ontbinden. De rechtbank in Hilversum kende Betsalel vervolgens een vergoeding van rond de 83.500 euro toe. Op 28 april diende Betsalel een verzoekschrift in om de beschikking van 2008 te herroepen. Volgens Betsalel had de omroep bedrog gepleegd door beslissende stukken achter te houden, die Betsalel later in bezit had gekregen. Op 17 augustus 2010 wees de kantonrechter Betsalels verzoek af. Daarop ging Betsalel in hoger beroep. Dit hoger beroep is nu verworpen omdat de rechter geen nieuwe gegevens van beslissende aard heeft aangetroffen en ook niet is gebleken dat stukken door de Joodse Omroep zijn achtergehouden. Betsalel werd aangewezen als de in het ongelijk gestelde partij.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking