Brandbrief van een bezorgde Jonge Socialist
Binnenland

Brandbrief van een bezorgde Jonge Socialist

Redactie 10 mei 2018, 00:00

Asjer Waterman is lid van de Partij van de Arbeid en van de Jonge Socialisten Amsterdam. Hij schrijft deze brandbrief omdat die partij zaterdag meeloopt met de anti-Israël demonstratie ‘Jongerenmars van terugkeer’.

Beste bestuursleden van de Jonge Socialisten Rijnmond,

Van de week las ik een artikel in Elsevier waaruit blijkt dat jullie op zaterdag 12 mei meelopen in de “jongerenmars van terugkeer” in Rotterdam. Als sociaaldemocraat, lid van de PvdA en van de Jonge Socialisten Amsterdam schrok ik erg van dit bericht.

In Israël is al decennialang een ongelooflijk ingewikkeld conflict gaande, een conflict waar soms geen einde aan lijkt te komen. In Nederland zijn we het over veel onderwerpen vaak sterk met elkaar oneens. Maar als het over de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict gaat, lijken vrijwel alle politieke partijen het met elkaar eens te zijn: twee staten voor twee volkeren. Een Joods-Israëlische staat en een Palestijns-Arabische staat. Voor zover ik weet is dit ook het standpunt van de PvdA, de moederpartij van de Jonge Socialisten.

Yossi Klein Halevi schreef onlangs in The Wall Street Journal dat de “mars van terugkeer” volledig haaks staat op het idee van een tweestatenoplossing, met een Palestijnse staat in Gaza en de Westelijke Jordaanoever die naast Israël zou bestaan. Deze mars heeft als doel om de Palestijnse vluchtelingen te laten terugkeren naar de plaatsen waaruit zij in 1948 verdreven zijn, met de vernietiging van Israël tot gevolg. De mars heeft niet tot doel de gevolgen van de 6-daagse oorlog van 1967 terug te draaien, toen Israël Gaza en de Westelijke Jordaanoever bezette. Het doel is om de gevolgen van 1948, de oprichting van Israël terug te draaien. Hamas-leider Ismael Haniyeh was er heel duidelijk over: het doel is de terugkeer naar heel Palestina, van de rivier tot de zee.

Het meelopen in de jongerenmars van terugkeer op 12 mei is geen steunbetuiging aan de Gazanen, of aan het verschrikkelijke lot dat veel Palestijnen ten deel is gevallen in 1948. Het is een steunbetuiging aan het idee van de een-staatoplossing waarbij geen ruimte is voor een Joodse staat. Het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking kan en mag geen onderwerp van discussie zijn. Net zoals het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen geen onderwerp van discussie mag zijn. Elke activiteit die ofwel het recht van de Palestijnen, ofwel het recht van de Joden op zelfbeschikking in twijfel trekt, is fout en verdient in Nederland geen steun te krijgen, al helemaal niet van de PvdA.

Je aansluiten bij deze mars draagt nergens aan bij. De situatie in het Midden-Oosten is veel meer gebaat bij goed geïnformeerde en genuanceerdere standpunten.

Met vriendelijke groet,
Asjer Waterman

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking