Een prettig gesprek
Binnenland

Een prettig gesprek

Redactie 27 december 2013, 00:00
Een prettig gesprek

Het bestuur in beter tijden - afbeelding websiteAan het juridisch gevecht tussen bestuursleden van het Joods Marokkaans Netwerk lijkt een voorlopig einde, dankzij tussenkomst van de Amsterdamse burgemeester. 

Terugkijkend op afgelopen jaar, kan Harry van den Bergh, voorzitter van het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA), maar één woord verzinnen: ‘waardeloos’. Nul bijeenkomsten, interne confl icten, afgetreden bestuursleden, een gegijzelde boekhouding en een kort geding in november. Zo kan het JMNA in 2013 het best worden samengevat. En toch bood de laatste maand van het jaar een klein bétje hoop voor de stichting die een brug zou moeten slaan tussen de Joodse en Marokkaanse gemeenschap. Na een gesprek met de burgemeester op 6 december lijkt er aan het openlijke gevecht tussen bestuursleden, in ieder geval voorlopig, een einde gekomen. De drie overgebleven bestuursleden Harry van den Bergh, Erwin Brugmans en Mustafa Hilali hebben het kort geding ingetrokken dat zij hadden aangespannen tegen twee andere bestuursleden, Karima Belhaj en Sabi El Moussaoui. Laatstgenoemden hebben op hun beurt – nadat zij dit eerder weigerden – de boekhouding en de toegang tot de JMNA- bankrekening overgedragen. Een tweede gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, en een derde staat gepland voor januari. De bestuurscrisis was de gemeente Amsterdam een doorn in het oog. Niet alleen had de gemeente begin 2012 een subsidie verleend voor 40.000 euro, burgemeester Van der Laan gaf al eerder aan het JMNA te zien als een belangrijke speler in de Joods-Marokkaanse dialoog. Nadat wethouder Van Es in maart 2013 geprobeerde om de crisis te bezweren, etterde de ruzie tussen de twee kampen door in een kort geding. De zaak draaide om de administratie. De opgestapte penningmeester El Moussaoui weigerde de boekhouding af te geven zolang er geen decharge had plaatsgevonden tijdens een overdrachtsvergadering.

Op het stadhuis 

Enkele weken geleden, tijdens de zitting bij de voorzieningenrechter op 12 november, ging het er nog hard aan toe. Zo kreeg oud-penningmeester El Moussaoui het verwijt van Van den Bergh dat hij er een zooitje van had gemaakt. „Ik heb zelf rekeningen moeten voorschieten omdat hij ze weigerde te betalen,” zei Van den Bergh toen. Ook werd de suggestie gewekt dat er met de boekhouding gerommeld zou zijn. Dit werd overigens ten stelligste ontkend door de tegenpartij. „Harry heeft alle facturen allang gezien,” brieste oud-voorzitter Belhaj. „Hij wordt overal bij betrokken.” Beide partijen sloegen elkaar om de oren met verwijten. En hoe de bestuurscrisis nou precies was ontstaan, daar kon niemand een bevredigend antwoord op geven. Het leek erop dat de betrokken partijen in een loopgravenoorlog waren beland die vooralsnog voor een buitenstaander weinig inzichtelijk is. De rechter besloot dat bestuurlijk Amsterdam eerst naar de ontstane situatie moest kijken, voordat hij zou oordelen. Uiteindelijk werd het kort geding ingetrokken na het gesprek met Van der Laan. De opgestapte secretaris, Manja Ressler, die zich bij dit confl ict aan de zijde van Belhaj en El Moissaoui schaart, kijkt niet graag terug op het afgelopen jaar: „Deze hele affaire heeft ons veel schade berokkend,” zegt Ressler die spreekt van een ‘verschrikkelijke sfeer’ in het bestuur waar ‘sprake was van intimidatie en bedreigingen; er heerste een echte machocultuur’. „Er werd ons verweten dat we gerotzooid hadden met de boekhouding. Daar is niets van waar. Harry heeft zelf alle betalingen goedgekeurd. En dat heeft de gemeente ook kunnen zien in de administratie.” Toekomst De vraag is nu: hoe verder met het JMNA? „We willen snel op zoek naar nieuwe leden,” zegt Harry van den Bergh. „We hebben zo’n vijf à zes kandidaten op het oog. Als het aan ons ligt, organiseert het JMNA zijn eerste evenement ergens in het voorjaar van 2014. We gaan dan ook snel een nieuw plan schrijven voor de gemeente.” Of de suggestie van de overgebleven bestuursleden klopt, dat er iets mis was met de boekhouding, daar wil de nieuwe penningmeester Hilali niks over zeggen: „De specifi eke inhoud van de boekhouding is een interne aangelegenheid.” Verder wil hij ook niks kwijt over de subsidie die het JMNA ontvangt. Of de gemeente nog vertrouwen heeft in het netwerk blijft onduidelijk. Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat ‘het nog te vroeg is om in te gaan op de subsidie of toekomst van het JMNA aangezien er nog gesprekken worden gevoerd’. En zo blijft er een mist hangen rondom het JMNA, terwijl de gemeente de mogelijkheid blijft openhouden dat het JMNA opnieuw subsidiegelden zal ontvangen.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking