Exit PvdA
Gastopinie

Exit PvdA

Na bijna een halve eeuw is Ronny Naftaniel geen lid meer van de arbeiderspartij.

Ronny Naftaniel 14 maart 2024, 14:37
Exit PvdA

49 jaar geleden werd ik lid van de PvdA. De partij symboliseerde voor mij een rechtvaardige samenleving en de fundamentele gelijkheid van mensen. Bij politici als Joop den Uyl, Henk Vredeling en Bram Stemerdink kon je veilig ‘onderduiken’. Als het erop aan kwam zouden ze Israël en de Joodse gemeenschap niet in de steek laten.

Afgelopen week heb ik boos, met pijn in mijn hart mijn lidmaatschap opgezegd. In de loop der jaren is de Israëlkritiek van de partij steeds heftiger geworden, dus voelde ik me er al minder thuis. Het samengaan met GroenLinks en de wijze waarop de destructieve rol van Iran gebagatelliseerd wordt, droegen aan die vervreemding bij. Wat me tegenhield de band door te snijden, was het respect dat ik voor Frans Timmermans heb en het feit dat Israël niet onschuldig is aan de kritiek. De regering Netanyahu, met extremisten als Ben-Gvir en Smotrich als ministers, staat haaks op de idealen die de pioniers van de Joodse staat ooit koesterden. Het vrij spel dat extremistische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever krijgen bij het treiteren van Palestijnen is tenenkrommend. 

Anderzijds was het niet te bevatten dat GL/PvdA–woordvoerster Kati Piri in de Tweede Kamer nauwelijks twee weken na de gruwelijke pogrom van 7 oktober een staakt-het-vuren eiste. Ze dreigde de steun voor het handelsverdrag met Israël in te trekken als het land niet aan haar eis zou voldoen. 

Olie op het vuur

De druppel die de emmer deed overlopen was Piri’s verklaring namens GL/PvdA aan de vooravond van de opening van het Holocaustmuseum. Mogelijk aangezet door enkele moskeeorganisaties meende ze dat ‘de komst van president Herzog de opening van het museum overschaduwt’. En dat de Nederlandse regering had moeten inzien ‘dat onder de huidige omstandigheden de aanwezigheid van Herzog ongewenst is’. Hiermee politiseerde ze op een onaanvaardbare wijze een voor de Joodse gemeenschap en voor vele anderen historisch moment. Ze gooide olie op het vuur van de toch al grote emoties. Ik ben blij dat Herzog, als vertegenwoordiger van Israël, het land waar tienduizenden Holocaustslachtoffers na 1945 een veilig heenkomen vonden en dat opkomt voor de veiligheid van Joden waar ook ter wereld, bij de opening was. Hij hoorde erbij te zijn.

Kati Piri politiseerde op een onaanvaardbare wijze een historisch moment

De koppeling, al is deze indirect, die GL/PvdA met de verklaring legde tussen de Holocaust en de oorlog in Gaza is stuitend. In het museum wordt stilgestaan bij de fabrieksmatige vernietiging van zes miljoen mensen, omdat zij Joden waren. Ik maak me net als de partij zorgen over de humanitaire situatie van de inwoners van Gaza. Wie doet dat niet? Maar zij zijn slachtoffers van een oorlog die op 7 oktober op een barbaarse wijze door Hamas begonnen is. Hun lot is helaas niet anders dan dat van de miljoenen Duitse burgerslachtoffers, die vielen toen de geallieerden de naziagressie bestreden. Oorlog heeft vreselijke gevolgen voor mensen en we moeten er alles aan doen om het leed te beperken. Maar feiten blijven feiten. Als Hamas morgen de gijzelaars vrijlaat en zich overgeeft, is de oorlog voorbij. 

Daders

Door te stellen dat Herzog niet had moeten worden toegelaten, geeft GL/PvdA de schuld van de Gaza-oorlog aan de verkeerde partij. Oorzaak en gevolg worden omgedraaid. Slachtoffers worden daders. De verklaring van Kati Piri eindigt met de woorden: “Wat we moeten leren van de geschiedenis is dat er nooit sprake mag zijn van onverschilligheid en selectieve verontwaardiging wanneer onschuldige mensen het slachtoffer zijn”. Dat is correct; alleen GroenLinks/PvdA weet niet langer wie de echte slachtoffers zijn. Daar kan ik niet meer mee leven.

Ronny Naftaniel (75) is oud-directeur van het CIDI en bestuurslid van de Free Iran Committee

Opmerkingen (11)
Bas Fortuin 14 maart 2024, 15:42
Exit PvdA...Na bijna een halve eeuw is Ronny Naftaniel geen lid meer van de arbeiderspartij." Ik kan me zijn frustratie goed voorstellen!!! Willem Drees en Joop den Uyl maakten de PvdA groot en tot een toonaangevende partij. Ons gezin kregen mede door hun woonbeleid een uitstekende spiksplinternieuwe betaalbare woning!!! De liefde/ontzag voor de jonge Staat Israels was voor Joop den Uyl onbegrensd. Herinnert u zich nog de autoloze zondagen in 1973 toen Nederlandse regering Israël geholpen heeft in de Yom Kippoer oorlog met de levering van wapens e.d. ? Als gevolg hiervan ging de oliekraan dicht voor Nederland en een aantal Europese landen en Amerika. In Elsevier van 18-08-2001 las ik : De afgelopen halve eeuw is gebleken dat de Joodse staat op Nederland kon rekenen als het er echt op aan kwam. Legendarisch zijn de geheime wapenleveranties tijdens de Yom Kippoer-oorlog (1973 ) toen Israëlische vrachtvliegtuigen aan de lopende band in Gilze-rijen wapentuig ophaalden. Israëlische commando’s staken het Suezkanaal over om Egypte binnen te dringen. Een operatie die zij eerst hadden geoefend op de Maas bij Hedel. Het toenmalige kabinet, Joop den Uyl en zijn PvdA-staatssecretaris Bram Stemerdink van defensie zeiden: Alles wat Israël vroeg, en wat wij hadden, dat kregen ze. Ook de na-oorlogse PvdA premier Willem Drees, zag bij een bezoek in Buchenwald wat de Nazi’s met Joden gedaan hadden. In een geheime afspraak met Ben Goerion zei Drees: Israël kan altijd op Nederland rekenen. Ook in de Golfoorlog 1991, sprak CDA minister Hans van der Broek ( Buitenlandse Zaken ) tegen de Israëliërs: Als jullie ons nodig hebben, moeten jullie het laten horen. ‘Nederland stuurt Patriot-raketten. Opnieuw in 1998 tijdens nieuwe Saddam-crisis voorziet Nederland Israël in tekort aan gasmaskers." En nu? Hoe is het goud verdonkert!!! De PvdA/Groen Links is verworden tot vijand van de Staat Israel en een spreekbuis geworden van het racistische Hamas en Abbas met hun Haathandvesten richting Israel en Jeruzalem! Bah...!
Simon 14 maart 2024, 16:01
Wereldnieuws!
Ruud 15 maart 2024, 04:19
Een is jaren een schijn opgehouden dat het hier gaat over het beleid van de partij. Dit is precies wat het is, namelijk alleen maar de schijn. Het stukje geschiedenisles van Bas hierboven is juist wat er door de individuele inspanningen van slechts enkelen is gedaan. Het is al decennia bekend dat er diep verborgen stevige racistische en antisemitische gevoelens leven binnen de linkse politieke partijen. Niet alleen hier in Nederland maar ook in andere landen. Kijk maar eens naar het verborgen antisemitisme bij Labour in Engeland en de uitspraken druipend van Jodenhaat van leider Corbyn aldaar. Of de feitelijke racistische maatregelen door de Democraten ten tijde van de slavernij en Jim Crow periode in de VS. Het is aan de inspanningen van de Republikeinen te danken dat er een eind kwam aan de slavernij in de VS. In de decennia daarna is er een campagne geweest met een steeds herhaalde leugen dat het de Democraten waren die in actie kwamen, hetgeen succesvol is gebleken in de veranderde perceptie van de partij. Nog een heftig voorbeeld: de Holocaust is bedacht en uitgevoerd door de Nationaal Socialistische Arbeiders Partij. Een links extremistische partij dus. Nog altijd is de misvatting dat nazisme een extreemrechtse stroming was. Helaas voor de geachte heer Naftaniel heeft hij de acties van enkelen al die tijd gezien als het beleid van de hele partij. Er is hem heel succesvol een loer voor ogen gedraaid. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit alles wil niet zeggen dat de belangen van Israël of de Joden sinds 1948 automatisch wel in goede handen was of is bij politiek rechts. Jodenhaat is tegenwoordig meer naar de oppervlakte komen borrelen en door de oorlog in Gaza en de hamas propaganda wordt het niet meer gezien als "not done" door ook weer de links georiënteerde groepen in de samenleving.
Arie van der Hek 15 maart 2024, 14:29
Wat namens de fractie van PvdA en Groen Links is verklaard over de komst van president Herzog is voor mij niet te verteren. Ik heb dat de fractie en het pb laten weten. Wat Timmermans nu opmerkt, heeft geen inhoud. Arie van der Hek oud lid van de PvdA fractie én van de PvdA. Dat al enige tijd.
tiki 15 maart 2024, 16:57
Ronnie Naftaniel, met .alle respect, u heeft er niets van begrepen. 1948 is verleden tijd en de pioniers van toen hadden dezelfde idealen als de pioniers van nu (net zoals de meeste Arabieren/Moslims & Europeanen dezelfde idealen koesteren) daar beide groepen in Israel wonen & moe(s)ten vechten om te overleven tegen fanatieke buren & Westerse 'adviseur' met een pathetische nostalgie die niet bij de realiteit past. Toen waren Iran & Israel vrienden. Toen waren Egypte & Israel vijanden, Toen bestonden de Emiraten nog niet, netzomin als "de palestijnen" die toen nog Arabieren genoemd werden. Toen moesten de PLO, Hamas & Hezbollah nog uitgevonden worden. Toen was Jordanie de illegale heer & meester van een 'vrij palestina' in JUDEA, maar niet van de river to the sea., vandaar de aanval in 1967. Toen waren de Democraten in de VS nog democratisch & geen verkapte Bolsjewieken en 'toen hadden Joden nog de illusie dat hun landgenoten iets geleerd hadden uit hun vunzig verleden. Maar helaas....NEVER AGAIN..... blijkt voor onze beschaafde medemans niet anders dan een lege mantra, alleen niet voor Israel waar NEVER AGAIN never again betekent en waar 40% van links Israel rechts is geworden en heeft begrepen dat de "ultra rechtse" Ben Gvir & friends het bij het rechte eind hebben waardoor de linkse Arabeiderspartij, ooit de grootse in Israel, door Israeli's bij het oud vuil is gezet.
Marlou 15 maart 2024, 23:21
PvdA onomkeerbaar door het ijs gezakt. Timnermans c.s. zullen er alles aan doen om hun politieke macht / baantjecarrousel in hun faveure overeind te houden. Desnoods vissen in de vijver van antisemitisch stemvee. Ik hoor T niog gepassioneerd oreren in rede van “wij laten een miljoen Nederlanders niet in de kou staan, wij zullen voor hun rechten vechten”. Hij doelde daarmee een miljoen NL moslims. Zijn eerste grote haramdaad werd provoceren in de context van de opening van het Holocaustmuseum. Bah! Wat een verraad. En GroenlinksHalsema vanmiddag op AT5 Ansterdam. Vreselijk gekwal! Mijn maag draait om. Wat een verraad!
Lodewijk Hof 17 maart 2024, 18:16
Ik kan me indenken dat het pijnlijk is een partij lidmaatschap na zo'n lange tijd op te zeggen. Vroeger stond de PvdA ergens voor. Maar wat is het nu? Waar staat GL/GroenLinks voor? Wie het weet mag het mij uitleggen. Wat ik, zeker voor Israel, zo beangstigend vind. Welke partij op links neemt het nog voor Israel op? Ik zal nooit de PVV rechts noemen. Een erg links sociaal economische agenda. Maar de PVV, Ja21, SGP, Christenunie en de VVD. Als dit de vrienden van Israel in het politieke toneel van Nederland zijn. Wat zegt dit? wat zegt dit over de toekomst? Hoe moeten we ons hierop voorbereiden?
Job van Amerongen 18 maart 2024, 18:31
Ik kan me voorstellen dat dit voor dhr. Naftaniel de spreekwoordelijjke druppel was. Voor mij lag die druppel reeds in juni 2023 bij de gemeenschappelijke lijst met GroenLinks. Ik zei na eenenveertig jaar mijn lidmaatschap op. De gedachte om de facto in één politiek huis te wonen met mevrouw Scharwachter, meneer Rosenmöller en meneer Dibi vond ik om meerdere redenen onverdraaglijk. Ieder zijn eigen exit. Ik vond een nieuw en warm politiek huis bij Nieuw Sociaal Contract. Dhr. Naftaniel is er als sociaaldemocraat buiten PvdA-dienst meer dan welkom.
Mike 19 maart 2024, 08:33
Idd, wereldnieuws. Heer Naftaniel zegr zijn PvdA lidmaatschap op.
Gerda Schrijver 20 maart 2024, 10:35
Beter laat dan nooit, meneer Naftaniel. Waarom zo lang wachten om deze keuze te maken. Trouw blijven aan een partij die slechte ideeën heeft, ja, waar voor? Ik houd niet van dit soort langdradigheid. Door trouw lid te blijven van de PvdA bevestig je hun ideologie en zie wat het teweeg brengt in het linkse Amsterdam.
Erik Fransman 19 april 2024, 14:12
Waarom zeggen vooraanstaande vertegenwoordigers van deze partijen (o.a. mevrouw D’Ancona) dat de enige partij die hulp kan bieden in Gaza etc. is UNWRA. Waar halen ze die wijsheid vandaan? De UNHCR die ALLE andere vluchtelingen in de wereld helpt, kan dat niet doen? (Ik ben het met mevrouw d’Ancona eens als ze bedoeld dat de UNHCR niet corrupt is en niet zal toestaan dan de hulpgoederen gestolen worden door Hamas en dat de UNHCR niet zal toestaan dat door de UNHCR betaald schoolboeken vol staan met directe haat tegen oden en Israël. Wat dat betreft heeft ze gelijk: Dat kan alleen de UNWRA doen. Opheffen! Zolang links zo denk, ben ik blijkbaar niet meer links. (P.S. De UNWRA is de enige organisatie de de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van vluchtelingen ook bestempeld als vluchtelingen. Daarom is het aantal in 75 jaar gegroeid van 700.000 naar 5 miljoen.)
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *