JMW start meldpunt
Nieuws

JMW start meldpunt

JMW en het onlangs gelanceerde Freyda beginnen een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Wat kan de Joodse gemeenschap verwachten van dit nieuwe initiatief?

Micky Cornelissen 27 oktober 2020, 12:15
JMW start meldpunt

Het is niet de eerste keer dat een meldpunt wordt aangekondigd in Joods Nederland. In 2012 zette JMW een meldpunt op voor kinderen en het NIK kondigde eind vorig jaar aan met een meldpunt grensoverschrijdend gedrag te komen. Die organisatie heeft dit idee doorgespeeld aan JMW-Freyda, die het plan verder zal uitwerken. Freyda werd in september gelanceerd door JMW. Het is een nieuw platform waar mensen terecht kunnen met vragen over wat het betekent Joods te zijn en in het bijzonder gericht op jongeren.

“Het NIK heeft ons gevraagd aan de slag te gaan. Voor input hebben we nog steeds contact met het NIK, die organisatie blijft betrokken,” legt Deborah Juliard van JMW uit. “We willen dat dit meldpunt laagdrempelig en toegankelijk wordt voor iedereen in de Joodse gemeenschap.” Daarbij wordt JMW-Freyda, dat niet verbonden is aan een kerkgenootschap, ook betrokken bij het project. “Een neutrale partij bij het meldpunt betrekken sluit goed aan op het uiteindelijke doel. We willen op deze manier een plek creëren waar je veilig terecht kunt met problemen.” Of er signalen zijn die het meldpunt juist nu urgent maken, kan Juliard niet zeggen. Die informatie ligt volgens haar bij het NIK.

Met grensoverschrijdend gedrag doelt JMW-Freyda niet alleen op seksueel ontoelaatbare incidenten, maar ook op pesten of machtsmisbruik: “Het gaat om gedrag dat je mentale, emotionele of fysieke schade toebrengt,” licht Juliard toe.

Laagdrempelig
Hoeveel mensen straks bij het meldpunt zullen werken, is nog niet duidelijk. “We zijn nog in de beginfase, op 27 oktober is de eerste informatiebijeenkomst. Daarmee willen we meer gegevens verzamelen. Daarna bekijken we hoeveel medewerkers we denken nodig te hebben. Een deel van hen werkt nu al voor JMW-Freyda en er komt mogelijk een nieuw netwerk met medewerkers voor het meldpunt.” Een incident melden moet straks zo laagdrempelig mogelijk worden. “Het exacte proces moet nog vastgesteld worden, dat gaan we na de bijeenkomsten verder invullen. Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat iedereen, veilig, een melding kan doen en dat het meldpunt toegankelijk blijft.”

Durven mensen wel ongewenste zaken te melden over een Joodse organisatie of iemand uit de gemeenschap bij een Joodse instantie? Juliard denkt van wel. “We willen juist niet de bestaande vertrouwenspersonen in de organisaties vervangen. Als iemand zich niet vrij genoeg voelt een melding te doen binnen de instantie, kan die naar ons meldpunt stappen. Omdat wij los staan van de plek waar de situatie heeft plaatsgevonden, hopen we de drempel te verlagen.”

JMW-Freyda per melding maatwerk te gaan leveren. “Zodra JMW straks een melding binnenkrijgt, zal samen met de samenwerkende organisaties bekeken worden wie de melder het best kan helpen.” Welke organisaties dit zijn, kan Juliard nog niet zeggen. “We hebben een aantal lijntjes lopen, maar ik wacht met bekendmaking tot die organisaties definitief hun medewerking hebben toegezegd.”

Bent u geïnteresseerd in informatie over het meldpunt? Meldt u zich dan aan voor de informatiebijeenkomst op 27 oktober. Mail naar: D.Juliard@joodswelzijn.nl.

Foto: Piyapong Thongcharoen – dreamstime.com

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking