Kabinet ziet weinig in nationaal coördinator antisemitismebestrijding
Nieuws

Kabinet ziet weinig in nationaal coördinator antisemitismebestrijding

Micky Cornelissen 01 juli 2020, 18:14
Kabinet ziet weinig in nationaal coördinator antisemitismebestrijding

Het kabinet ziet vooralsnog weinig in een nationaal coördinator antisemitismebestrijding. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgt zo’n aanstelling juist voor meer polarisatie.

Dat zei de minister vandaag tijdens een vergadering over de initiatiefnota ‘een effectievere aanpak van antisemitisme’. De nota werd ingediend door Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Gert-Jan Segers (CU).

In het stuk wordt onder meer gevraagd om meer ondersteuning voor onderwijs over de Shoa, meer aandacht om antisemitisme bij immigranten tegen te gaan en betere afhandeling van aangiftes van antisemitisme. Ook werd de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om antisemitische incidenten beter in kaart te brengen en antisemitische spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden harder aan te pakken. Justitie zou tevens met sociale mediaplatformen in gesprek moeten gaan over het handhaven van antisemitische uitingen. Om de rijke cultuur van het jodendom te belichten moet er een speciale leerstoel over dit onderwerp komen bij een universiteit.

Een draak
Een groot deel van de Kamerleden die bij de vergadering waren, gaven aan achter de nota te staan. Zo noemde CDA-kamerlid Harry van der Molen het ‘passend’ om het juist nu over dit onderwerp te hebben. Hij benadrukte daarbij dat antisemitisme in Nederland geen importproduct is, maar dat het ook leeft onder de Nederlandse bevolking. “Deze draak steekt eens in de zoveel tijd zijn lelijke kop op,” aldus Van der Molen.

Jasper van Dijk van de SP en PVDA’er Attje Kuiken waren de enige aanwezige Kamerleden die niet veel zagen in het plan voor een nationaal coördinator antisemitismebestrijding. “Racisme tegen zwarte of islamitische mensen is net zo erg,” zei Van Dijk. Kuiken gaf aan te ‘worstelen’ met het idee van zo’n coördinator, zij was meer voor iemand die alle vormen van racisme en discriminatie aan zou pakken.

Specifiek benoemen
Initiatiefnemer Gert-Jan Segers benadrukte tijdens de vergadering nogmaals waarom hij en Yesilgöz-Zegerius van mening zijn dat een nationaal coördinator nodig is. Volgens hen blijkt er in de globale aanpak van discriminatie van het Kabinet maar weinig ruimte te zijn voor antisemitisme. “En dat terwijl deze hele kleine groep juist heel grote klappen opvangt,” aldus Segers. “Als het ons niet lukt om zo’n kleine groep te beschermen, hoe doen we het dan met de grotere groep?” De ChristenUnie-lijsttrekker noemde de Joodse gemeenschap daarom ‘de kanarie in de kolenmijn’. Het commentaar dat elke vorm van discriminatie of racisme even belangrijk is, beaamde Segers, “maar we moeten nooit leed met leed vergelijken. Je doet mensen pas recht als je specifiek benoemd wat hen is aangedaan.”

Chronische onverschilligheid
Yesilgöz-Zegerius haalde een citaat uit een brief van journaliste Rivka Hellendall aan “Inmiddels ben ik vierentwintig. Ik ben momenteel mijn tweede master aan de Universiteit van Amsterdam aan het afronden. Als het reizen weer veilig is, emigreer ik naar Israël. Ik kom er niet vandaan en ik heb daar geen familie, maar toch voel ik mij er meer thuis als burger. Ik wil niet langer overgeleverd zijn aan het de chronische onverschilligheid van medeburgers, hier en daar afgewisseld met haat of medelijden. Ik sluit niet uit dat ik nooit meer terugkom, maar ik ben het momenteel niet van plan. Ik ben nieuwsgierig naar het leven in een land waarbij ik niet bang hoef te zijn om me als Jood uit te spreken. Ik wil niet langer getolereerd hoeven worden of te bedelen om acceptatie en respect. Ik wil vrij in mijn identiteit bestaan, net als iedereen.”

Niet onbestraft
Daarbij pleitte ze dat er steviger opgetreden moet worden tegen Jodenhaat, ook online. “Het internet heeft nu de neiging van een parallelle wereld waar je alles mag zeggen zonder consequenties,” aldus de het Kamerlid. “Justitie moet op zoek naar deze mensen en ze desnoods om vijf uur ’s ochtends van hun bed lichten, antisemitische uitingen mogen niet onbestraft blijven.”

Minister Wouter Koolmees (D66) was echter minder enthousiast over de nota. Hij verdedigde de brede aanpak discriminatie in Nederland. Ook verwees hij naar de workshops tegen antisemitisme waar meerdere voetbalclubs nu aan deelnemen. Minister Grapperhaus (CDA) van Justitie had meer begrip. Hij noemde antisemitisme een ‘veelkoppig monster’, hij zegde daarbij toe om zich te buigen over het verbeteren van het aangifteproces rondom antisemitisme. Morgen wordt er over de initiatiefnota gestemd.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking