PIG-perikelen (3)
Binnenland

PIG-perikelen (3)

Volgende week woensdag vindt een belangrijke algemene ledenvergadering plaats van de Amsterdamse Portugees Israëlietische Gemeente. Er staat veel op het spel, zoals het kiezen van nieuwe leden van het college van Parnassiem. “De sfeer is grimmig.”

Redactie 15 mei 2017, 00:00

Emanuel de Witte, Interieur van de Portugese Synagoge te Amsterdam (1680), collectie Rijksmusem / Wikipedia

Volgende week woensdag vindt een belangrijke algemene ledenvergadering plaats van de Amsterdamse Portugees Israëlietische Gemeente. Er staat veel op het spel, zoals het kiezen van nieuwe leden van het college van Parnassiem. “De sfeer is grimmig.”

Afgelopen zondag was er een voorbereidende vergadering, waarbij zo’n 35 PIG-leden aanwezig waren. Doel van die bijeenkomst was om de neuzen voor de officiële ledenvergadering dezelfde kant op te krijgen. Journalist Bernard Hammelburg zat die vergadering voor. Hammelburg is niet aan de PIG verbonden, maar werd gevraagd als onafhankelijke buitenstaander opdat de vergadering onpartijdig zou worden geleid. “Op zich een nobel streven, want de leden zijn lang niet door het College gehoord,” vertelt een vooraanstaand lid van de PIG. Maar de aanwezigheid van Hammelburg mocht niet baten. Partijen bleven lijnrecht tegenover elkaar staan. Alleen de woorden van PIG-lid Hugo Heymans konden ieders goedkeuring wegdragen. Hij legde de nadruk op de gemeenschappelijke geschiedenis en het feit dat de 400-jaar oude historie van de kehilla in stand moest worden gehouden. Zijn woorden werden door alle aanwezigen met applaus ontvangen. “Daar had op moeten worden voortgeborduurd, want dát is het doel van ons allemaal,” zegt een ander lid dat de vergadering bijwoonde. (Geen van de geciteerde aanwezigen wil met name genoemd worden.)
Zijn de initiatiefnemers voor deze vergadering in hun opzet geslaagd, vraagt het NIW een ingewijde. “Nee, erger nog, de sfeer was ronduit grimmig.” De vergadering van komende woensdag zal plaatsvinden in het Joodse Cultureel Centrum in de Van der Boechorststraat in het Amsterdamse Buitenveldert. Voorzitter is, zo blijkt uit de stukken in het bezit van het NIW, oud-bestuurslid Dennis Dresden.

‘Niet de steun’
In de agenda voor woensdag staat bij punt 4 te lezen: ‘Benoeming nieuwe leden van het College van Parnassim. Het college bestaat thans uit dhr. J.E. Lobatto (voorzitter), dhr. G. Tahan (gabai), dhr. B. Haas en dhr. E. Rosenberg. Dhr. J. Boosman is in het voorjaar van 2017 afgetreden. Drie leden stellen zich op voordracht van het College van Parnassim kandidaat voor de functie van parnas: dhr. U. Pop, mevrouw S. Pinto en dhr. D. Nunes Nabarro. Dhr. M. Minco heeft zich als vierde kandidaat aangemeld. De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de voorgedragen kandidaten. Het college hecht eraan de leden erop te wijzen dat de kandidatuur van dhr. Minco niet de steun van het College van Parnassim heeft.’

‘ Het college hecht eraan de leden erop te wijzen dat de kandidatuur van dhr. Minco niet de steun van het College van Parnassim heeft’

Er wordt dus een voorschot genomen op wie volgens het College wel en niet mag toetreden. Een PIG-lid: “Daaruit blijkt ook dat men niet op de hoogte is van de statuten. Daarin staat dat je je moet inschrijven voor verkiesbaarstelling en die kandidatuur moet worden ondersteund door ten minste tien handtekeningen. Micha Minco, want om hem gaat het, heeft dat keurig, volgens het boekje gedaan. Hij heeft er zelfs meer. Maar het is de leden nu al duidelijk dat zijn eventuele verkiezing ongewenst is. Het is heel verdrietig allemaal. Daar waar Uri (Coronel, red.) een verbindende factor was en probeerde een eenheid te smeden, worden partijen nu tegen elkaar in het harnas gejaagd. Het is een grote puinhoop.”

Chacham afwezig
De perikelen bij de PIG lijken dus ook na de algemene ledenvergadering van komende woensdag nog niet voorbij. Ook stellen veel leden vraagtekens bij het feit dat de minchadienst van de Rabbijnenconferentie (zie pagina 13) oorspronkelijk zou worden gehouden in de Esnoga. Uiteindelijk ging dat niet door. De NIHS besloot een paar dagen voor de conferentie uit te wijken naar de Aharon Schuster Synagoge. Chacham Toledano, de geestelijk leider van de PIG, die voor de conferentie was uitgenodigd, was op de conferentie niet aanwezig.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking