Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Commentaar

Staakt-het-vuren

Esther Voet 14 december 2023, 07:00
Staakt-het-vuren

Deze week verhoogde de nationaal coördinator terrorismebestrijding, Pieter-Jaap Aalbersberg, het dreigingsniveau van 3 naar 4. Als een van de drie redenen voor die opwaardering benoemt de NCTV ‘het oplaaiende conflict in Israël en de Palestijnse gebieden’. Hij stelt dat de dreiging onder meer uit de hoek komt van IS en Al-Qaida. Als leek vraag je je dan af: Hé, hoort daar ook niet Hamas bij? Want roepen zij niet alle moslims op om terreuraanslagen te plegen op Joden over de hele wereld? 

Laten we wel zijn, Hamas heeft dezer dagen in onze straten meer fans rondlopen dan IS en Al Qaida samen, maar wellicht vindt de NCTV dat we die oproepen niet serieus hoeven te nemen. In Israël namen de autoriteiten de aanwijzingen voor een gruwelijke aanslag door Hamas ook te lang te weinig serieus. 

De waarschuwing van de NCTV geldt voor heel Nederland. Maar de nationaal coördinator antisemitismebestrijding Eddo Verdoner reageerde ongetwijfeld niet zonder reden: “Het doel van terroristen is het normale leven te verstoren door angst te zaaien. Dit mogen we niet toestaan. We moeten alles op alles zetten om onze vrije samenleving, inclusief een bloeiend Joods leven, te waarborgen.’

Dat Joods leven bloeit, bewezen deze Chanoeka-dagen. In heel het land stonden de verlichte chanoekiot, en heel veel niet-Joden vierden met ons mee. Dat bemoedigt. Net als de talloze lieve brieven en kaarten die bij het NIW in de bus vielen met bemoedigende woorden van solidariteit. Veel dank hiervoor! Het doet ons veel goed. 

Heeft iemand er al aan gedacht Hamas, uit empathie voor de eigen bevolking, te vragen zich over te geven?

Intussen neemt de druk op Israël om het vuren te staken toe. We hadden het al op 8 oktober voorspeld: hoezeer Israël ook zijn best zal doen burgerslachtoffers te vermijden, deze oorlog wordt verschrikkelijk, zoals iedere oorlog is. En je hoefde geen glazen bol te hebben om te weten dat hij langer dan voorgaande confrontaties zou gaan duren. 

Terwijl Hamas blijft oproepen tot de vernietiging van Joden en heel Israël, wordt dat land in de VN en in nationale parlementen om de oren geslagen met de roep tot een staakt-het-vuren. Maar heeft iemand er al aan gedacht Hamas, uit empathie voor de eigen bevolking, te vragen zich over te geven? Als Hamas vandaag de gijzelaars vrijlaat, de wapens neerlegt, Israël erkent, stopt met het oproepen van het plegen van aanslagen op Joden over de hele wereld en het welzijn van de eigen bevolking voorop gaat stellen, is er morgen een staakt-het-vuren. Vreemd, dat daar nou niemand op komt.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (8)
Bas Fortuin 14 december 2023, 09:02
Hamas en staakt het vuren? Alle mensen die de VREDE liefhebben wensen het. Maar...Hamas is overmoedig geworden nu ze ziet dat de Wereldopinie VN-EU steeds meer haar verdorven kant kiest. Ik las in de Profeet Ezechiel 38 en 39 Gods Masterplan hoe straks niet alleen Hamas totaal verslagen wordt op de bergen Israels door de God van Israël maar ALLE Israel-vijandige volken!!! Ik las de verrassende ontknoping van de wereldgeschiedenis niet in een krant maar in de BIJBEL..Ezechiël 38:4 IK [JHWH] zal u [HAMAS] komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard, enz." Het nu nog kleine Israel, omringd door virulente antisemieten Hezbollah in het Noorden en Hamas in het Zuiden zullen spoedig voor eeuwig uitgeteld zijn als Israel met haar Masjiach tot HOOFD der volken wordt. Jesaja 40 en 60.
Velzeboer 14 december 2023, 09:13
De spijker op z'n kop
tiki 14 december 2023, 09:54
00 970 599 3737 65 Dit is het telefoon nummer van Yahya Sinwar. Zij die een staakt het vuren wil hebben....dit is dit het het adres. Totale ontwapening, overgave van de Hamas bobo's, opblazen van de metro, & levende teruggave van alle gijzelaars (allemaal even vergeten te benoemen in de gebalanceerde & humane Algemene Vergadering resolutie van de United Nazi's met Generaal Guterres als aanvoerder) Daarná kunnen de door hem gelanceerde 2023 Naqba People hun leven terug krijgen.....'als de Internationale gemeenschap & Arabische broeders de boel willen opbouwen. Willen ze échter niet, want ze willen een "2-staten oplossing", iets dat Israel dan weer niet wil. Want wat is het verschil tussen Hamas & Abbas? HAMAS will Israel vernietigen in één klap. Abbas/PA wil hetzelfde, maar in stages via een Internationale Gemeenschap die dit gedoogt = toestemt! In Israel zijn ze écht hélemaal klaar met alle bemoeienissen van de Internationale Gemeenschap, de United Nazi's, de Universiteiten, de Media, de "experts". Ze moeten er al om lachen waarna er de beste satirische scetches over worden gemaakt want bij de voorspelbaarheid van het hele zootje Internationale Humanisten, heeft zelfs de slechtste paragnost het altijd bij het juiste einde.
Kiek Houthuijsen 14 december 2023, 16:24
Esther, je begrijpt toch ook wel dat overgave, zelfs uit empathie voor de eigen bevolking, vernederend is voor deze dappere vrijheidsstrijders? Israel moet het hen gunnen om enmasse zelfmoord te kunnen plegen, zodat zij als martelaren sterven en hun families trots kunnen zijn.
Shlomo Itai 14 december 2023, 20:08
Volgens een peiling die is gehouden door de Palestijn Khalil as-Shikaki is de steun voor Hamas in Gaza gedaald naar zo'n veertig procent, maar is dus ondanks alle verwoestingen en ondanks alle doden in Gaza nog steeds flink groter dan de grootste partij in Nederland na 22/11. In de Palestijnse Autoriteit is volgens dezelfde peiling de steun voor Hamas juist gegroeid tot ongeveer zeventig procent en die voor Abou Mazen gedaald naar slechts zeven procent. Kort gezegd, op de meerderheid van de Palestijnen maakt de prijs van de oorlog weinig of helemaal geen indruk en in de PA lijken ze zelfs te hunkeren naar die totale oorlog waar Hamas voor staat.. Wie dus aandringt op een staakt het vuren doet dit om allerlei redenen, maar níet om de Palestijnen een plezier te doen.
Cees van Dijk 14 december 2023, 22:12
Groot nieuws nu: een Hamas-cel is opgerold in Duitsland en Nederland (met vertakkingen naar Denemarken). De Hamassers hadden plannen om Joodse instellingen aan te vallen. Want eer u het nog niet wist, het gaat Hamas niet om Israel of de ‘Palestijnse vrijheidsstrijd’ maar om de zondebok bij uitstek in hun ogen: ‘der ewige Jude’. Ja, mensen, Hamas zit overal! Wat Hamas hier nu mee denkt te bereiken behalve dat de West-Europese landen nu ook achter hen aan zitten, is een raadsel. Een zwart en diep raadsel. Israel heeft de Amerikanen en de West-Europeanen laten weten de strijd voort te zetten tot Hamas verpulverd is. Macron stelde voor aan Biden om dan maar de settlers op de Westoever ‘aan te pakken’ en hun de toegang tot de landen waar die settlers oorspronkelijk vandaan komen te ontzeggen, maar -voorzover bekend- zijn alleen de Britten daar over enthousiast. Ondertussen ruimt het IDF straat voor straat, huis voor huis in Gaza op. Overal zijn filmpjes te zien waarop de Hamas-leden half naakt bij elkaar worden gedreven. Het tunnelstelsel wordt onder water gezet of opgeblazen. Israel pakt het grondig aan. Pffff, ja, dat is oorlog mensen, niet opgeven als je wint denken ze in Israel. En dat is de logica van de oorlog… daar kan niemand wat aan doen.
tiki 15 december 2023, 15:07
Wat EU & US nog stééds niet willen begrijpen is dat Hamas/Abbas/PA/Hezbollah, Iran & Islamisten een 7 koppig monster is, die je niet via Westerse normen & Engelstalige waarschuwing stopt. Nee zij begrijpen alléén terreur tegen terreur & verstaan alléén Arabisch. De nieuwsdiensten, maakt niet uit NOS/BBC/VRT e.a., het is allemaal één ongeinformeerde pot nat, Useful Idiots gevoed door palestijnse propaganda, betaald door Qatar. Mijn oren klapperen bij de"serieuze" onzin die er verteld word. 1) Ze laten éérst de platgebombardeerde ongeorganiseerde bende zien in Gaza....om 'daarna met de precieze cijfers over doden (allemaal vrouwen & kinderen) v.h. ondertunnelde 'Ministerie van Gezondheid' in datzelfde Gaza te papagaaien. Advies: als je in 5 minuten wilt begrijpen hoe alles in mekaar zit....kijk op You Tube het sartirische programma 'Eretz Nehederet. Sartirische programma's hebben de rare gewoonten om op ironische & humoristische wijze de pijnlijke waarheid & über debiliteit van onze serieuze "experts" aan het licht te brengen. Daarná heb je geen expert meer nodig.
Hendrik 16 december 2023, 18:46
@Bas Fortuin, dat deze Dag spoedig mag aanbreken! Slalom!
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *