Uitlatingen Blok wel degelijk antisemitisch
Binnenland

Uitlatingen Blok wel degelijk antisemitisch

Redactie 09 februari 2017, 00:00
Uitlatingen Blok wel degelijk antisemitisch
Profielfoto van Vredesweek Apeldoorn op Facebook

Profielfoto van Vredesweek Apeldoorn op Facebook

De Vredesweek Apeldoorn neemt uitdrukkelijk afstand van gastspreker Kees Blok.

Twee weken geleden, in NIW 14, berichtten wij over een ruzie tussen de organisatoren van de Vredesweek Apeldoorn en Tom Fürstenberg van Joods Apeldoorn. Het conflict betrof antisemitische uitspraken die, zo meldde Fürstenberg, tijdens een Vredesweekbijeenkomst in september werden gedaan door voorzitter van de pro-Palestijnse kerkorganisatie Kairos Sabeel Nederland, de oud-militair en voormalig rechter Kees Blok.
De heer Blok belde ons blad en meldde op de reactiepagina van NIW 15 dat hij geen antisemiet is, dat Israël niet moet verdwijnen, dat hij niet meer doet dan opkomen voor de Palestijnen, dat Fürstenberg zijn woorden zou hebben verdraaid en dat hij al zijn beweringen kon weerleggen. Blok eiste ook meerdere malen dat hoofdredacteur Esther Voet afstand zou nemen van haar commentaar in editie 14, wat zij weigerde.
Niet alleen Blok zat in het beklaagdenbankje: Vredesweek-voorzitter Eddy Anneveldt had een mailwisseling met Fürstenberg besloten met de woorden: “Door jou is mijn beeld van Joden er niet beter op geworden,” een uitspraak die – nadat deze in diverse media terechtkwam – door onder meer het Centraal Joods Overleg als antisemitisch werd beoordeeld.
De gemeente Apeldoorn heeft bemiddeld bij het oplossen van deze ruzie. Fürstenberg, Anneveldt en Vredesweek-medeorganisator Erwin van der Bij hadden gesprekken met wethouders Paul Blokhuis (CU) en Johan Kruithof (PvdA). Die stelden vervolgens de tekst op die Fürstenbergs beschuldigingen aan het adres van Blok bevestigen. Deze tekst is zojuist als persbericht door de gemeente Apeldoorn verstuurd.

‘We betreuren het dat Fürstenberg hieraan is blootgesteld, terwijl hij vooraf voor deze spreker heeft gewaarschuwd’

“In Apeldoorn is de afgelopen maanden een conflict ontstaan tussen enerzijds vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en anderzijds organisatoren van de Vredesweek. Aanleiding zijn uitspraken die tijdens de Vredesweek in september 2016 zijn gedaan tijdens een lezing in de Lutherse kerk. Ondergetekenden zijn daarop met elkaar in gesprek gegaan om na te gaan of herstel van de relatie mogelijk is.

Uitspraken van de omstreden lezing door de heer Kees Blok over Israël en Palestina zijn besproken. Ondergetekenden zijn het met elkaar eens dat de volgende uitspraken zijn gedaan door de heer Blok:

– Gebruik van de term ‘Joods ras’
– De suggestie dat als er meer was gesproken met Himmler in de Tweede Wereldoorlog de Shoa (vernietiging van de Joden) minder erg had uitgepakt
– De Palestijnse jihadisten zijn te vergelijken met de geuzen en onze verzetsstrijders in WOII

Volgens de definitie van antisemitisme die het Europees Parlement (http://www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitism/) hanteert, zijn dit antisemitische uitlatingen en vallen ze niet onder legitieme kritiek op de staat Israël. Ondergetekenden nemen daarom met kracht afstand van deze antisemitische uitlatingen.

De organisatoren van de Vredesweek hechten eraan te onderstrepen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de invulling van de diverse thema-avonden tijdens de Vredesweek, maar betreuren wel dat de heer Fürstenberg hieraan is blootgesteld terwijl hij vooraf voor deze spreker heeft gewaarschuwd. Tijdens de lezing is er niet ingegrepen door de daarbij aanwezige organisatoren van de Vredesweek. Er is daarom afgesproken dat in de toekomst zorgvuldig wordt gekeken naar samenkomsten (gastsprekers, format, gespreksleiders, etc.) in de Vredesweek, zodat een herhaling van het bovenstaande niet meer voorkomt. Bovendien wil de organisatie van de Vredesweek volop aandacht geven aan antisemitisme de komende tijd.

De heer Anneveldt, voorzitter van de Kerngroep Vredesweek, erkent dat hij in het heetst van de strijd een generaliserende uitspraak over zijn beeld van Joden heeft gedaan, en neemt dit terug. Tevens voelt hij zich als voorzitter van de Vredesweek extra verantwoordelijk om een dergelijke lezing in de toekomst te voorkomen. De heer Fürstenberg heeft aangegeven dat hiermee de kous af is, dat hij de heer Anneveldt niet antisemitisch vindt, en dat hij uitziet naar een vruchtbare samenwerking in de (nabije) toekomst.”

De verklaring is ondertekend door Eddy Anneveldt, Erwin van der Bij en Tom Fürstenberg.
Kees Blok, die na de publicaties over zijn uitlatingen hoog van de toren blies en volhield niets onoirbaars te hebben gezegd, doet er wellicht goed aan eens een cursus tegen antisemitisme te volgen.

 

Foto: Profielfoto van Vredesweek Apeldoorn op Facebook

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking