Baudet als koning Pyrrhus
Nieuws

Baudet als koning Pyrrhus

Redactie 05 december 2020, 10:00
Baudet als koning Pyrrhus

Auteur: Bart Schut

De bewijzen van antisemitisme tegen Forum van Democratieoprichter Thierry Baudet stapelen zich op. Zij leidden tot een scheuring en nu Baudet de machtsstrijd gewonnen heeft, lijkt niets meer een doorstart van het Forum als extreemrechtse partij in de weg te staan.

En toen ging het opeens niet meer over ‘schuld door associatie’ en ‘gevonnist door de pers’, de twee verdedigingslijnen waarmee wel-niet-wel Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zich weerde tegen aantijgingen van antisemitisme binnen zijn partij. Nu gaat het inmiddels over de denkbeelden en uitspraken van Baudet zelf. En die zijn niet mals, als we de ooggetuigen mogen geloven.

Belangrijkste van hen is Nicki Pouw-Verweij, lid van de Eerste Kamer en voormalig nummer 3 van de FvD-kieslijst, die een brief opstelde waarin zij de bizarre gebeurtenissen tijdens een etentje met de top van die lijst samenvat. Pouw-Verweij bevestigt aan het NIW dat bij die bijeenkomst zeven van de tien hoogstgeplaatste FvD’ers op de kieslijst aanwezig waren. Ten minste twee van hen – Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek – bevestigen de versie van Pouw-Verweij. Zij hebben net als Pouw-Verweij de partij inmiddels verlaten.

Wat heeft Thierry Baudet gezegd tijdens dat etentje van 20 november op het FvD-partijkantoor in Tiel? In een reactie op vragen van Pouw-Verweij over de ontoereikende maatregelen tegen antisemitische en nazistische uitingen binnen whatsappgroepen van jongerenorganisatie JFvD – de daders werd de hand boven het hoofd gehouden, terwijl klokkenluiders werden geroyeerd – schoot Baudet uit zijn slof: “Waar komt jouw kruistocht tegen het antisemitisme vandaan?” Op de verbouwereerde tegenwerping van Pouw-Verweij dat iedereen toch tegen Jodenhaat is, antwoordde Baudet: “Bijna iedereen die ik ken, is antisemiet”. Verbluft werd gesuggereerd dat de Forumleider een grapje maakte, dat acceptatie van antisemieten in de partij ‘dom en schadelijk’ is. “Ze zijn niet dom,” luidde Baudets repliek, “ze hebben juist een hoog IQ, daarom zeggen ze deze dingen ook.” Op dat moment besefte Nicki Pouw-Verweij dat het einde van de partij zoals zij die kende in zicht was, maar het zou nog erger worden.

Groezelige denkbeelden
Dat de partijleider zo’n hoge dunk heeft van Holocaustontkenners en anderen met (neo)nazigedachtegoed, werpt een ander licht op het verre van kordate optreden tegen Jodenhaters in de JFvD-appgroep. Freek Jansen, JFvD-voorzitter, nummer 7 op de lijst en fractiemedewerker in de Tweede Kamer, is zelf beschuldigd van ten minste verering van de economische politiek van de nazi’s. Dat Baudet pal achter de groezelige denkbeelden van zijn vriend en rechterhand Jansen blijft staan en diens weigering op te treden tegen antisemitisme in de JFvD steunt, is een van de redenen dat de bom barstte in de top van het Forum.

Later op de avond kwamen Joden opnieuw ter sprake. Baudet wilde dat de Forumcampagne zich bijna uitsluitend op het thema vrijheid zou richten, en dan vooral op de volgens hem bewust opgelegde onvrijheid ter bestrijding van de coronapandemie. De partijleider liet weten drie miljoen Nederlanders op te willen offeren voor die vrijheid. Toen hij tegenstand bespeurde bij zijn verbijsterde disgenoten, werd hij steeds emotioneler en riep dat hij wist wie er achter het virus zat: George Soros. “En anderen,” voegde Baudet daaraan toe, “maar ik zal niet zeggen wie, want dan noemt Nicki mij een antisemiet.” Pouw-Verweij zegt niet te weten wie hij daar specifiek mee bedoelde, maar Baudet lichtte zelf een tipje van de sluier op toen hij zei dat ‘Hillary Clinton en de pedofielen’ proberen ‘onze vrijheid af te nemen’.

QAnon
De ingrediënten Clinton, Soros en pedofilie laten zien dat Thierry Baudet op zijn minst sympathiseert met de antisemitische QAnon-complottheorie. Dit is weinig verrassend gezien zijn toenadering tot de bekendste Nederlandse aanhanger van QAnon, rapper Lange Frans, en andere complotdenkers zoals Willem Engel, of zijn voorliefde voor internet-‘discussieplatform’ Café Weltschmerz. In dat licht laat het zich gemakkelijk raden wie ‘de anderen’ zijn, die Baudet het predicaat ‘antisemiet’ opgeleverd zouden hebben. De enige QAnon-component die nog ontbreekt, is immers de Rothschildfamilie, al twee eeuwen favoriet mikpunt van Jodenhaters van diverse pluimage.

Nicki Pouw-Verweij

De rest is geschiedenis. Pouw-Verweij stuurde haar verslag van de avond naar het FvD-bestuur, het lekte uit naar De Telegraaf. Eerdmans en Vlaardingerbroek bevestigden haar verhaal en Baudet besloot van de weeromstuit toch maar niet af te treden als lijsttrekker. De chaos in het verscheurde Forum was totaal, maar Baudet kwam als koning Pyrrhus uit de machtsstrijd. Forum voor Democratie is verworden tot een partij waar nog enkel rechtsextremisten, complotdenkers en opportunisten zich thuis zullen voelen.

Geruchten dat leden van alt-rightbeweging Erkenbrand zich weer in de partij roeren, zijn sterker dan ooit en ditmaal is de kans dat zij er vaste voet aan wal zullen krijgen groot. Zo ongeveer iedereen die hen intern de voet dwars had kunnen of willen zetten, is vertrokken. Een eerder schandaal rond Baudets mogelijke banden met deze beweging werd vorige week opgerakeld door de publicatie van het boek Mijn meningen zijn feiten’ van auteurs Harm Ede Botje en Mischa Cohen. Zij beschrijven hoe bij een ontmoeting tussen Baudet en de Amerikaanse blank-nationalist en voorvechter van rassenscheiding Jared Taylor in oktober 2017, twee Erkenbranders – onder wie neonazi Fausto Lanser – aanwezig waren. Aan het einde van de ontmoeting eiste Baudet dat Taylor zijn exemplaar van diens racistische boek White identity zou signeren. Dat deed de auteur met de woorden: ‘Voor Thierry. Van een revolutionair aan een ander.’

‘Moffenhoer’
Inmiddels ziet Baudet zich enkel nog omringd door getrouwen, een fenomeen dat je vaak ziet na couppogingen: Freek Jansen is weer in genade aangenomen, Olaf Ephraïm – die zelf zegt Joodse wortels te hebben – toont de soort slaafse trouw waar Baudet op is gesteld, en de uit de VVD geschopte huisjesmelker Wybren van Haga is definitief tot de inner circle toegetreden. De vraag is of de kiezer het Forum-nieuwe-stijl zal belonen met genoeg zetels om de vier in de Tweede Kamer onder te brengen.

De morele winnaars van de partijscheuring staan als verliezers van de machtsstrijd met lege handen. Nog onbekend is of Pouw-Verweij, Eerdmans, Vlaardingerbroek en Annabel Nanninga, lid van de gemeenteraad van Amsterdam, Provinciale Staten in Noord-Holland en de Eerste Kamer, een politieke doorstart zullen maken. Helemaal kansloos lijkt die niet: een groot aantal provinciale en gemeentelijke fracties hebben Baudet en de zijnen de rug toegekeerd en zouden zich bij de dissidenten kunnen voegen. Voorlopig hebben dezen echter vooral te vrezen voor beledigingen en bedreigingen van de Baudetloyalisten. Nicki Pouw-Verweij vertelt het NIW hoe zij al dagen op sociale media wordt uitgemaakt voor ‘verrader’, ‘Judas’. En erger: “Moffenhoer, we hadden je na de oorlog kaalgeschoren,” werd haar deze week op sociale media toegebeten. Het is het niveau dat je mag verwachten van de achterblijvers bij het ooit zo veelbelovende Forum voor Democratie.

Waarschuwingen
De ineenstortende partij dreigt de vakgroep rechtsfilosofie van de Leidse rechtenfaculteit mee te sleuren in zijn val. Het universiteitsbestuur heeft aangekondigd een onderzoek te openen naar hoogleraar Paul Cliteur, de inmiddels afgetreden Eerste Kamersenator die als de politieke mentor van Thierry Baudet wordt beschouwd. Dit vanwege ‘klachten over antisemitisme’ binnen de vakgroep. Het is het gevolg van een artikel op weblog GeenStijl waarin oud-medewerkers van Cliteur zich erover beklagen dat hun hoogleraar niets deed met hun waarschuwingen tegen zijn voormalige promovendus Baudet. Overigens zijn er vooralsnog geen voorbeelden van antisemitisme van medewerkers van de vakgroep bekend.

Baudet blijft zelf de vermoorde onschuld spelen, al lijkt zijn verdediging met de dag te veranderen. Te gast in de talkshow Beau op RTL 4 ontkende hij nog in alle toonaarden zich antisemitisch te hebben uitgelaten. Hij voerde daarbij Ephraïm op als getuige, maar in diens verklaring is niet te lezen dat zijn leider de gewraakte uitspraken niet heeft gedaan. Dinsdag verklaarde Baudet dat hij het zich niet allemaal meer zo goed kon herinneren, maar dat hij zich niet kon voorstellen zoiets gezegd te hebben. Intussen toonde de radicaalrechtse website de Dagelijkse standaard een fotocollage die Baudet eerder op zijn Instagramaccount plaatste en die zijn liefde voor Israël en het Joodse volk zou bewijzen. We zien Thierry poseren met zijn ‘Joodse vriendin Davide Heijmans’, met ‘zijn vriend’ Eli Vered Hazan, directeur Buitenlandse Zaken van de Likoedpartij, met CIDI-directeur Hanna Luden, met Theo Hiddema tijdens Keppeltjesdag en als winnaar van het CIDI-verkiezingsdebat – volgens het daarbij aanwezige publiek in de Amsterdamse Rode Hoed – in maart 2017.

Bij die laatste foto staat een opvallend citaat afgedrukt: “Als het loopt als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, is het waarschijnlijk een eend.” Je zou het kunnen zien als een onbedoeld staaltje zelfkennis, maar zou Thierry Baudet weten dat dit gezegde bij uitstek gebruikt wordt om antisemieten te ontmaskeren?

Collage op Baudets Instagramaccount die zou bewijzen dat hij geen antisemiet kan zijn

Vertwijfeling en woede
Auteur: Esther Voet

De berichtgeving over antisemitisme bij Forum voor Democratie en nog opvallender, antisemitische opmerkingen van leider Thierry Baudet zelf die niet worden tegengesproken, laat Joodse aanhangers van de partij vertwijfeld achter.

Is er iets misgegaan in het hoofd van Thierry Baudet? Of heeft hij zich omgeven met de verkeerde mensen? Misschien wel beide. Hoe het ook zij, veel enthousiaste Joodse aanhangers van FvD zijn zich wild geschrokken van de ontwikkelingen in de partij. Dat terwijl Baudet nog in 2017 werd uitgeroepen tot winnaar van het CIDI-verkiezingsdebat in de Amsterdamse Rode Hoed, waar de lijsttrekker zich profileerde als groot vriend van Joden en Israël. Menig CIDI-medewerker sprak zich uit als groot fan van Forum. Een van hen, Samuel Jong, stapte zelfs over naar de partij, en werd daar volgens zijn LinkedIn pagina tot op vandaag. Maar veel Joodse aanhangers zijn van een koude kermis thuisgekomen, onder wie ook enkele zakenlieden die Forum financieel steunden. Daarbij keken ze vooral naar het partijprogramma dat hen aansprak: minder immigratie en een einde aan ‘klimaathysterie’ en de baantjescarrousel in politiek Den Haag.

Goed verhaal
Een van die ondernemers is David Beesemer. “Een aantal jaren geleden werd een lunch georganiseerd door makelaar en tv-presentator Harry Mens. Ik werd daarvoor benaderd door Jeroen de Vries, die ik uit het vastgoed kende. Ik kende Jeroen als correct.” De Vries was Baudets woordvoerder tot kort na diens ‘boreale’ speech na de FvD-Statenverkiezingoverwinning, die voor veel FvD-medewerkers als donderslag bij heldere hemel kwam. Beesemer: “Omdat De Vries mij uitnodigde, ben ik naar Huis ter Duin gegaan, met nog zo’n twintigtal vastgoedmensen. Daar hielden Henk Otten en Baudet een goed verhaal. Vooral Otten was aan het woord. Ik geloofde erin en ja, ik heb toen besloten een financiële bijdrage aan de partij te leveren.”

Beesemer was niet de enige Joodse gast die de portemonnee trok. Dat Jeroen de Vries niet veel later afscheid nam van de partij, is Beesemer echter nooit verteld. Otten en De Vries maken nu deel uit van de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Toekomst. Beesemer: “Dat De Vries nu senator is voor die partij, is mij totaal onbekend. Ik had graag persoonlijk van hem gehoord dat hij weg was bij FvD. Maar ik zag al snel de chaos in die partij en heb toen meteen afstand genomen.”

‘Psychopathische narcist’
Bij wie dat langer duurde, was een succesvolle entrepreneur die liever anoniem wil blijven: “Ik heb Baudet zelfs nog niet zo lang geleden hier bij mij thuis aan tafel gehad. Ik zag toen al dat hij regelmatig uit de bocht vloog. Ik heb hem inderdaad financieel ondersteund, maar ook geadviseerd dat hij een raad van advies moest instellen die hem zou kunnen terugfluiten. Hij had dat nodig, vond ik. Baudet zei dat een goed idee te vinden en hij zou er de volgende dag op terugkomen. Nooit meer iets gehoord. Ik zie nu een psychopathische narcist. Zeker na wat deze week allemaal boven tafel is gekomen. Ik voel me misleid en heb meteen mijn lidmaatschap opgezegd. Mijn periodieke financiële bijdrage kon ik gelukkig nog terugtrekken.”

Na de onthullingen van zijn antisemitische opmerkingen plaatste Baudet een bericht op Insta gram dat het beste kan worden omschreven als Jew-washing. Ook koketteerde hij menigmaal met het verhaal van zijn grootmoeder die een Yad Vashem-onderscheiding had gekregen. Dat verhaal wordt nu door sommigen in twijfel getrokken, maar dat is niet terecht. Senta Bernadina Johanna Baudet-Goverts (1924) kreeg dat ereteken wel degelijk in 1989. Zij gaf haar persoonsbewijs af aan een Joodse, die zij vervolgens begeleidde naar de Belgische grens. Daar liep zij tegen de nazilamp en werd vervolgens dagenlang gemarteld. Tevergeefs, zij liet niets los. In het boek over Baudet van Harm Ede Botje en Mischa Cohen, Mijn meningen zijn feiten, lezen we hoe dramatisch de familiegeschiedenis is, omdat de vader van Senta een gekende NSB’er was.

Blanco
Chaim Benistant, bekend in de kille en tot voor kort fervent voorstander van Forum voor Democratie, sprak Baudet nog geen week geleden en zegt: “Voor de oprichting van FvD was ik zeer teleurgesteld in de politiek. Het anti-Israëlgevoel en anti-Joodse sentimenten tierden welig, onder andere in partijen die het veel slechter met ons voorhebben dan FvD. Van Baudet zelf was ik nooit echt fan, wel van het partijprogramma: pro-Israël, een ander geluid. Maar na wat ik nu allemaal hoor? Er moet stevig de bezem doorheen en ja, ik denk dat Baudet van Freek Jansen af moet. Die huidige penningmeester Olaf Ephraïm ken ik totaal niet. Ik denk dat ik komend jaar maar blanco stem.”

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking