Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Column

Diep geschokt

Opperrabbijn Binyomin Jacobs 12 maart 2023, 08:00
Diep geschokt

Omdat ik van mijn Blouma in de auto geen WhatsApp mag kijken of anderszins op mijn telefoon bezig mag zijn, luister ik naar het nieuws en actualiteitenprogramma’s. Ter sprake kwam het probleem van erkenning. Het schijnt, volgens de advocaat die geïnterviewd werd, regelmatig voor te komen dat na seksueel misbruik het slachtoffer aangifte doet en dat de afwikkeling daarna tergend lang duurt. Onderbezetting bij justitie en politie zijn daarvan de oorzaak. Het slachtoffer lijdt zo twee keer. Eerst onder het misbruik en daarna door het ontbreken van erkenning.

Zoals u weet is er helaas tussen Joods Nederland en de Raad van Kerken spanning ontstaan. Het reisverslag van de Raad van Kerken, de koepel van de meerderheid van christelijk Nederland, vergeleek de Holocaust met de situatie van  de Arabische christenen in Israël. De argumentatie van de auteurs is dat zij niet vergeleken maar associeerden. Hoewel ik ruiterlijk toegeef dat ik geen alfaopleiding heb, zoals de meeste dominees, maar (slechts?) als bèta ben gevormd, is mij het verschil tussen vergelijken en associëren niet echt duidelijk. Maar of er nu wel of niet een verschil in betekenis bestaat tussen vergelijken en associëren, de zinnen zijn geschreven en dat doet pijn. 

Heeft de delegatie gaskamers en concentratiekampen gezien?

Ben ik boos? Ziedend? Helemaal niet. Diep geschokt en intens verdrietig, dat wel. Jarenlang proberen ik en velen met mij de relatie tussen de kerken in ons land en de Joodse gemeenschap te verbeteren. Deze verbetering heeft ertoe geleid dat de kerk als instituut openlijk afstand heeft genomen van een uiterst antisemitisch verleden: de kruistochten, de brandstapels tijdens de inquisitie, de houding van de kerk gedurende de Holocaust, de honderden pogroms en ga zo maar door. Hoe is het mogelijk dat een weldenkend mens de gaskamers van Sobibor, waar mijn familie werd vermoord, associeert met de staat Israël? Heeft de delegatie gaskamers en concentratiekampen gezien? Ik ken talloze Arabische christenen in Israël die zich geheel niet herkennen in deze associatie. 

Was de erkenning van schuld slechts een voorbode om tot een veroordeling van Israël te komen? Was de schuldbekentenis wel oprecht gemeend?  Dit soort gedachten spookten door mijn verdrietige hoofd. Natuurlijk besef ik dat we veel goede christelijke vrienden hebben die voor Joods Nederland en ook voor Israël door het vuur gaan. En zeker weet ik dat de Raad van Kerken niet oppermachtig is en niet per definitie het geluid is van heel christelijk Nederland, maar toch: na het bezoek aan Yad Vashem Israël vergelijken met …  maakt de Holocaustwond nog pijnlijker.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (6)
Anne Jan Swieringa 12 maart 2023, 15:03
Gewaardeerde opperrabijn Als christen huil ik met u mee. En schaam ik mij diep over de uitingen van de raad van kerken. Ze spraken niet namens vele zoals ik. Plaatsvervangend bied ik u en heel Israël ons diepe en welgemeemde excuses namens de mensen die de God van Abraham Isaak en Jocob volgen, die Israël erkennen als Zijn volkén oogappel. Exodus 34:6-7 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, ‭barmhartig‭ ‭en‭ genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,‭ ‭Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die ‭de schuldige‭ zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde ‭geslacht‭.‭ Wees gezegend door de enige God.
Vincent van Oers 12 maart 2023, 19:33
Goedverhaal
Hans Trapman 13 maart 2023, 08:38
Wat een liefdevolle reactie vanuit een zeer gekwetst geworden hart.
Jan Haan 13 maart 2023, 14:55
Ik kan me heel goed indenken dat er kritiek is op Israël m.b.t. de aanpak van het conflict met de Palestijnen, maar elke verwijzing naar de holocaust is volstrekte onzin en uitermate pijnlijk. En niet alleen voor joden, maar voor elk weldenkend mens. Overigens is een kritische houden t.o.v. de Palestijnse rol in de huidige situatie meer dan terecht. Kunnen we niet eens beginnen met de vraag wat Israelis en Palestijnen gezamenlijk delen, en trachten weg te nemen wat hun scheidt. Ik weet het...... makkelijker gezegd dan gedaan, maar toch... ,
Klaas de Jong 14 maart 2023, 17:47
Het is inderdaad verbijsterend, dat deze delegatie van meerdere Nederlandse kerkgenootschappen deze 'associatie' op papier zetten! Helaas is er vanuit de leden van deze kerken geen storm van protest opgestoken. Dat is een veeg teken. Ik ben geen lid van een van de genootschappen die door de delegatie werden vertegenwoordigd maar ik voel als gelovige afschuw en angst. Hoe kon dit gebeuren?
tiki 15 maart 2023, 15:04
Wat Israeli's en palestijnen samenlijk delen? Chumus.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *