Neem nu een abonnement

Lees elke week het opinietijdschrift en cultureel magazine ineen, voor iedereen met interesse in de Joodse wereld. Abonneer je nu »

Lees nu online
Schaamlap
Commentaar

Schaamlap

Redactie 09 maart 2023, 08:00
Schaamlap

De staat Israël wordt vaak bekritiseerd. Soms zelfs overmatig, zou je kunnen stellen, waardoor je vraagtekens bij de intenties van de criticasters kunt zetten. Maar liever een kritische blik dan klakkeloos alles voor zoete koek slikken. En dat is precies wat de Raad van Kerken met het bezoek aan christelijke Palestijnen deed. Het programma bleek zeer eenzijdig, het leek zo te komen uit de krochten van de, eufemistisch gesteld, controversiële BDS-organisatie Kairos-Sabeel. 

Uit het verslag dat de raad op de website publiceerde, blijkt geen enkele distantie van wat de delegatie kreeg voorgeschoteld. Geen enkele kritische vraag. Het geweeklaag van de Palestijnen zonder enige reflectie ging erin als het evangelie bij een ouderling. Voor een voorzichtig geopperd tegengeluid dat binnen de raad ook andere meningen leefden, hadden ‘de Palestijnen geen geduld’. Daar werd het bij gelaten en vervolgens leken alle leden last te krijgen van een soort stockholmsyndroom. Waar de kerkelijke koepel zich voorheen verre hield van politieke uitspraken, ontpopte hij zich ineens als activist. 

Dat meer dan een derde van de Arabische bevolking van Jeruzalem het Israëlische staatsburgerschap verkiest boven het Palestijnse, zal ongetwijfeld niet aan de orde zijn gekomen. Dat christelijke inwoners van Betlehem al jarenlang door hun moslimbroeders worden weggepest, ongetwijfeld ook niet. 

Nee, Joden mochten niet denken dat in het rapport een vergelijking werd gemaakt met de Shoa. Het was een associatie. Wat is het verschil? Op pagina drie prijkte al een beeltenis van Anne Frank. 

En dan was er dat schaamlapbezoekje aan Yad Vashem. Deden ze toch nog iets aan Joden. Dode Joden. Daar werd opnieuw die ‘associatie’ gelegd. Nog wel opgetikt door dominee De Reuver, scriba van de PKN, voorheen gerespecteerd gesprekspartner van Joodse instanties. Dat was de grootste gotspe. Nee, er is nog een ergere. De raad begrijpt in de verste verte niet wat hij heeft fout gedaan. De verslagleggers hebben de gewraakte passages alleen maar weggehaald vanwege het protest van die overgevoelige Joden.  

De eerste gevolgen van deze eenzijdigheid zien we al. Een partij als de ChristenUnie kon voorheen bogen op de diepgaande kennis van Gert-Jan Segers en Joel Voordewind over het conflict. Nu die zijn vertrokken, verklaarde de CU-Europarlementariër Peter van Dalen: “Er is Palestijnse christenen veel onrecht aangedaan. Dat hebben we niet gezien.” BDS-discussies vinden inmiddels ook in de ChristenUnie plaats. Ik hoop dat de nieuwe fractieleidster Mirjam Bikker de koers recht zal houden.

En voor de raad heb ik één advies: bespaar ons met dit soort intenties voortaan een bezoek aan Yad Vashem. Bezoedel die heilige grond niet meer met uw treife voetstappen.

Opmerkingen (13)
Dirk Aalten 09 maart 2023, 08:51
In de 60tiger jaren kregen wij aardrijkskundeles over Israël. De landkaart die opgehangen werd aan een spijker boven het schoolbord had de naam Palestina. Later leerde ik dat het land aan Abraham en zijn nageslacht beloofd was. En “alle” families van de aardbodem zouden zich stellig zegenen door bemiddeling van hem. Genesis 12:1-3. Als ik jou artikel leest, dan denk ik aan het spreekwoord: Als twee honden vechten om een been, loopt de derde er mee heen. Voor mij staat het vast dat het met een beetje geduld nog Abraham zal zijn.
tiki 09 maart 2023, 08:52
"Er is Palestijnse Christenen veel onrecht aangedaan"? Veel onrecht? Een catastrophe! Ze zijn verdwenen/verdreven door palestijnse Arabieren. Behalve een klein groep (ong. 50 000) die gebruikt word als schaamlap voor een ooit grote Christelijke gemeenschap in het gebied ......'toen de Islam & palestijnen nog uitgevonden moesten worden. Ter informatie: In Israel wonen ong. 160.000 Christenen. *Israel word vaak bekritiseerd, "soms" zelfs overmatig. Hierdoor kan je je vragen over de intenties van de criticasters stellen. Als die intenties nu nog niet duidelijk zijn, dan zijn de vragenstellers écht niet meer te helpen. *Liever een kritische blik, dan alles voor zoete koek slikken. Inderdaad een zéér wijze raad die vele journalisten, politici & experts in de VN/EU/US & 'humanitaire' NGO's vaker zouden moeten toepassen, maar (bewust) nalaten. Manipulatieve, foute & eenzijdige berichtgeving zijn troef! De juiste vraag moet dan ook zijn.....waarom? Ik denk dat we allemaal het antwoord wel kennen.
Peter Walen 09 maart 2023, 18:19
Ach Esther, Ook hier geldt, verbaas u niet, verwonder u slechts. Dat zelfs een Raad van Kerken, waarvan je toch enig historisch besef, betreffende Israël, mag verwachten in Bijbels opzicht en in de geschiedenis daarna, deze tenenkrommende, ongenuanceerde en ongefundeerde uitspraken doet, is volstrekt onacceptabel, onwaar en ver beneden peil.
Martin 09 maart 2023, 18:42
2 soorten Palestijnen: Groep 1 zij die alleen het NT lezen. Zij associëren zich met de moslim-Palestijnen.Ze hebben niets met Israël. Groep-2: zij die NT en OT lezen. De Messiaanse Palestijnen. Een kleine groep in Bethlehem. Zij hebben daar een zwaar leven. Diverse keren is hun kerk in brand gestoken.
Lidy Rusken 09 maart 2023, 20:39
Ik ben voor Israel!!! Zij zijn Gods Verbondsvolk!! Hun wordt veel onrecht aangedaan!! Ook door Palestina. Ik volg alles van Israel. Ik ben hun vriend!!!
Klaas Barendregt 09 maart 2023, 21:52
De Raad van Kerken, met de Reuver voorop, zou eens wat meer kennis moeten nemen van het onderzoek en de publicaties van The Hague Initiative for International Cooperation (Thinc). Dan zou ze ontdekken hoe het Internationaal Recht misbruikt wordt om de staat Israël te deligitimeren. Nu is bezig om olie op het vuur te gooien, die het anti-zionisme en het antisemitisme verder aanwakkert. Het valt me bitter tegen van de Raad van Kerken. Er is in de wereld in het algemeen en in Nederland in het bijzonder veel meer nuance nodig in het debat over Israël
Koos 09 maart 2023, 21:54
Geachte mevrouw Voet Dankuwel voor uw scherpe kritiek. Het had wat mij betreft nog scherper mogen zijn. Wat denken de PKN, raad van kerken en mijnheer de Reuver wel om zich zo'n houding te permitteren 't.o.v Gods volk. En Peter van Dalen zou z'n mond moeten houden want die weet niet waar hij over praat. Laten al deze mensen zich ernstig verdiepen in de geschiedenis voordat zij hun mond open doen tegen Israël Shalom. Koos
H Bolt 10 maart 2023, 08:14
Pure laster en antisemitisch. Ze zijn ziende blind voor alle leugens en kunnen door hun dwaasheid de waarheid niet zien! Treurig Treurig.
Schotanus Herman 10 maart 2023, 11:34
Vaak schaam ik me voor kerkelijke onachtzaamheid en meepraten met de sympatisanten van de "onderdrukking" van het arabische deel van de bevolking in Israel . Het NIW is een prima bron voor eerlijke mening.
J. de Voogd 10 maart 2023, 13:43
Wat wil je, al jaar en dag zijn hier IS activisten die wekelijks nepnieuws en negatieve berichten maken over Israël, geld op halen om het midden-oosten terug te brengen naar het ooit ottomaanse rijk zonder Joden en Israëlischen en dit wekelijks versturen naar overheiden, politici, organisaties enz wie dat maar wil horen. Naïve mensen geloven dat.
Jan 10 maart 2023, 15:31
Niet verbazingwekkend. Deze onraad van kerken heeft de visie van Augustinus en Calvijn overgenomen. Na de invoering van Christelijk Europa door Constantijn de grote brak het duizendjarig rijk aan. Israël bestond niet meer sinds 70 na Christus. De kerk is hiervoor in de plaats gekomen.. En die visie is niet veranderd.
alex warnaar 13 maart 2023, 21:37
Op 22 oktober 2022 doodde het Turkse leger 184 Koerden in 1 dag. Daar zijn 0 items van te vinden binnen de categorie buitenland van de NOS. Het Israëlische leger doodde 150 Palestijnen in 1 jaar, daar zijn over het jaar 2022 en 2023 ongeveer 30 items van in de categorie buitenland. Het Israëlisch Palestijnse conflict is het verkeerde conflict, het had Turkije moeten zijn. Er zijn trouwens meer items in de categorie buitenland over bus ongelukken wereldwijd dan over de 80.000 doden in Zuidoost Turkije in de laatste 40 jaar. (Lol). 8 januari 2023: tientallen doden bij busongeluk in Senegal. 29 januari 2023 : 41 doden bij busongeluk Pakistan. 21 februari 2023 : 17 doden bij busongeluk in Mexico. 184 overhoop geschoten koerden door Turkije dat zit er niet in want GroenLinks, D66 en de PvdA en dus de npo zijn voor toetreding van Turkije tot de EU.
tiki 14 maart 2023, 09:58
@ Martin, er is maar 1 soort palestijnen.......de palestijnse Arabier. De Arabier die rond 1920 vanuit de Arabische landen naar Israel kwam op zoek naar werk bij de Joden die de woestijn aan het vergroenen waren. De in het door Engeland bezette Mandaat gebied Palestina wonende Arabieren, noemden zichzelf ARABIEREN of Z-SYRIERS. De Joden waren de palestijnen. De huidige Israelische Arabieren hebben zich voor 90% geintegreerd in de Israelische gemeemschap, op ieder gebied. Het is deze kleine groep oproerkraaiers en jonge generatie Beduinen die de troublemakers zijn, terwijl de Beduinen ouders altijd fantastische burgers waren......tot de Israelische geheime dienst toe. Het zijn de antisemitische haatcampagnes via de sociale media die een steeds grotere groep jongerern hersenspoelt om "activist" //terrorist te worden.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *