Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Binnenland

Eddo Verdoner: ‘Antisemitisme heeft maar één kant’

Sinds de ongekende terreurcampagne van Hamas maakt de toch al drukbezette Eddo Verdoner overuren om de golf van antisemitisme te agenderen op scholen en bij de overheid. ‘Het taboe verdwijnt.’

Ruben Gischler 28 oktober 2023, 06:00
Eddo Verdoner: ‘Antisemitisme heeft maar één kant’

De klas is je leven als je als kind opgroeit. Dat weet ook Eddo Verdoner, de nationaal coördinator antisemitismebestrijding. “School bepaalt je blik op de hele wereld. Als je dan antisemitisch bejegend wordt, heeft dat stevige impact.”

Verdoner beleeft drukke dagen. Deze week overlegde hij in Parijs met zijn collega-coördinatoren uit Europese landen. De coördinatoren wilden uitwisselen hoe in hun land wordt omgegaan met de spanningen en het toenemende antisemitisme en wat zij eventueel van elkaar kunnen leren.

Het antisemitisme op scholen stond in de meeting in de schijnwerpers. Recent bereikten tal van berichten de media over Joodse leerlingen die zich onveilig voelen in de klas. Een aantal van hen voelt zich zelfs gedwongen naar een andere school uit te wijken. Dagblad Het Parool publiceerde het verhaal van een meisje dat niet meer naar school durfde te gaan. Toen zij vervolgens door haar moeder werd gebracht, werd het meisje meteen op een Hitlergroet getrakteerd. In het Jeugdjournaal vertelde een scholiere dat de schoolleiding de pesters niet aanpakte. 

Ook het NIW kreeg zorgwekkende incidenten te horen. Zo beweerde een docent in het wekelijkse kringgesprek in de klas glashard dat de oorlog de schuld is van Israël, omdat de staat Palestijns land bezet.

Gedwongen keus

Onlangs was Eddo Verdoner aanwezig bij een groepsgesprek om uit de eerste hand te horen waarmee Joodse scholieren geconfronteerd worden. In de groep vertelden ouders hun ervaringen. “Het was echt schrikbarend en onacceptabel. De ouders vertelden mij hoe hun kinderen werden aangevallen in de appgroep van hun school. ‘Wat doen jullie daar?’ vragen klasgenoten dan. Zo’n kind moet zich verdedigen, terwijl alle anderen meelezen. Soms neemt iemand het voor hem op, maar vaak niet. ‘Hamas heeft gelijk,’ wordt er dan geroepen, ‘jullie verdienen het.’ Als gevolg van dergelijke incidenten raken kinderen geïsoleerd in de klas. Schrijnend is dat docenten veelal niet ingrijpen en zelfs meepraten.”

‘Helpt een gesprek met de docent niet? Dan stap je naar de schoolleiding’

De stroom antisemitische voorvallen heeft verstrekkende gevolgen. Al zes Joodse kinderen moesten hun heil zoeken op de Joodse scholengemeenschap Maimonides in Amsterdam. Dieptreurig, vindt Verdoner: “Als je zelf graag naar een Joodse school wilt, is dat een vrije keuze. Mooi dat het in Nederland kan, althans in Amsterdam. Maar als je daartoe gedwongen wordt omdat je je niet veilig voelt, dan gaat er echt iets fout. We maken onze kinderen weerbaar door hun een veilige tijd op school te bieden. Als we daar niet in slagen, falen we als samenleving.”

Zijlijn

De nationaal coördinator heeft er zijn handen vol aan. Onvermoeibaar brengt hij samen met zijn team het probleem onder de aandacht van scholen en ministeries. Deze week ging een brief uit naar alle basis- en middelbare scholen, waarin de overheid docenten oproept in de klas op te letten op antisemitische incidenten. De brief bevat daarnaast instructies voor de manier met dergelijke voorvallen om te gaan. “Wij sporen ze aan alert te zijn,” legt Verdoner uit. “Blijf niet aan de zijlijn staan als een kind gepest wordt of wordt aangesproken op zijn Joods-zijn. Doe iets, laat je niet in slaap sussen door gemeenplaatsen. Context? Twee kanten van de medaille? Welnee, antisemitisme heeft maar één kant en dat is het beschermen van dat kind op die plek.”

Verdoners team riep in het Jeugdjournaal kinderen en hun ouders op antisemitische incidenten bij de docent aan te kaarten. “Helpt dat niet? Dan ga je naar de schoolleiding. Breng alle verantwoordelijken op de hoogte, daarna is het aan de onderwijsinspectie om erop toe te zien dat alle afspraken worden nageleefd.” 

Wijdverbreid

De huidige golf antisemitische voorvallen op scholen lijkt ernstiger en heviger dan voorheen. Daar zijn twee oorzaken voor te noemen, zegt Eddo Verdoner. “De eerste is, niet verrassend, de enorme invloed van sociale media. Er is geen scholier zonder Instagram en TikTok, waar de gruwelijkste filmpjes binnenkomen op hun telefoon. Negen of tien jaar oud zijn ze dan. Daarmee wordt het conflict zonder enige context geëxporteerd naar het klaslokaal.” 

“De tweede oorzaak is dat antisemitisme steeds gemakkelijker en breder in de samenleving tot uiting komt. Het taboe verdwijnt. Dat zie je in de sport, in de politiek en op tv. Denk aan de populaire presentator Johan Derksen, die eeuwenoude antisemitische fabels oprakelt. Joden hebben volgens hem alle ellende helemaal aan zichzelf te danken. Er is een vruchtbare voedingsbodem gecreëerd voor Jodenhaat. De pogrom van Hamas en Israëls reactie daarop doen zo’n broeinest heel gemakkelijk opvlammen.”

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (3)
Shlomo Itai 28 oktober 2023, 14:41
We moeten ophouden onszelf voor de gek te houden: Heel West Europa verandert en dat gaan we niet stoppen door vingertjes in steeds meer gaten in de dijk te steken. De golven worden telkens hoger. Wie kinderen heeft, moet nu iets anders gaan zoeken.
tiki 29 oktober 2023, 07:43
Het taboe verdwijnt. Oh, dát is het probleem en ik dacht dat 'de oorzaak het probleem is. Dom, dom. Rotte vis begint te stinken vanaf de kop en dát mochten we gisteren weer aanschouwen in het treurspel van de Verenigde Nazi's, o.l.v. Secretaris Generaal Antonio Guterres (ook een Inquisitie erfgenaam) die het nodig vond de lijn van 'onze Johan Derksen & Leo Kwanten te volgen via de logica dat de 'gefrustreerde zielen” niet in een vacuum opereerden maar zich hiervan moesten herstellen via barbaarse moordorgieën op Israelische burgers 'die het ernaar gemaakt hadden. 120 landen waren het ermee eens en stemden vóór een 'neutrale, humanitaire' anti Israel resolutie (zonder de Hamas slachting te veroordelen). Daarmee worden hun supporters niet beledigd = mega agressief want het gaat tenslotte om palestijnse patriotten & vrijheidstrijders. De medestemmers waren humanistische vrienden zoals Rusland, China, Iran, Venezuela Arabische & Afrikaanse, ''democraten”, samen met enkele minder beschaafde EU landen zoals favoriete vakantie landen met erfgenamen van de Inquisitie, onze zuiderburen die met een 4-Staten oplossing hun taalgrens streng bewaken, de charmante lichtende kooi waar je altijd op kunt bouwen door haar nooit te vertrouwen en het groene eiland wiens gescheiden noordelijke provincie nog steeds méér dan 90 veiligheidsmuren nodig heeft om de boel niet te laten ontploffen in hun religieus 'dispuut' en natuurlijk de Sultan, lid van ons Internationale veiligheids team & rots in de immigratie branding. Dan waren er onze Westerse helden die met hun “ABSTAIN”. ook de morele weg een beetje kwijt zijn . Ja we weten het, een excuus vinden is altijd een pak makkelijker dan de waarheid verdedigen. Conclusie? Praten, praten, praten, vergaderen, vergaderen, vergaderen, allemaal tevergeefs want net als HAMAS is JODENHAAAT een ideologie en “IM EIN ANI LI, MI LI “ (Als ik niet voor mijzelf opkom, doet niemand het)......*een andere keuze is er niet voor Joden!
Bas Fortuin 29 oktober 2023, 15:25
Antisemitisme bestaat al Vierduizend jaar. In Genesis 6 t/m 11 lezen we al dat slechts 8 personen de wereldwijde Zondvloed overleefden omdat Noach naar Gods Stem luisterde en een enorme Ark bouwde om mens en dier te redden uit de ZONDVLOED. Een van de zonen van Noach heette Sem die de stamvader van Israël werd. Abrahams nazaten overleefden alle revoluties en oorlogen en sinds 1948 t/m nu staan ze hun mannetje omringd door talloze Arabische volken, o.a. Hamas - Hezbollah - Iran - Fatah die hen het liefst vandaag nog de Middellandse Zee in willen drijven omdat ze Mohammed afwijzen als profeet en Allah maar een vreemde god vinden. Israel kreeg van hun God JHWH een eigen Torah/Bijbel met geboden en verboden. Exodus 19 en 20. De omringende volken ook Rome kunnen Joden niet uitstaan omdat Joden de zondag niet vieren als rustdag. Joden houden terecht vast aan de Torah Exodus 20 en 31 die leert dat de Sjabbat, de zevende dag is waarop God rustte van zijn Scheppingswerk. Genesis 2:1-3. Zo toont de Bijbel nog vele andere verschillen van Israel, het volk van het Boek/Torah, met de omliggende vele jaloerse volken en hun boeken. Ook Jeshua leerde dat het Heil uit de Joden is. Johannes 4:22. Die duivelse Franse Revolutie verklaarde God dood 1793 en wie de Bijbel las kwam toen onder de Guillotine. En...Probeer maar eens een Bijbel Mekka binnen te smokkelen. Pausen hadden ook een haat tegen de Joden en hun vervloekte, verboden Bijbel. Nog meer haters van de Bijbel waren Voltaire, Darwin die beweerde dat de mens een veredelde Aap is. Karl Marx die God ook wel uit de hemel wilde jagen. Lenin, Stalin, Mao, Hitler, PolPot, China en de Kim-Clan in N-Korea, enz. zijn allemaal lieden die de Bijbel van gelovigen Joden en Christenen afpakten en vernietigden. Laffe, Meelijwekkende figuren waren het want de Bijbel is inmiddels in ruim 2800 talen beschikbaar, daarin kunnen we lezen dat Israël het Uitverkoren Volk van JHWH is en tot HOOFD der volken zal worden. Jeremia 31:7 Doet die goddeloze volken de tanden knarsen. Ze zullen zien dat gans Israël met de Joodse Masjiah en zijn vrienden [Romeinen 11] in voorspoed zullen leven. Openbaring 19-22. Hoop dat Arabieren en Atheïsten van 2023 hun vele antisemitische geschriften inruilen voor de Bijbel die een betere WEG wijst. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik geloof in WONDEREN want ik geloof in JHWH - De God van Israël. Shalom!!!
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *