Een multicultureel sprookje van de PvdA
Opinie

Een multicultureel sprookje van de PvdA

Nausicaa Marbe 29 november 2020, 11:00
Een multicultureel sprookje van de PvdA

Er waren eens een hoofddoek en een keppeltje. Ze hadden weinig met elkaar te maken. De hoofddoek kon zich verheugen in groeiende belangstelling en navolging, er kwamen steeds meer soortgenoten bij. Het keppeltje was niet zichtbaar in het straatbeeld en wist zich nauwelijks gesterkt door soortgenoten – hun aantal was gering. Bovendien had het keppeltje geleerd geen aandacht te trekken, wilde het met rust worden gelaten. Terwijl de hoofddoek steeds zelfverzekerder en manifester werd, probeerde het keppeltje onder de radar te blijven. Dat was veiliger.

Er valt uiteraard geen sprookje te vertellen over de hoofddoek en het keppeltje. Ze staan niet op gelijke voet en dat verandert niet door handige plotwendingen in gezellige multiculturele parabels. De werkelijkheid breekt altijd ontnuchterend door elk geforceerd relaas. De PvdA ziet dat anders. Lees het verkiezingsprogramma, met name hoofdstuk 7: ‘Ons plan voor een saamhorig Nederland’ (oftewel: onze manier integratieproblemen niet bij de naam te noemen). Daarin trekken het hoofddoekje en het keppeltje met elkaar op. Vrijheid, gelijke kansen, saamhorigheid en verbondenheid worden in hallucinante diversiteitsbezweringen bij elkaar geveegd. Nergens lees je waarom dat nodig is: hoe segregatie en ontwrichting ontstaan.

De hoofdbedekkingen zijn uiteraard partes pro toto, ze staan voor de moslims en Joden die de PvdA niet durft te noemen. Denk maar niet dat het groeiende antisemitisme in dat programma aan bod komt. Wel wordt het keppeltje erbij gehaald als excuus voor het opvoeren van het hoofddoekje. Zo gaat dat bij wegmoffelaars van integratiemisstanden: ze vertellen niet door wie het komt, maar brengen de problematische groep in verband met een onproblematische. Krijg je eens onschuld door associatie, voor de verandering. Maar een leugen blijft het.

Pleefiguur
We lezen: “Onze strijd voor gelijke rechten en kansen is nooit klaar. […] Hoe vrij voelt je schoolkeuze als je niet welkom bent met een hoofddoek of een keppeltje of juist alleen maar welkom bent met een hoofddoek of een keppeltje. Het is onze opdracht structuren die de emancipatie belemmeren te doorbreken.” Pardon? Is het jodendom in het onderwijs en voor de integratie een even grote ‘structuur die belemmert’ als de islam? Want dat staat hier. Alsof de duvel ermee speelde, verscheen dit partijprogramma in de week van de afslachting van Samuel Paty (nadat zijn moslimleerlingen een hetze tegen hem waren begonnen). Daarna laaide hier het gesprek op over die orthodoxe moslimleerlingen die lessen verstoren, leraren intimideren en angst zaaien in de klas door hun afwijzing van liberale waarden. Wat slaat de PvdA toch een pleefiguur met die valse vingerwijzing naar scholen die alleen keppeltjes zouden toelaten als groot maatschappelijk probleem.

Een feitencheck: hoeveel Joodse scholen zijn er in Nederland? Drie. Niet meer en niet minder. Ze worden al jaren zwaar bewaakt tegen islamitisch terrorisme. Hoeveel islamitische scholen zijn er? Ruim vijftig. En dan hebben we nog religieuze nascholing en internaten die kinderen indoctrineren. Waarom zijn er zo weinig Joodse scholen? Omdat er om bekende redenen weinig Joden zijn, maar ook omdat Joden zodanig geïntegreerd zijn dat er weinig behoefte is aan eigen onderwijs. En diegenen die dat onderwijs wel willen, zijn zo goed geïntegreerd in de pluriforme samenleving dat ze hun normen en waarden aan niemand willen opdringen. Er bestaat geen politiek jodendom dat op openbare scholen leraren terroriseert en in de samenleving voor segregatie zorgt. Dit in tegenstelling tot de politieke islam, die terrein wint. Daarover worden al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw rapporten geschreven. Zo kwamen de islamitische scholen destijds in het vizier van de BVD, voorloper van de AIVD.

Op de PvdA hoeven we in de periode 2021- 2025 niet te rekenen voor analyses met kennis van zaken en een realistische politiek die integratiemisstanden aanpakt. Zoveel is duidelijk. Wie Joden als excuus gebruikt om misstanden bij moslims te verbloemen, doet niet alleen de werkelijkheid geweld aan, maar bedrijft kwalijke propaganda die niemand in de samenleving recht doet. Ik dacht dat er inmiddels een andere wind hij de sociaaldemocraten waaide. Weer niet.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking